• Share

Artan ticaret hacimleri ile beraber uluslararası akışlar üzerindeki incelemeler, ihracat kontrolleri ve ithalat düzenlemelerine uygunluk konusuna verilen ağırlık bir araya geldiğinde tedarik zincirinizin karşısına önemli zorluklar çıkarabilir.

Günümüzün global ekonomisinde, malların ülkeler arasında taşınması karmaşık ve maliyetli bir faaliyet olabilmektedir. Global ticaret konularının etkili yönetimi, rekabet avantajının korunmasında her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır.

Global ticaret uzmanlarımızdan oluşan global ağımız, malları dünyanın her tarafına taşırken daha etkili hareket etmenize yardımcı olabilir. Serbest ticaret anlaşmaları, özel programlar ve işleme dayalı yapılandırmalardan faydalanarak gümrük masraflarını yönetmede size destek verebilmek için stratejiler geliştirebilir ve uygulayabiliriz. Global ticaret risklerini proaktif şekilde yönetmenize, uluslararası ticaret uygunluğunuzu iyileştirmenize ve tedarik zincirlerinizin operasyon verimliliğini artırmanıza yardımcı olabiliriz.

Dünya ticaretinde hızın artması ve maliyetlerin azaltılmaya çalışması ile birlikte yasal uyumluluk ve zorunlulukların da önemi artıyor. Bu bağlamda temel hizmetlerimizin başında, ithalat ve ihracata yönelik ticari uygunluk incelemeleri, iç kontroller ve süreç iyileştirme ile gümrük tedarik zinciri güvenliğine destek olunması da bulunmaktadır.