The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Mevcut iş akışını bozmadan kökten değişimi nasıl sağlayabilirsiniz?

Tedarik Zinciri & Operasyon

Benzersiz karmaşıklık ve fırsatlar dünyasında performansı artırma amacı ile tedarik zinciri ve operasyonlar sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor. Maliyetleri düşürmek ve nakdi artırmak için çevik ve hızlı çözüm oluşturmaya artan ihtiyacın dengelenmesi gerekiyor.

EY danışmanlık ekibi, “daha iyi bir çalışma dünyası” için büyük karmaşık sektör konuları ve fırsatlarının; büyümeye yardımcı çıktılar üretmek, optimize etmek ve işi korumak ile eşleştirilmesine inanıyor. Sizinle beraber çalışarak faaliyetlerinizin performansında temel değişikliklere etki ederek satış büyümesi sağlama, daha maliyet rekabetçi olma, riski azaltma ve operasyonel elastikiyeti artırmaya destek oluyoruz.

Tedarik zinciri ve faaliyetleriniz stratejik rekabetçi üstünlük olarak görülmelidir ve biz, doğru işletme modelini belirlemek ve yatırım yapmak, böylece bu stratejik varlıktan tam değeri sağlamanız için size destek olabiliriz.

Procter & Gamble gibi sektörde öncü şirketlerle olan işbirliğimizi de içeren küresel bağlılığımız; derin operasyonel danışmanlık yeteneğimizi sektöre özel iyi uygulama örnekleri ile birleştirdiğimizi gösterir ve böylece çok çeşitli görüşten faydalanabilirsiniz. Bu sürekli işbirliği, daha iyi çıktılar ve uzun süreli çözümler yaratmamıza destek oluyor.

img01

Tedarik zinciri verimliliğini optimize etmek için bilimsel ve pratik bir yaklaşım

Tedarik zinciri boyunca verimliliği değerlendirmek ve işbirliğini geliştirmek için bilimsel ve pratik bir yaklaşım sunuyoruz. EY Optimize Edilmiş Bayi/Distribütör ve Tedarikçi Değerlendirme ve İşbirliği Metodolojisi ile tedarikçilerin ve bayi/distribütörlerin verimliliği, etkin birçok faktörün göz önüne alındığı çok boyutlu bir düzeyde değerlendirilir.

PDF'i indir
img02

Entegre İş Planlaması (IBP veya S&OP) aracımızı tanıyın

Satış ve operasyon planlama da (S&OP) denilen Entegre İş Planlaması (IBP), talep, tedarik ve finans operasyonlarınızı tek çatı altında yönetmenizi sağlayan bir araç. Varlık odaklı (asset driven) şirketlerin dinamikleri, entegre planlama yaklaşımında büyük önem taşıyor.

PDF'i indir
img03

EY, Stratejik Tedarik Zinciri Simülasyonunu hayata geçiriyor

EY Stratejik Tedarik Zinciri Simülasyonu tedarik zinciri kararlarının finansal etkilerini ortaya koyuyor ve kamçı etkisini azaltabilmek için yöneticilere içgörü ve işlem yapılabilir bulgular sunuyor, var olmayan yapılar için bile politikaları test etme imkanı sağlıyor.

PDF'i indir
img04

Faaliyetlerin maliyetini azaltmak brüt satışların artışına neden olur mu?

Sağlık ve bakım alanında lider bir tüketici ürünleri şirketine operasyonel maliyetlerini azaltmaları ve dağıtım ağlarını geliştirme konularında %33 büyümelerini sağlayarak, teknolojik çözümlerle pekiştirilen talebe dayalı pazarlama yaklaşımı değişimini yönettik.

Bize ulaşın
img05

Üretim çeşitliliğini azaltmak müşteriye dönüş hızını artırır mı?

Küresel olarak faaliyet gösteren bir gıda üreticisinin BT çözümleri ve silo davranışları adreslenerek süreçlerinin karmaşıklığı azaltılmış ve verimi artırılmıştır; ayrıca tedarik zinciri ve sipariş süreçlerini senkronize etme ve ayrıştırmalarına destek olunmuştur. Sonucunda üretim çeşitliliği %48 azaltılmış ve müşteriye dönüş hızı %15 oranında artmıştır.

