Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

  • Share

Muhasebe Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri

Doğru sistemlerin kurulması ve uygulanması

Finans süreçlerinin uluslararası ölçekte yeniden yapılandırılması beraberinde yenizorluklar ve riskler taşıyabilmektedir. Bu nedenle risk azaltma, görünürlük ve kalitede istikrar faktörleri temelinde doğru kontrol sistemleri uygulanmalı, süreç ve sistemlerde verimlilikler gözetilmeli ve daha düşük bir maliyetle kurum için doğru değer yaratılmalıdır. Doğru sistemler kuran ve uygulayan işletmeler küresel finans yatırımlarından daha yüksek bir verim elde edebileceklerdir. 

Muhasebe mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerinin amacı, çeşitli ülkelerde faaliyette bulunan büyük ve çok uluslu firmaların finansal raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmaktır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve gelişmekte olan piyasalara giren bu şirketler finans süreçlerini yeniden yapılandırmakta, ortak hizmet merkezlerinden yararlanmakta ve sürekli olarak 
verimlilikleri artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklanmaktadır.    

Müşterilerin tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için finans ve vergi ekiplerimizin bilgi ve deneyimleri ışığında sunulan bu hizmetler merkezi olarak yönetilmektedir.

Hizmetlerimiz:

  • Yasal raporlama hizmetleri
  • Finans departmanlarına muhasebe desteği sağlanması
  • Grup raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
  • Dönem sonu kapanış işlemleri, geçici mizan düzenleme, hesap mutabakatları, veri toplama ve analizleri, muhasebe kayıtları ile envanter neticelerinin uyumu sağlanarak genel kesin mizan düzenlenmesi
  • EY’nin vergi uzmanları ile koordineli olarak genel kabul görmüş muhasebe standartları ile vergi beyannamesine baz olan mali tabloları hazırlamaya destek olunması

Bize ulaşın

Hande Alemli Aksoy
Ortak
+90 212 408 5094