The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Değişen dünyanın getirdiği yeni riskleri öngörebiliyor musunuz?

İç Denetim

Günümüzde, değişim her zamankinden daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Değişimin rotasından çıkan hız, iş dünyasını baş aşağı edip, tüm resmi yeniden düzenliyor.

Şirketler, şu anda var olan iş ve kontrol ortamının bakış açısını kaybetmeden yaklaşan riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve üzerine gitmek zorundalar. Ve sadece risk eğrisinin ötesine geçmeye çalışmıyor, bazen de eğrinin seviyesine ulaşma çabası veriyor; ancak her zaman başarılı olamıyorlar.

Yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu, bir yandan çeşitli riskleri ve iş süreçlerine ilişkin gelişim alanlarına destek sağlarken diğer yandan şirket süreçlerinin ve var olan kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve denetlenmesi için iç denetimden güvence almak ister. Hizmetlerimiz, müşterilerimize tespit edilen kontrol sorunlarının stratejik olarak değerlendirilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda destek olurken aynı zamanda karmaşık ve gelişen risk alanlarının tespit edilmesi ve üzerine gidilmesinde iç denetimin rolünü arttırıyor.

Şirketlere önerdiğimiz değişken maliyet modeli ve kıyı-ötesi yeteneklerimiz ile kendi iç denetim fonksiyonlarında maliyet etkinliğine ulaşmaları konusunda destek oluyoruz. Ayrıca karmaşık konularda getirdiğimiz yaratıcı fikirler, danışmanlık desteği, ileri teknoloji olanakları ve geniş konu uzmanlığı kapasitemiz, müşterilerimizin iç denetim ve organizasyonun diğer önemli öncelik alanlarında da önemli derecede gelişmiş değer kazanmasını sağlıyor.

Nasıl destek olabiliriz

Kurumsal seviyede riskin her alanında bütünleşmiş bir bakış açısına sahibiz. İç denetim, finansal risk ve kontrol konularında piyasa lideriyiz ve kurumsal risk yönetiminin yanı sıra riskin, “GRC” çözümleri dâhil diğer bütün alanlarında yetkinliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

İç denetim hizmetlerinin lider sağlayıcısı olarak, küçüklü büyüklü her sektörden müşterilerimizle yakından çalışıyor, bilgi ve deneyimimizi bütün müşterilerimizde uyguluyoruz.

Kaliteye olan bağlılığımızı desteklemek amacıyla çalışanlarımıza, metodolojimize ve teknolojimize ciddi ölçüde yatırım yapıyoruz. Veri analitiği, kontrol optimizasyonu gibi araçları kullanarak etkili ve uygun maliyetli bir iç denetim yapabilmek adına yenilik getiriyoruz.

Global iç denetim metodolojimizin özellikleri:

  • Teknoloji ile desteklenen, geçerliliği kanıtlanmış, tutarlı ve global bir yaklaşım
  • Daha riskli alanlara odaklanmış konu uzmanı kaynaklar
  • Değişimi yönlendirmek adına titizlikle uygulanan yönetişim ve uygulama protokolleri
  • Esnek risk değerlendirmesi ve sürekli iletişime verilen önem
  • İzlenebilirliği ve performansı arttıran anahtar performans göstergeleri

Büyümenizi güven içinde yönetmenizi sağlayan iç kontrol ve iç denetim fonksiyonlarınızı kurmanız için destek olmak istiyoruz.

İç Denetim Ekibinin Oluşturulması (ortak kaynak ve dış kaynak kullanımı)

Şirketlere kendi iç denetim planlarını oluşturmalarında ve gerçekleştirmelerinde destek oluyoruz.

İç denetim dış kaynak kullanımı/ortak kaynak kullanımı hizmeti, denetim grup başkanları ve diğer paydaşlarına iç denetim planlarını uygulamalarında destek olmak ve stratejik danışman olarak organizasyonlara değer katmak için tasarlanmıştır. İhtiyaçlara ve ortak kaynak ihtiyacı seviyesine bağlı olarak, iç denetim fonksiyonunun vizyonuna erişmesine ve eğer mevcut ise iç denetim fonksiyonunun nasıl işlemesi gerektiği ve işletme ile nasıl etkileşime geçmesi gerektiği ile ilgili sürdürülebilir değişiklikler uygulanmasına destek olabiliriz. Profesyonellerimiz, BT, operasyonel, uyum, itibar ve finansal alanlardaki riskler dâhil olmak üzere işletme ve işletme ile ilgili tüm riskler üzerinde büyük etki yaratan denetimleri uygulama deneyimine sahiptir. Ayrıca, denetim komitesi, yönetim kadrosu ve soruşturma talepleri doğrultusunda özel iç denetim değerlendirmesi de yapıyoruz.

İç Denetim Kalite Değerlendirmesi

İç denetim kalite değerlendirmesi, müşterilerimizin iç denetim fonksiyonlarını objektif bir şekilde değerlendirebilmesine destek olmak ve iç denetim fonksiyonunun hedeflerine nasıl daha iyi ulaşacağı, etkinliğini nasıl geliştireceği ve nasıl bir iç denetim tüzüğü, yönetim ve yönetim kurulu beklentileri ile aynı doğrultuda sonuçlar oluşturacağı üzerine öneriler getirmek üzere tasarlanmıştır. Bu değerlendirmenin bir parçası olarak, iç denetim fonksiyonunun Uluslararası İç Denetim Standartları ile olan uyumu da belirlenir.

İç Denetim Dönüşümü

İç denetim transformasyon hizmeti, şirketlere iç denetim fonksiyonlarında dönüşüm sağlamalarında destek olmak üzere verilir.

İç denetim fonksiyonunuza aşağıda belirtilen başlıkların sağlanması konusunda destek olabiliriz:

  • Yönetim kurulu seviyesi ve başlıca önemli üst düzey paydaşlar için stratejik değerin arttırılması
  • Genişletilmiş risk kapsamı
  • Şirketler için maliyet etkinliği

İç Kontrol Testleri

Şirketlere, yönetim adına, SOX 404, J-SOX ve diğer ilgili düzenleyici standartlar doğrultusunda finansal raporlama sistemleri üzerinde iç kontrol uygulamaları gerçekleştirmelerinde destek oluruz. Bunun yanı sıra, yönetimlerin risk kapsamını en iyi seviyede tutarken iş gücü tasarrufu sağlamaları amacıyla iç kontrol ortamlarını düzenlemesi ve geliştirmesine destek oluruz.

Bize Ulaşın

Global yayınlar