Bize ulaşın
img06

Mevcut maliyeti azaltma gelecekteki maliyetlere dair anlayışı artırır mı?

Küresel olarak faaliyet gösteren bir tüketici ürünleri şirketinde sürdürülebilir tedarik zinciri “hizmet maliyeti” analitiği yetenekleri geliştirerek ve pazara giriş stratejisini ve gelecekteki fiyat kararlarını belirlemek için “…olursa ne olur” senaryolarında destek olarak tedarik zinciri maliyetlerini Avrupa bölgesinde %10 oranında azaltmalarını sağladık.

Bize ulaşın
img07

Üretim karmaşıklığı azaltarak verimliliği artırabilir misiniz?

Küresel olarak faaliyet gösteren bir endüstriyel ürün üreticisine değer zinciri boyunca modüler ürün yaklaşımı kurarak, yüksek marjinli bireysel tüketici yaklaşımını destekleyerek yardım edilmiştir. Operasyonel tasarım, üretim ve lojistik arasında sağlanan bu güçlü link operasyonel verimi artırmış ve karmaşıklığı azaltmıştır.

Bize ulaşın
img08

Gelişmiş pazarlardaki merkezleri kapamak gelişmekte olan pazarlardaki fırsatların önünü açar mı?

Küresel olarak faaliyet gösteren bir gıda üreticine uçtan uca verimsiz noktalara etki edecek ve gelişim sağlayacak ve de gelişmekte olan pazarlarda daha verimli olmalarını sağlayacak bir strateji tasarlayarak üretim kapasitesindeki fazlalığı çözmelerinde destek olunmuştur. Bu çalışma, hat değişimlerini, merkez kapanışlarını ve lojistik ağ değişimlerini içeriyor.

Bize ulaşın
img09

Bireysel müşteri ihtiyaçlarını karşılarken yüksek kârlı ürünler geliştirebiliyor musunuz?

Küresel olarak faaliyet gösteren tıbbi ilaç ürünleri üreticisinin müşterilerinin yenilikçi ürünler ihtiyacını karşılaması sayesinde kâr etmesine destek olduk. Bunu yapmak için yaşam döngüsü yönetimini ve uygun ürün geliştirme projelerinin etkili yürütülmesini destekleyen PLM-ERP çözümünün uygulanmasına destek verdik.

Bize ulaşın

 • Neden varız

  EY olarak müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde yer aldığımız toplum için daha iyi bir çalışma dünyası yaratmak önceliklerimiz arasında. Biz, gelişmiş bir iş performansı ve güven yaratabilmek için çalışıyoruz.

 • Nasıl çalışıyoruz

  Daha inovatif cevaplar bulmak için müşterilerimizle global ölçekte birlikte çalışıyoruz. EY danışmanları ile müşterilerimiz arasında süregelen yapıcı işbirliği şirketlerin daha iyi çalışmalarına destek oluyor.

  Biz, operasyonel olarak önde gelen uygulamaları, gerçek dünya pragmatikliğini ve deneyimlerimizi bir araya getirerek problemlerinize sonuçlar üreten tecrübeli endüstri danışmanları ve ittifak ortaklarıyız.

  Doğru kişileri başarılı ve ölçümlenebilir dönüşüm yaratmak için seçeriz. Şirketlerin tedarik zinciri stratejilerini tanımlamaktan tedarik zinciri dönüşümlerini uygulamaları için yardıma sorunsuz bir şekilde geçeriz.

 • Ne yapıyoruz

  Şimdi ve gelecekte müşterilerimizin, işlerini büyüten, optimize eden ve koruyan daha iyi çalışma sonuçları elde etmelerine destek olmak için büyük, karmaşık sorunlarını çözüp fırsatlardan yararlanmalarına destek oluyoruz.

  İşinizin amacını ve ana ticari stratejinizi anlayarak tedarik zincirlerinizi ve operasyonlarınızı yeniden tasarlamanıza destek oluyoruz.

  Tüm müşteri ve ürünlerde farklı iş segmentlerinin anlaşılmasını sağlıyoruz. Sonra da uçtan uca tedarik zinciri veya operasyonunuzu yeniden tasarlayarak anlaşılan segmentleri özelleştirilmiş hizmet, maliyet, nakit ve CAPEX karışımı ile destekliyoruz.

