The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Riskler gerçekten de fırsata dönüştürülebilir mi?

Risk dönüşümü

Bugün, organizasyonların karşılaştığı her türlü zorluk ve fırsat, bir değişim olmasını talep etmekte. Bu değişim, riskleri de beraberinde getiriyor. Bazı riskleri görebilirsiniz, bazı riskleri tahmin edebilirsiniz, bazı riskler için planlama yapabilirsiniz; ancak bazı riskler içinse bunların hiç birini yapamayabilirsiniz.

Organizasyonlar, riskleri yönetmek amacıyla değil; değer yaratmak için kurulurlar. Bu amaca, risk almayı gerektiren bir dizi stratejik kararın alınması ile ulaşılabilir ve bu amaç doğrultusunda alınacak riskler işletme performansını etkileyebilir. İşte bu riskleri iyi belirleyen, yöneten ve cevap veren organizasyonlar büyümeye odaklanmışlardır ve başarılı olmayı sürdüreceklerdir.

Risk çerçevesindeki sorunlar üzerine sahip olduğumuz anlayış, daha iyi sorular sormamız için bize ilham veriyor. Global müşteri ağımızla kazandığımız deneyim sayesinde, iş performansını geliştirecek ve hızlandıracak yenilikçi cevaplar yaratabiliriz.

Riskleri yönetmek şeklinde yapılacak bir dönüşüm, ilgili organizasyonun risk üzerine var olan düşünme, belirleme, yönetme ve cevap verme sistemini sorgulamasını gerektiriyor. Organizasyonların yönetilebilen risklerin ötesine geçmesi (finansal, operasyonel, mevzuat gibi), risklerini ve hedeflerini daha iyi sıralaması, organizasyon çapında risklerini önceliklendirmesi ve koordinasyonunu geliştirmesi ve farklı türdeki risklere daha iyi cevap verebilmek için teknolojisini daha etkin bir şekilde geliştirmesi gerekiyor.

Birlikte, strateji aşamasından uygulama aşamasına kadar her noktada daha iyi ve kalıcı sonuçlar almanıza destek olabiliriz.

Ne yapıyoruz

Stratejik düşünme yöntemini geliştirme

Organizasyonların, hedeflerini ve iş stratejilerini direkt olarak etkileyecek risklere odaklanmaları gerekir. Risklerini düzenli olarak belirleyen, değerlendiren ve yanıtlayan organizasyonlar, potansiyellerini maksimum seviyeye çıkarırken, risklerin negatif etkisini azaltacak tepkiler belirlemek konusunda daha iyi donatılmışlardır. Bu şirketler risk üzerine stratejik olarak düşünürler.

Fonksiyonları ve süreçleri optimize etme

Organizasyonların, risk tepki planlarını veya stratejilerini oluşturdukları zaman, fonksiyonlarını sıralamaları, kaynaklarını dağıtmaları ve risk yönetim süreçlerini ve stratejilerini etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek için tasarlamaları gerekir.

Organizasyonlar, spesifik fonksiyonların risk faaliyetleri konusunda sorumluluklarının ayrı ayrı ele alındığı bir geçmişe sahiptirler. Bu durum, silolar oluşmasına sebep olup, başlıca karar mercileri tarafından ulaşılamayan bir kritik bilgiler yığını yaratır ve risk yönetimini zayıflatır.

Eğer şeffaf bir işletim modeli ve süreçler tanımlanmaz ise, organizasyon boyunca etkin bir bilgi akışı ve iletişim sağlanamaz.

Entegre çözümler

Risk yönetim cevaplarını işletmelerinin merkezine oturtan organizasyonlar, karşılarına çıkan risklere cevap verip, performanslarını sürdürmekte daha başarılı olurlar. Bu organizasyonlar risk tepki planlarını daha etkin yönetir ve işletme stratejisini zayıflatacak riskleri öngörebilir, önleyebilir veya bu risklere uyum sağlayabilirler.

Önemli olan tek seferlik çözümler yerine organizasyonun başarısını sürdürmesine destek olacak kalıcı yaklaşımlar üretebilmektir.

Nasıl destek olabiliriz

Müşterilerimize, riskleri yönetmelerinde ve risklerden faydalanmalarında destek olarak daha iyi bir çalışma ortamı sağlamaları konusunda hizmet veriyoruz.

Risk Kontrol Teknoloji Hizmetleri

Risk kontrol teknoloji hizmetleri (“Risk Controls Technology Services”) aşağıdaki başlıkları içerir:

Mevzuata Uyum

Müşterilerimize, gelişirken iyi konumlanmaları, işletmelerini daha iyi korumaları ve en iyi noktaya ulaştırabilmeleri için mevzuat uyum gerekliliklerini belirleme, yönetme ve yanıt verme konularında destek oluyoruz.

Müşterilerimize, sektörlerine özel mevzuat gerekliliklerini belirleyebilmeleri için mevzuat uyum çerçevelerini ve kontrollerini değerlendirme, tasarlama ve uygulamada destek oluyoruz. Ayrıca, müşterilerimizin mevzuat gerekliliklerine uyum sağlamaları konusunda destek olurken, bir yandan da gelecekte karşılaşabilecekleri gerekliliklere karşı daha iyi tepki vermeleri ve uyum sağlamalarını sağlayacak bir çerçeve oluşturmaları konusunda hizmet veriyoruz.

Süreç ve Kontrollerin Gelişimi

Müşterilerimize, verimliliklerini arttırmaları, risk kapsamını genişletmeleri için süreçlerini ve kontrollerini optimize etmelerinde ve ayrıca gereksiz yoğun işgücü gerektiren manüel kontrollerin azaltılmasında destek oluyoruz.

