Gümrükte Gündem

Sirküler

  • Share

Alanında uzman Global Ticaret ekibimiz tarafından hazırlanan, güncel değişiklikleri içeren Sirküler sayfamıza göz atın.

2018

Tarih

No

Konu

10/12/2018 65 Borular, kablolar, kağıtlar, kartonlar, televizyonlar, oyuncaklar gibi bazı ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi.
07/12/2018 64 Santrifüj pompaları, hubabat gibi ürünleri ayıklamaya mahsus makineler, saatler ve tekerlekli oyuncaklar gibi bazı ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi.
07/12/2018 63 Gözlük çerçevelerine ait aksam ve parçaların ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi oranı %15’e düşürüldü.
07/12/2018 62 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlandı.
30/11/2018 61 Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik soru formu rehberi ilkeleri yayımlandı.
21/11/2018 60 Teslim şekli DAP, DAT ve DDP olan ithalat beyannamelerinde sigorta beyanına ilişkin yazı yayımlandı.
15/11/2018 59 İTKİB tarafından, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in dördüncü maddesi kapsamında, 31 Ocak 2019 tarihi itibariyle bazı ülke menşeli ürünlere ilişkin ek bilgi ve belge taleplerinin İTKİB Genel Sekreterliğine sunulmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
15/11/2018 58 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
24/10/2018 57 Kömür ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük için geçici madde ile istisna getirildi.
16/10/2018 56 Bangladeş menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
16/10/2018 55 Transmisyon kolanları (v-kolanlar) ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem tutarı 3,15 ABD Dolarına düşürüldü.
16/10/2018 54 Çin menşeli 3921.13 GTİP’i altında yer alan suni derilerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
16/10/2018 53 2019 yılına ilişkin ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Karar çalışmalarına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
16/10/2018 52 Demir-çelik ürünlerinin ithalatında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esasları belirlendi.
02/10/2018 51 Demir-çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlandı.
26/09/2018 50 Dünya Gümrük Örgütü, Gümrük Kıymeti ve Transfer Fiyatlandırması Kılavuzu’nu güncelledi.
20/09/2018 49 Bazı demir – çelik mamulleri için geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verilmiştir.
15/08/2018 48 ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatındaki ek mali yükümlülük arttırıldı.
26/07/2018 47 Faturada İhracatçı Beyanlarına İlişkin Yazı Yayımlandı.
23/07/2018 46 YYS Kapsamı Yıllık Faaliyet Raporları hakkında yazı yayımlandı.
06/07/2018 45 İran Tarafından Uygulanması Planlanan İthalat Kısıtlamaları
28/06/2018 44 İthalat Rejimi Kararına Ekli (V) Sayılı Liste Güncellenmiştir.
27/06/2018 43 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasın Dair Yönetmelik yayımlandı.
26/06/2018 42 ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesine karar verildi.
25/06/2018 41 Bazı ürünlerin ithalatında telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmesine karar verildi.
22/06/2018 40 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında ek mali yükümlülük uygulanmasının uzatılmasına karar verildi.
22/06/2018 39 Poliesterlerden kısmen çekimli ipliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
19/06/2018 38 Bazı eşyanın ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
28/05/2018 37 7143 sayılı Kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.
28/05/2018 36 ABD menşeli ürünlere ilave gümrük vergisi uygulaması getiriliyor.
25/05/2018 35 Bazı Ürünlerin İthalatında Alınan Ek Mali Yükümlülüklerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlandı.
23/05/2018 34 Kıymet kriterli gözetim uygulamasına ilişkin Genelge yayımlandı.
22/05/2018 33 Ekonomi Bakanlığı ABD’den Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalata kısıtlama getirmiştir.
21/05/2018 32

Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun yayımlandı.