  Yaklaşımımız 4 farklı boyutta çalışıyor:

  • Genel stratejik mimari
  • Entegre operasyonel mükemmellik
  • Tedarik zinciri risk ve devamlılık
  • Operasyonel yetenek ve yetkinlik sağlama

  Uçtan uca tedarik zinciriniz veya operasyonlarınızda rekabet avantajını sürdürmek için gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlarda farklı dinamikleri ele almanıza destek oluyoruz.

  Biz, üstün sonuçlar elde etmeniz için ticari, finans, vergi, gümrük, risk ve sürdürülebilirlik alanındaki EY profesyonelleri ile derin operasyonel danışmanlık yetkinliğini birleştiren farklı stratejik ve operasyonel değerler sağlıyoruz. Derin ve sektöre özel operasyonel önde gelen uygulamaları ortaya çıkarıyoruz ve kendi alanlarında lider olan kuruluşlarla ittifak yaparak onların öngörülerinden yararlanmanızı sağlıyoruz.

  Yüksek seviye operasyonel performansa ulaşmanın en önemli noktalarından biri zengin müşteri ve tedarik zinciri performans verilerinin içindeki değeri açığa çıkarmaktır. Karmaşık tedarik zinciri analitik yaklaşımlarını geliştirebilen dünya çapında operasyonel araştırma takımı kullanarak size destek olabiliriz.

  Bizim yaklaşımımızın önemli bir gücü daha iyi çalışma sonuçlarına ulaşmaya destek olmak için kapsamlı iç ve dış verilerinizi kullanılabilir tedarik zinciri öngörülerine çevirmektir.

Nasıl destek olabiliriz

Sorularınıza yaratıcı cevaplar bulmak için çalışıyoruz. Küresel bağlantımız derin operasyonel danışmanlık yetkinliğimiz ile endüstriye özel önde gelen uygulamaları birleştirmemizi sağlar. Bu, ticari, finans, vergi, gümrük, risk ve sürdürebilirlikle ilgili EY profesyonelleri ile bağlantı kurmanızı sağlar. Sürekli devam eden bu işbirliği daha iyi sonuçlar elde edip kalıcı sonuçlar vermenize destek olabilir.

Üretim sektörü tedarik zincirleri

Tedarik zinciriniz iş başarısını sürdürmek için nasıl önemli performans gösterebilir?

Geleneksel üretim yoğun şirketler yıkıcı güçleri yönetmek için giderek artan bir baskı altındadır. Son derece rekabetçi pazarlarda hissedar değeri sunmak için büyümek zor; ama gereklidir.

Tüketici davranışı değişiyor ve pazarda yeni kanallar talep ediyor. Maliyet sınırlama ve kârlılığı iyileştirmek kritik önem arz ediyor ve performansı yakalayabilmek için karmaşık veriyi anlamak başarı için bir ön koşul oluyor.

Tedarik zinciri, talebe cevap veren bir felsefe etrafında yeniden inşa edilerek çeviklik, verimlilik ve esnekliği dengeleyip riski yöneten ve hissedar değerini koruyan bir tedarik zinciri yaratmak gerekiyor.

Ana iş stratejisine ve organizasyonunuzun amacına geri dönüyoruz. Tedarik zinciriniz ve operasyonlarınızın temel stratejik gereksinimleri ile ilgili temel sorular soruyoruz. Böylece, hizmet, maliyet, nakit ve sermaye masrafını ayrıştırır ve optimize etmeniz için farklı tedarik zincirlerini yeniden inşa etmenizi sağlayacak yeni yöntemler öneririz.

Ana hizmetlerimiz:

Stratejik mimari

 • Entegre Tedarik Zinciri İşleyiş Modeli – İşletim modellerini yerelden küresele yeniden tasarlamak
 • Tedarik Zinciri Ağı ve Akışı (Supply Chain Network & Flow) – Küresel ticaret mükemmelliğini, hizmet maliyetini ve tedarik maliyetini sürdürmek için küresel lojistik stratejiyi tanımlamak

