The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Kurum kültürünüz insanla gelen dönüşüme hazır mı?

İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Değişim

Şirketler maliyet düşürme, paydaş güveninin tesisi, pazarı büyütme ve operasyonel esnekliği artırma yönündeki mevcut baskılarla boğuşmanın yanı sıra çalışanlarıyla nasıl rekabet üstünlüğü sağlayabileceklerini bilmek isterler. Bunun için gerekli nitelikleri taşıyan doğru kişileri, doğru ücretle, doğru yerlerde ve doğru zamanda görevlendirmek ve doğru işler yaptırmak gerekir.

EY Danışmanlık Bölümü’ne göre “daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmak”, büyük ve karmaşık sektörel sorunların çözümüne ve müşterilerin şirketlerini korumaları, büyütmeleri ve optimize etmeleri için fırsatlardan yararlanmalarına destek olmak anlamına geliyor. İnsan kaynaklarının bütünleşik iş stratejisinin bir parçası olarak ele alınması halinde bu alanda rekabet üstünlüğü sağlanabilir. Müşterilerimizin organizasyonlarını geliştirmeleri ve sonuçta çalışanlarının rolleri ile kariyerlerini güçlendirerek daha değerli olmaları için uluslararası ölçekte destek sunuyoruz. Gerçek anlamda başarılı olan bir dönüşüm ancak tüm çalışanların arzu edilen becerileri kazanmaları, zihniyete sahip olmaları, davranışsal ve kültürel değişimi gerçekleştirmeleri halinde olanaklıdır.

Danışmanlardan ve dış profesyonellerden oluşan global ölçekte bir ekosistemimiz bulunuyor. Müşterilerimizin daha başarılı ve kalıcı sonuçlara ulaşmaları için, ortak çalışma kültürümüz ve inovasyonlarımızla görüş ve fikirlerimizi paylaşıyoruz.

Daha fazlası için

img01

Risklerinizi nasıl azaltır ve kültürünüzü nasıl değiştirirsiniz?

Uluslararası bir bankanın risk entegrasyonu programının değişim yönetimine temel oluşturan özgün bir yaklaşım geliştirmesine destek olduk ve daha sonraki değişim programlarının implementasyonu için gerekli olan araçları sunduk.

img02

İş birimi veya iştirak satışlarında (carve-out) çalışanlara nasıl yardımcı olunur

Global bir ilaç şirketinin üst düzey finans yöneticilerinin reorganizasyonuna destek olarak global bir iş birimini başarılı ve hızlı bir şekilde elden çıkarmaya hazırlanmasına yardımcı olduk.

img03

Doğru yetenekleri nasıl şirketinize çekiyorsunuz?

Bir bankanın doğru niteliklere sahip doğru kişileri cezbetmesi, elde tutması ve motive etmesi için kariyer stratejisini yeniden tasarlamasına destek olduk.

img03

Bir sonraki liderinizin işinin ehli olacağını nasıl bilebilirsiniz?

Altyapı sektöründeki bir müşterimizin güçlü bir liderlik modeli ve yedekleme planı geliştirmesine destek olduk.

img04

Sağlık sektörü profesyonelleri değişime nasıl hazırlanır?

Global bir ilaç şirketinin daha etkin bir organizasyon ile çalışabilmesi için çalışanlarının İK bağlantılı dönüşümüne hazırlanmalarına destek olduk.

img04

Oyun oynamak kazaları önler mi?

Bir müşterimizin kitlesel davranış değişimini özendirme ve önleyici iş güvenliği kültürü geliştirme amacıyla oyunlaştırma (gamification) yaklaşımı uygulamasına destek olduk.

img04

Beden ölçüleriniz değişince doğru kıyafeti nasıl bulursunuz?

Finansal hizmetler sektöründeki bir müşterimizin doğru yetkinliklere sahip yöneticileri görevlendirmesini mümkün kılan bir insan sermayesi değerlendirme modeli geliştirmesine destek olduk.

img04

BT dönüşüm projelerinde “amaca uygunluk” nasıl tanımlanır?

Bir bankanın dâhili kaynaklarını optimize etmek, maliyetlerini düşürmek ve operasyonel risklerini minimize etmek için uyguladığı karmaşık bir BT dönüşüm projesinin program yönetiminde destek sunduk.

img04

İş ve teknoloji birbirinden kopuk ise ne olur?

Perakende sektöründeki bir müşterimizin ticari avantajlara odaklanan bir değişim yönetimi programının implementasyonuna destek olduk. Bu şekilde etkinliği artıran ve maliyetleri düşüren gelişmiş bir bilgi dönüşüm projesine start verildi.

img04

Reorganizasyon nasıl yapılır ve en yetenekliler nasıl elde tutulur?

Yaşam bilimleri sektöründeki bir şirkete, devralma işleminden sonra bir iş birimini elden çıkarmaya karar verdiğinde, geçiş amaçlı ve nitelikli kişileri elde tutması için bir değişim yönetimi programı önerdik.

img04

Müşteri odaklı bir dönüşüm nasıl tetiklenir?

