Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

  • Share

Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri

EY Türkiye'nin Vergi Hizmetleri Bölümü olan Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri çalışmalarının amacı, kurumların vergi yükümlülüklerini doğru ve zamanında yerine getirmelerini sağlamaktır. Vergi uzmanlarımız, denetimlerin kapsamlı ve etkin yapılmasının yanısıra, yapılan işin dokümantasyonu ve arşivlenmesi konusunda da son derece ileri çözümler sunmaktadır.

Vergi Denetim ve Tasdik hizmetlerine aşağıda yer verilmiştir:

  • Kurumlar Vergisi Tasdik Hizmetleri

• Kurumlar vergisi, geçici vergi ve karpayı stopajı başta olmak üzere kurumların ödemekle yükümlü olduğu vergilerin vergi mevzuatının belirlediği şekilde hesaplanarak zamanında ve tam olarak ödenip ödenmediğinin tespiti amacıyla müşterilerin her türlü defter, hesap, kayıt ve işlemleri ile bunların dayanağı belgelerin incelenmesi,
• Yasal defterlerin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve diğer ilgili muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak tutulup tutulmadığının tespiti,
• Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkabilecek hata ve eksikliklerin tespiti ile bunların giderilmesine yönelik alınması gerekli tedbirlerin önceden belirlenmesi.

  • Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri

• İadesi talep edilen Katma Değer Vergisi tutarının doğru olarak tespit edilip edilmediğinin kontrolü,
• İndirim ve iade konusu yapılan Katma Değer Vergisi'nin karşıt inceleme yöntemiyle doğruluğunun araştırılması,
• İade hakkı doğuran işlemlerin doğruluğunun araştırılması ve bu işlemleri tevsik eden belgelerin incelenmesi,
• İade ve mahsup talepleriyle ilgili hazırlanan dosyaların Vergi Dairesine teslim edilmeden önce kontrol edilmesi.

  • Yasal Olarak Tasdiki Zorunlu Diğer İşlemler:

• Sermayenin ödendiğinin tespiti
• Sermaye artırımında kullanılan iç fonlar
• Ar-Ge harcamaları
• Yatırım indirimi istisnası
• Bazı petrol ürünlerinin kullanımı
• Kurumlar vergisi hesaplamalarında istisna sağlayan diğer vergi muafiyetleri

 ***Şirketimiz Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş., Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından ‘Bağımsız Denetim Kuruluşu’ olarak yetkilendirilmiştir ve “KAYİK Hariç Bağımsız Denetim” yapmaya yetkilidir.

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.

Bize ulaşın

Dursun Özcan
Vergi Denetimi ve Tasdik Hizmetleri Lideri
+90 212 408 5154

Bilgi Toplumu Hizmetleri