Entegre operasyonel mükemmellik

 • Tedarik Zinciri Segmentasyonu ve Senkronizasyonu – Anahtar planlama girdilerinin ve değişim yönetiminin eşleşmesi ile müşteri odaklı tedarik ağı segmentasyonu.
 • Girişim Güvenilirliği ve Karmaşıklığı – Yenilikleri yönetmeye ve P&G Metodu tarzı “Ürün Geliştirme” dâhil olmak üzere karmaşıklığı azaltmaya destek olacak bütünsel yaklaşım.
 • Ticari Mükemmellik (Commercial Excellence) – Tedarik performansı ile ilgili destek ve sözleşme tasarımı ve icrası ile değer yaratmak.
 • Run-to-Target Üretim – P&G ile olan özel ittifakımız hızlı tüketim ürünleri tedarik zincirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı Entegre Çalışma Sistemi (Integrated Work Systems - IWS) çözümünün kullanılmasını sağlar.
 • Pazara Çıkış Optimizasyonu (Route to Market Optimization) – Şirketlerin daha fazla doğru ürünü doğru müşteriye doğru yerde doğru fiyatta sunmasına ve doğru şekilde etkinleştirmesine destek olur.

Risk

 • Tedarik Zinciri Riski, Sürdürebilirlik ve Esneklik – Esnek ve güvenilir tedarikçi risk yönetimi programlarının tasarımı ile güvenilir ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin tasarımı.

Enerji ve Hizmet sektörü operasyonları

Maliyeti azaltma ve daha fazla etkinlik sağlamayı amaçlayan operasyonel ihtiyaçlarla hizmet iyileştirme, çeviklik ve müşteriye daha hızlı cevap verebilirlik gibi ihtiyaçları dengelemeniz için nasıl destek olabiliriz?

Şirketler karmaşık sorunlarla uğraşıyorlar: Düşen verimlilikler, yeni rekabet alanları, yaşlanan ticari varlıklar ve CAPEX yönetimine etkileri, maliyet artışı ve daha fazla regülasyon...

Enerji sektöründeki müşterilerimizin değişken petrol fiyatlarıyla başa çıkabilmek için mevcut operasyonlarında önemli maliyet etkinliği sağlarken yeni operasyonel yapılar için de gelişen talebi dengelemelerinde kendilerine destek oluyoruz.

Temel hizmet alanlarımız:

Sermaye Mükemmelliği

Şirketlere büyük sermaye varlıklarını tanımlamak, finanse etmek, geliştirmek, inşa etmek, devreye almak ve devreden çıkarmak için destek oluruz. Özel odak alanlarımız; iş planı (business case) ve beklenmedik durumlara karşı öndeğerlendirme hazırlama, ortak girişim (JV) ve sermaye ağırlıklı operasyonel model tasarımı ve operasyonel model uygulamalarında, sermaye tedarikinde, program sunumunda ve raporlamasında ve güvence alanında destek veriyor.

Operasyonel Mükemmellik

Sahadaki varlıklarınız ve personelinizden değer yaratmak ve etkin ve etkili çalışma yönetimi sağlamak için size destek olabiliriz. Özel odak alanlarımız: üretim ve geri dönüşte iyileştirme, varlıkların güvenilirliğinin iyileştirilmesi, varlık bilgi yönetimi, operasyonel el değiştirmeye hazırlık ve tedarik zinciri güvencesi (yerel içerik uygulaması da dâhil olmak üzere).

Kurumsal Mükemmellik

Şirketlerin tedarik, finans, teknoloji, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları fonksiyonlarında daha etkin ve etkili olmalarına destek oluyoruz. Özel odak alanlarımız; şirket maliyetlerinin düşürülmesi, ticari mükemmellik, finans etkinliğinin iyileştirilmesi, BT performansı iyileştirme, dış kaynak kullanımının değerlendirmesi ve risk mükemmelliği ile ilgili danışmanlık hizmetleridir.

Müşteri Mükemmelliği

Cironun artmasına, maliyetlerin azalmasına, müşteri deneyiminin iyileşmesine ve müşteriye dönük fonksiyonlarda uyumluluğun gelişmesine yönelik hizmetler sunuyoruz. Özel odağımız; segmentasyon ve kanallar, müşteri maliyeti azaltma / deneyimi iyileştirme, müşteri uyumu iyileştirme, müşteri uçtan uca süreç tasarımı ve dönüşüm sağlama gibi B2B ve B2C büyüme stratejilerinde danışmanlık vermektir.