Altyapı sektöründe dönüşüm programı uygulayan bir şirketin müşteri odaklı bir kültür ve yaklaşımı hayata geçirmesine destek olduk. Şirketin gaz dağıtım süreçleri, sistemleri ve işleyiş kültürü yeniden planlanıp düzenlendi.

img04

İK birimi uygun maliyetli, etkin ve esnek olabilir mi?

Madencilik sektöründeki bir müşterimizin mali ve ticari gerekler doğrultusunda, maliyet tasarrufu sağlayan ve rekabet gücünü artıran yeni bir İK modeli geliştirmesine destek olduk.

img04

Eski köye yeni âdet getirebilir misiniz?

Bir şirkette finans dönüşüm planı kapsamında üst yönetimin katılımıyla kemikleşmiş davranış biçimlerinin değiştirilmesine ve bir paydaş yönetimi programı geliştirilmesine destek olduk.

img04

Teknoloji, şirketin gerisinde kalırsa ne olur?

Bir müşterimizin finans/BT projesi kapsamında maliyetleri düşüren ve paydaşlarının desteklediği yeni bir işleyiş çerçevesi ve kurumsal yönetim modeli geliştirmesine destek olduk.

img04

Bir hata nasıl telafi edilir?

FTSE 100 listesindeki büyük bir şirketin ödemesi gerekenden çok daha az vergi ödediğini belirledik, miktarı tespit ettik, Birleşik Krallık Gelirler ve Gümrükler Genel Müdürlüğü (HMRC) ile görüşmelerinde yol gösterdik ve şirket lehine bir anlaşma yapılmasına yardımcı olduk.

img04

Çalışanlarınızın nerede olduklarını biliyor musunuz?

Çalışanların kısa süreli yurt dışı iş seyahatlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve bu nedenle gelir, bordro ve daimi işyeri bağlamında doğabilecek vergi yükümlülüklerinin takip edilmesine destek olmak amacıyla web tabanlı bir sistem geliştirdik ve implementasyonunu gerçekleştirdik. Bu şekilde vergi eşiğinin aşılmaması için gerekli planlama yapılabilir veya uyum önlemleri devreye alınabilir. Sistem, çalışanların seyahatlerinin yol açabileceği herhangi bir bireysel veya kurumsal vergi yükümlülüğüne dair çok daha önceden uyarıda bulunmaktadır.

img04

Başarınızı çalışanlarınızla nasıl paylaşıyorsunuz?

Teşvik amaçlı hisse senedi dağıtım planlarının uygulanması ve yönetimi, global uyum ve vergi kazanımlarının sağlanması için destek sunuyoruz. Ayrıca çalışanların motive edilmesi ve ödüllerin pozitif etkilerinin artırılması için etkin bir iletişim planının hazırlanmasına da destek oluyoruz.

img04

Farklı ülkelerdeki vergi uygulamalarını nasıl izliyorsunuz?

Birden fazla ülkede çalışmış olan personeline uzun dönemli teşvikler sunan müşterilerimize destek oluyoruz. Stopaj hesaplamalarını doğru bir şekilde ve hızla yapabilmek için yasa, vergi anlaşmaları ve kişisel mobilite bilgilerini içeren çeşitli kaynaklardan gerekli olan verileri derliyoruz.

 • Neden varız

  EY olarak hedefimiz müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde bulunduğumuz çevreler için daha iyi bir çalışma hayatı oluşturmak. Biz, gelişmiş bir iş performansı ve güven yaratabilmek için çalışıyoruz.

 • Nasıl çalışıyoruz

  Müşterilerimize daha inovatif çözümler geliştirmek için uluslararası ölçekte uğraş veriyoruz. Danışmanlarımız ve müşterilerimiz arasındaki benzersiz dayanışma iş alanlarında iyi sonuçlar alınmasını sağlıyor.

  Farklı sektör, kültür ve ülkelerdeki deneyimlerimizden ve öncü uygulamalardan edindiğimiz zengin bilgi ve becerilerimizle değer yaratıyor ve hizmet sunuyoruz.

 • Ne yapıyoruz

  Müşterilerimizin büyük ve karmaşık sorunlarını çözüp fırsatlardan yararlanmalarına destek olarak, şimdi ve gelecekte, işlerini büyütmeleri, optimize etmeleri ve korumaları konusunda daha sonuçlar elde etmelerine destek oluyoruz.

  İş modeli değişince, gereksinimler de değişiyor. İnsan kaynaklarını bütünleşik iş stratejisinin bir parçası olarak ele alarak bu alanda rekabet üstünlüğü sağlanmasına destek oluyoruz. Müşterilerimizin hedeflerine ulaşmaları için EY’nin tedarik zinciri, teknoloji, finans ve vergi gibi diğer alanlardaki çalışmalarından da yararlanıyoruz.