16/05/2018 31 Valf ithalatına ilişkin gözetim uygulamasında değişiklik yapıldı.
08/05/2018 30 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2018/1)’nde değişiklik yapıldı.
07/05/2018 29 Bazı araç parçalarının ithalat denetimine ilişkin Tebliğ yayımlandı.
02/05/2018 28 YYS ve OKSB sahibi firmaların tekstil ve konfeksiyon ana maddesi ithalatını tüm gümrük müdürlüklerinden yapabilmeleri sağlandı.
02/05/2018 27 İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapıldı.
25/04/2018 26 Amerika Birleşik Devletleri alüminyum ve çelik ithalatına getirilen ek vergi uygulanmasında değişiklik yapılmasına dair bildirim yayımladı.
19/04/2018 25 Bazı birincil elyaf yüzey kâğıtların ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
17/04/2018 24 e-Faturada sigorta ve navlun bedelinin ayrı bir kalem olarak gösterilme imkanı ertelendi.
16/04/2018 23 Bazı seramik ve porselen eşyanın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin Tebliğ’de değişiklik yapıldı.
11/04/2018 22 Posta ve hızlı kargo taşımacılığına ilişkin vergi muafiyeti uygulanacak bedellerde düzenleme yapıldı.
28/03/2018 21 Havayolu taşımacılığında navlun bedelinin belirlenmesinde ara konşimentodaki tutarın esas alınacağına ilişkin Genelge yayımlandı.
28/03/2018 20 Parasetamol, kontrplaklar, elektrotlar, valfler, direksiyon kutuları, şırıngalar, termoslar ve resim fırçaları gibi bazı ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi.
27/03/2018 19 Bazı plastik ve mamullerinin ithalinde artık “Uygunluk Yazısı” aranmayacaktır.
23/03/2018 18 Gümrük Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
16/03/2018 17 EY Global Trade yayını olan TradeWatch’un Mart 2018 sayısı yayınlandı.
12/03/2018 16 Deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticilerinin vermiş olduğu kimi hizmetlere ilişkin azami bedel uygulaması hakkında kanuni düzenleme yapıldı.
06/03/2018 15 Bazı plastik eşyanın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlandı.
06/03/2018 14 “Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması-KKDF” konulu Genelge’de değişiklik yapıldı.
05/03/2018 13 “Porselenden ve seramikten sofra ve mutfak eşyası”nın ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
23/02/2018 12 Bazı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşya ithalatında korunma önlemi alınması amacıyla soruşturma açıldı.
15/02/2018 11 İş dünyasında Brexit’in etkilerini azaltmak için yapılması gerekenleri konu alan EY Global yazısı yayımlandı.
06/02/2018 10 e-ihracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) yayımlandı.
05/02/2018 9 Diş fırçası ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.
29/01/2018 8 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlülerin izlenmesine ilişkin (Soru Formu ve Yıllık Faaliyet Raporu Hk) yazı yayımladı.
26/01/2018 7 26 Ocak Dünya Gümrük Günü
25/01/2018 6 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tebliği gereken evrakın Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden iletilmesine ilişkin Tebliğ yayımlandı.
11/01/2018 5 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) başvurularında kullanılacak olan elektronik soru formu hakkında duyuru yayınlandı.
04/01/2018 4 Taşıtlar, cep telefonları ve televizyonlar için “Elektronik Bandrol” uygulaması başladı.
03/01/2018 3 Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik yapıldı.
02/01/2018 2 AB Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın AB’ye ihracında telafi edici vergi hesaplanmasında AB Ortak Gümrük Tarifesindeki vergi oranları uygulanacak.
02/01/2018 1 İlave gümrük vergilerinde menşe ispatına ilişkin Tebliğ yayımlandı.

  2017

Tarih

No

Konu

27/12/2017 69 İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Hakkında Tebliğ yayımlandı.
25/12/2017 68 2018 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.
25/12/2017 67 “Renksiz düzcam”ın Rusya’dan Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
15/12/2017 66 Gümrük Kanunu ve Yönetmelik uyarınca 2018 yılında uygulanacak bazı tutarlar açıklandı.
14/12/2017 65 Kakao Hamuru (yağı alınmış olsun olmasın), Kakao yağı ve Kakao tozu İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar
14/12/2017 64 Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar
14/12/2017 63 EY Global Trade yayını olan TradeWatch’un Aralık 2017 sayısı yayınlandı.
29/11/2017 62 “Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)”in Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.
28/11/2017 61 Dâhilde İşleme Rejimi Kararında Önemli Değişiklikler yapıldı.
24/11/2017 60 Hububat veya baklagillerden elde edilen kepek gibi kalıntılar, bitkisel katı veya sıvı yağlardan arta kalan küspe gibi artıklar, keten tohumu, balık unu ve klima cihazları gibi ürünlerin ithalatında uygulanacak gümrük vergisinde değişiklik yapıldı.
24/11/2017 59 İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanan korunma önlemlerinin süresi uzatıldı.
24/11/2017 58 Faroe Adaları menşeli eşyaların ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları belirlendi.
21/11/2017 57 Singapur menşeli eşyaların ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranları belirlendi.
08/11/2017 56 Polietilen Tereftalat (PET) ithalatına ek mali yükümlülük getirildi.
06/11/2017 55 Gümrük Eşya Takip ve Analitik Performans Programı yayımlandı.
01/11/2017 54 İhracat işlemlerinde bedelsiz e-fatura düzenlenmesine ilişkin duyuru yayımlandı.
16/10/2017 53 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
20/09/2017 52 Serbest bölgelerde Türk Lirası ve döviz ile ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.
18/09/2017 51 İlave gümrük vergisi uygulanan bazı ürünlerin adlarında değişiklik yapıldı.
18/09/2017 50 Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik yapıldı.
17/08/2017 49 Bazı kazanlar, brülörler, asansörler, yürüyen merdivenler ve bunların parçaları ile LED ampüllerin ithalatında ilave gümrük vergisi getirildi.
17/08/2017 48 Bazı kompresörler, fırın ve ocaklar, tezgahlar ve makinaların ithalatında ilave gümrük vergisi getirildi.  
17/08/2017 47