Kamu ve Servis sektörü operasyonları

Maliyeti azaltma ve daha fazla etkinlik sağlamayı amaçlayan operasyonel ihtiyaçlarla hizmet iyileştirme, çeviklik ve müşteriye daha hızlı cevap verebilirlik gibi ihtiyaçları dengelemeniz için nasıl destek olabiliriz?

Azalan CAPEX yatırımı, yaşlanan altyapı elemanları ile maliyet sınırlama veya kesintiler çoğu zaman yeniliği ve yaratıcılığın önüne geçiyor. EY’de, müşterilerimizle ilk önce müşteri şeffaflığı ve müşteri beklentilerini anlamaya odaklanıp sonra üstün performans sergilemeleri için sınırlı kaynaklarını yönetmelerine destek olacak şekilde çalışırız.

Örneğin, kamu sektörünün vatandaşlara hizmet sunumunu azaltmadan daha büyük tasarruf tedbirleri ile başa çıkmak için gerekli olan operasyonel etkinlik ihtiyacını karşılamasına destek olabiliriz.

Bankacılık sektöründe, yeni düzenlemeler ve uyumluluk gereksinimleri ile ilgilenirken kârlılığı yükseltmek için operasyonel performans iyileştirmelerini sağlamak amacıyla size destek oluyoruz.

Yalın Altı Sigma (Lean Six Sigma) alanında ciddi tecrübe sahibiyiz ve ekiplerimizdeki bu becerileri şirketlerin sürekli performans iyileştirme aşamasına ulaşmalarını sağlamak için kullanıyoruz.

Temel hizmet alanlarımız:

Yalın Altı Sigma ile Sürekli İyileştirme

Performans iyileştirmesi sağlamak için Yalın Altı Sigma gibi metot ve felsefeleri kullanan Operasyonel Mükemmellik veya Sürekli İyileştirme programları her zamanki gibi popüler durumdadır. Bu muhtemelen ekonomik durumun yansıması ve firmalar üzerindeki maliyet düşürmeleri veya hizmet ve ürün kalitesini arttırarak daha rekabetçi olmaları üzerindeki baskının sonucudur.

Hizmet Sunumu Dönüşümü

Hizmet stratejisini gözden geçirmek ve hizmet sunumu ve aktif kârlılığı en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla operasyonlarınızı dönüştürmenize destek olmak için uyarlanmış programlar.

Tedarik Dönüşümü

Tedarik çalışma modellerinin ve kategori yönetimi, satın alma, tedarikçi risk yönetimi ve “complex contracting” için stratejilerinin uçtan uca incelenmesi.

Envanter Yönetimi

İşletme sermayesi hizmet koşullarını iyileştirmek ve maliyeti kontrol etmek için envanter yönetim stratejileri tasarlamak.

Dijital Operasyonlar

İçeriği dijitalize etmek için özel olarak uyarlanmış teklifler. Hizmet ihtiyaçlarını geliştirmek için sanal tedarik zincirler oluşturmak. Örneğin, dijital operasyonlar yaratmak için stratejiler, hizmet iyileştirmeleri sağlamak için tedarik zinciri analitiği ve büyük veriden yararlanmak.

Biz kimiz

Biz global bakış açısı ve işbirliğine dayalı bir kültüre sahip danışman ve profesyonellerden oluşan büyük bir ekibiz.

Biz, gerek petrol, gaz ve altyapı gibi imalat temelli, mal yoğun operasyonlar gerekse finansal hizmetler, kamu ve diğerleri gibi hizmet temelli operasyonların endüstri değer zincirlerinden çok değerli operasyonel içgörüler çıkarıyoruz.

Biz, müşterilerimizin sorunlarını anlamak için çok sıkı çalışıyoruz. Onların işlerini daha iyi yapmalarına destek olmak için hep daha güçlü sorular sormanın peşindeyiz.

Örnek sorular:

 • İşinizde rekabet avantajını gerçekten ne yönlendirir? Tedarik zinciriniz yönlendiriciyle gerçekten uyumlandırılmış mıdır?
 • Müşteri samimiyeti istiyor musunuz?
 • Düşük maliyetli bir sağlayıcı mısınız?
 • Esnek ve duyarlı bir tedarik zincirine mi ihtiyacınız var yoksa yalın bir tedarik zincirine mi?
 • Daha rekabetçi olmanız için operasyonlarınızı nasıl temelden değiştirebiliriz?

Bize ulaşın

Global yayınlar