  Performans, yetenek, sistem, ödüllendirme, mobilite ve analitik konularında bilgili ve deneyimli sektörel profesyoneller ve danışmanlardan oluşan global ekosistemimizin üyeleri ortak hedef ve değerler ışığında hizmet sunuyorlar. Çalışanlarımızın çeşitliliği, global ölçekte bağlanırlığımız ve işbirliğini ön planda tutan felsefemiz sayesinde şirketlerin daha başarılı ve kalıcı sonuçlar elde etmelerine ve rekabet üstünlüğü sağlamalarına yardımcı olacak daha iyi sorular sorabiliyoruz.

Nasıl destek olabiliriz

İnsan kaynaklarıyla bağlantılı olarak altı kategoride destek sunuyoruz. Müşterilerimiz bu kategorilerin tümünde veya ayrı ayrı destek alabilirler. Bugünün ve yarının meseleleri için çözüm geliştiriyoruz.

Sektörel, coğrafi ve kültürel gereksinimlere bağlı olarak farklılaşan uçtan uca hizmetler sunuyoruz. İşbirliklerimiz, müşterilerimizin problemlerini çözmelerine yardımcı olacak yararlı görüşler ve çözümler sunmamızı olanaklı kılıyor.

Sektörler, ülkeler ve kültürler genelinde edindiğimiz zengin bilgi, deneyim ve entelektüel sermayemizi kanıtlanmış yöntem ve araçlarımızla birlikte müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Performans

Değişimin ve organizasyonel tasarımın etkin bir şekilde yönetilmesine destek oluyoruz. İK işleyiş modellerinin tasarımı, İK süreç etkinliğinin iyileştirilmesi, çalışanlarla bağlantılı risklerin yönetimi ve birleşme/devralmalarda etkin entegrasyon konularında görüş ve tavsiyelerimizi sunuyoruz.

Yetenek

Veri destekli işgücü planlaması ve ödüllendirme stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Yetenek yönetimi, çalışanlarla bağlantılı risk yönetimi, her kademede yetkinlik geliştirme ve kültürel değişimi de içeren kurumsal geliştirme faaliyetlerinde destek sunuyoruz.

Sistemler

Teknik İK stratejilerine destek sunuyor, kurumsal projeleri destekleyen doğru İK bilgi sistemlerinin/yazılımların entegrasyonunu sağlıyor ve destek sunuyoruz.

Ödüllendirme

Ücretlendirme, fayda ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesinde destek sunuyor, vergisel implikasyonları hakkında görüş sunuyoruz.

Mobilite (Uluslararası görevlendirme)

Mobilite programlarının tüm yönleriyle ilgili olarak her alanda destek sağlıyor, stratejiden başlayarak yasal uyumun sağlanmasına kadar her alanı kapsayan entegre çözümler sunuyoruz.

Analitik ve öngörü

Gelişmiş analitik yöntemlerden yararlanıyor, metrikler belirleyerek ve karşılaştırarak, sofistike raporların hazırlanabilmesi için destek sunarak müşterilerimizin “İK avantajı” sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

 

“Projenin etkisi, finans ve teknolojinin ötesinde. Bize ABD ve dünya genelinde işlerimizi büyütürken kullanacağımız bir ‘değişim yönetimi modeli’ oluşturdu.”
— Dünyanın en büyük yatırım fonu ve finans kuruluşları arasında bulunan bir müşterimizin
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Finans Başkanı (CFO)

Biz kimiz

Global bir bakış açısı ve birlikte çalışmayı ön planda tutan bir yaklaşımla hizmet sunan 10.000 danışman ve sektör profesyonelinden kurulu geniş bir ekibiz.

Aramızda mühendisler, psikologlar, avukatlar, kimyagerler, doktora ve master yapan kişiler bulunuyor.

Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak için çok çalışıyor ve performanslarını güçlendirmelerine destek olmak amacıyla daha doğru sorular sormayı hedefliyoruz.

Örnek sorular:

 • Şirketin genel performansında kimler belirleyici ve kilit bir rol üstleniyor?
 • Beş yıl sonra olması gereken “İK Danışmanlık Hizmetleri” stratejinizi hangi metodoloji ile öngörebilirsiniz?
 • En başarılı kişileri en doğru pozisyonlarda ve uygun bir maliyetle nasıl çalıştırırsınız? Doğru davranmalarını nasıl sağlarsınız?
 • K bağlantılı teknik stratejinizin daha kapsamlı kurumsal girişimleri destekleyen doğru bir bilgi sistemi oluşturmasını nasıl güvence altına alırsınız?
 • Vergi mevzuatına uyumlu, uygun ve esnek bir ücretlendirme / ödüllendirme sistemini nasıl geliştirirsiniz?
 • Kurum genelinde mobilite (uluslararası görevlendirme) programlarını nasıl planlıyorsunuz?
 • Metrikler belirleyerek ve karşılaştırarak, sofistike rapor düzenlenmesini destekleyerek ve işgücü maliyetleri ile İK süreçlerine odaklanarak nasıl “İK avantajı” sağlıyorsunuz?

Bize ulaşın

Global yayınlar