Vergi alanında dönüşümü sağlamak

21. yüzyıla uygun vergi hizmetleri sağlamak

  • Share

Vergi alanında dönüşümü sağlamak

Vergide uygunluğun sağlanmasına yönelik işler ve beyannamelerin düzenlenmesi geçmişten bu yana her zaman ciddi miktarda manuel iş içermiştir. Ancak RSO vergi konularındaki işlere dair anlayışı baştan aşağı değiştirip, çalışma şeklimizde dönüşüm yaşanmasını sağladı. Vergide otomasyonun ardındaki itici güç olarak değerlendiriliyor.

Bir terim olarak “robotik”, çoğunlukla bilim-kurgu filmlerinde görülen yürüyen ve konuşan metal yaratıkları çağrıştıran bir imaj çizerken kimi zaman da fabrikalarda montaj hattında görev yapan veya elektronik bir kol kullanarak açık ameliyat yapan bir doktor olarak da karşımıza çıkabiliyor.

Evet gelecekte vergi profesyoneli mesleğinin gerektirdiği basit ve rutin işler için RSO ile işbirliği halinde olacak.

Robotlar süreçlerin tamamına hükmedemedikleri gibi insan dokunuşunun da yerini alabilmeleri söz konusu değil; onların gücü, mevcut durumda bilgisayar başındaki çalışanlar tarafından yapılan tekrara dayalı, manuel olarak gerçekleştirilen işlerle sınırlı. İşleyiş biçimlerinin bir bakıma insanlarınki ile benzerlik gösterdiği söylenebilir – oturum açma, uygulamalara girme, e-postaların açılıp ekli dosyaların indirilmesi ve bu dosyaların iyi tanımlanmış lokasyonlarda muhafaza edilmeleri.

Mevcut süreçlerin içerisine girerek tek başına bir ekip olmak yerine, ekibin bir parçası haline gelirler ki bu da sıklıkla daha fazla tatmin olmuş çalışanları ve daha yüksek performanslı çalışma gruplarını beraberinde getirir. İnsanlar strateji belirleme, karar alma ve data analizi tarafına daha özgürce odaklanabildiğinden projeler daha hızlı bir biçimde, daha az hatayla ve çok daha iyi sonuçlarla tamamlanabiliyor.

Bazı işlerin eninde sonunda insana ihtiyaç duyulmayacak bir niteliğe kavuşacağı doğru. RSO vergi profesyonellerinin büyüyebilmek ve geleceğin pazar alanında katkılarını sürdürebilmek için yeni bir dizi beceriler kazanmaları gerektiğini öngörüyor. Değişen ortamda ilgi görmek ve uzun vadede başarı elde edebilmek için süreç iyileştirme fırsatlarının analizi ve teşhisi ile temel otomasyon becerilerinin gerek okulda gerekse sonrasında iş hayatı içerisinde bir şekilde edinilmesi grekiyor.