Süreç ve kontrollerin geliştirilmesi ile risk odaklılık, fırsatlardan faydalanmanın iş akışına dâhil edilmesi, tekrar eden kontrollerin kaldırılması ve kontrolleri otomatikleştirmek için teknolojinin geliştirilmesi gibi konularda iyileştirme sağlanır. Müşterilerimiz işletmelerini yürütmeye daha iyi odaklanabilsinler diye risk sahasını daraltırken kapsamlı kontroller bütününü geliştirmelerine de hizmet ediyoruz.

Uygulama Güvenliği

İş süreçlerini geliştirirken, risklerin ve uyum gerekliliklerinin üzerine gidecek ölçülebilir ve sürdürülebilir bir uygulama güvenliğini değerlendirme, tasarlama ve uygulama konularında müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Uygulama güvenliği, riskleri azaltırken verimliliği arttırmaları için iş süreçleri ile de uyumlanır. Bu şekilde organizasyonlar işletmelerini daha etkin bir şekilde ölçeklendirebilir ve büyütebilirler.

Ayrıca, müşterilerimize çeşitli teknoloji platformlarında uygulama güvenliğini değerlendirmeleri, tasarlamaları ve hayata geçirmeleri için destek oluyoruz. Bu teknoloji platformlarına, uygulama güvenliğinin izlenmesine ve test edilmesine olanak sağlayan GRC teknoloji platformları da dâhildir.

GRC Teknoloji Hizmeti

Müşterilerimize işletmelerini daha iyi büyütmeleri, optimize etmeleri ve korumaları için birçok çeşitten oluşan GRC teknoloji platformlarının değerlendirilmesi, tasarlanması ve uygulanmasında hizmet veriyoruz.

Müşterilerimize, işletmeler için GRC teknolojisi geliştirmelerinden; güvenlik, kontrol, denetim, risk, politika ve sorun yönetimi alanlarında GRC teknolojisi uygulanması için destek verilmesine kadar uzanan geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz. Birçok projemizde, GRC teknoloji hizmetimiz, müşterilerimize hali hazırda destek verdiğimiz diğer hizmet alanlarını (uygulama güvenliği tasarımı, süreç kontrolleri vb.) tamamlayıcı rol olarak oynuyor.

Risk Odaklı Performans Yönetimi

Organizasyonlara, çalışmalarını sadece koruma yönünde değil; işletmelerini büyütme ve optimize etme anlamında da destekleyerek, değer koruma amacından değer yaratma amacına geçiş yapmalarında hizmet sağlıyoruz.

Müşterilerimize, mevcut durumda işletmelerinde var olan risk yönetimine görüş ve performans odaklı bir yaklaşımla geçiş yapmaları için hizmet veriyoruz.

BT Risk Yönetimi

Müşterilerimize, BT risklerini ve mevzuata uyum gerekliliklerini destekleyen bir BT risk yönetimi programını değerlendirme, tasarlama ve uygulama konularında hizmet veriyoruz.

BT risk yönetimi programlarının tasarlanmasında olduğu gibi yönetim, strateji, süreç, risk ve kontrol çerçevesinde değerlendirmeleri aşamasında da hizmet veriyoruz. Müşterilerimize, BT risk yönetimi programlarını yönetmelerini, kontrollerini otomatikleştirmelerini ve kontrol/uyum testlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak GRC teknoloji platformlarının uygulanmasında hizmet sağlıyoruz.

Tedarikçi Risk Yönetimi

Müşterilerimize, üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek riskleri yönetmelerine destek olacak tedarikçi risk yönetimi programlarını değerlendirme, tasarlama ve uygulama aşamalarında hizmet veriyoruz.

Tedarikçi denetimlerinden, tedarikçi risk yönetimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasına kadar birçok hizmet sunuyoruz. Bu hizmetlere yönetim yapılarının, politika ve prosedürlerin uygulanmasında destek olmak ve bunun yanı sıra üçüncü taraflardan doğabilecek risklere karşı daha iyi tepki verebilmelerini ve bu riskleri daha iyi yönetmelerini sağlamak adına süreçlerin ve kontrollerin tasarlanmasında destek olmak da dâhildir.

Program Risk Yönetimi

Müşterilerimize, sahip oldukları en kritik ve karmaşık program ve girişimlerde istedikleri sonuçları alabilmeleri için hizmet sunuyoruz.

Program Risk Yönetimi hizmetleri, müşterilere program risklerini belirleme, yönetme ve yanıt vermelerinde destek olur ve böylece program yönetmede gelişme sağlanırken başarılı sonuçlar elde etme imkânı artar ve güvence sağlanır.

Risk Yönetilen Hizmetler

Müşterilerimize, makul maliyetlerle stratejik hedeflerine ulaşmalarında daha iyi odaklanmalarını sağlayacak risk ve uyum faaliyetlerini geliştirmelerinde destek olacak hizmetler sağlıyoruz. Küresel tecrübemiz, müşterilerimizin uyum maliyetlerini azaltırken bir yandan da yenilikçi, etkin ve sürdürülebilir hizmet modellerine geçişlerinde destek olabilir.

Müşterilerimize aşağıda belirtilen alanlarda destek veririz:

  • Kontrollerin geliştirilmesi ve otomatikleştirilmesi ile risk ve kontrol ortamlarının iyileştirilmesi,
  • Risk ve uyum gerekliliklerinin periyodik olarak izlenmesi ve test edilmesi,
  • Risk ve uyum verimliliğinin artmasına destek olmak için GRC teknolojisinin geliştirilmesi,
  • Esnek ve ölçülebilir bir çözüm modelinin kullanılması,
  • Kanıtlanmış proje yönetimi araçlarının ve tekniklerinin kullanılması.

Bize Ulaşın

Global yayınlar