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Yazı Yayımlandı.

08/08/2017 46 TRT bandrol ücretleri yeniden belirlendi.
03/08/2017 45 Transit rejimine ilişkin Gümrük Genel Tebliğleri yayımlandı.
02/08/2017 44 Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.
01/08/2017 43 Borsada işlem görmek üzere yapılan kıymetli taş ithalatında KKDF oranı sıfır olarak belirlendi. 
28/07/2017 42 Demir veya alaşımsız çelikten çubukların gümrük vergisi oranı %10’a indirildi.
28/07/2017 41 Motosiklet, bisiklet ve bunların lastik, tekerlek, jant gibi aksam parçalarının ithalatında ilave gümrük vergisi getirildi.
24/07/2017 40 Yeni onaylanmış kişi statü belgesi başvuru sürecine ilişkin tasarruflu yazı yayımlandı.
18/07/2017 39 Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin 15.08.2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler.
10/07/2017 38 Dolaşım ve menşe ispat belgelerinde kaşe uygulaması başladı.
03/07/2017 37 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı. 
30/06/2017 36 Cep telefonlarından bandrol ücretlerinin alınmasına dayanak olan maddenin yürütülmesi Danıştay Kararı ile durduruldu.
29/06/2017 35 Bazı canlı büyükbaş hayvanlar ve bunların eti ile buğday, arpa ve mısır gibi bazı hububatların gümrük vergisi oranları düşürüldü. 
09/06/2017 34 İkincil işlem görmüş ürünlerin (İİGÜ) gümrük kıymetinin tespitine ilişkin Genelge yayımlandı. 
01/06/2017 33 Güney Afrika menşeli otomobil ithalatında %10 oranında Toplu Konut Fonu getirildi. 
01/06/2017 32 Gözlükler ve bunların aksam ve parçalarının ithalatında %29,8 oranında ilave gümrük vergisi getirildi. 
29/05/2017 31 Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7020 sayılı Kanun yayımlandı. 
11/05/2017 30 Serbest bölgelerde Türk Lirası ile ödeme yapılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
24/04/2017 29 YYS başvurularında ISO 9001:2008 Sertifikaları hakkında duyuru yapıldı. 
12/04/2017 28 Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatına ilişkin düzenleme yapıldı.
11/04/2017 27 Dış çapına göre değişiklik gösteren bilyalı rulmanların İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile birim gümrük kıymeti (CIF kıymet tutarı) güncellendi. 
11/04/2017 26 İthalatta gözetim uygulamasına tabi bazı lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti (CIF kıymet tutarı) düşürüldü.
06/04/2017 25 Bazı araçlarda kullanılan kauçuktan dış lastiklerin ithalatında korunma önlemlerine ilişkin tebliğ yayımlandı. 
05/04/2017 24 Çerezlik ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 
04/04/2017 23 Kabak tohumu ve bazı bitkisel ürün ithalatında gözetim uygulamasına ilişkin tebliğ yayımlandı. 
04/04/2017 22 “Fotovoltaik (solar) modül ve paneller” ürününün ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi. 
22/03/2017 21 EY Global Trade yayını olan TradeWatch’un Mart 2017 sayısı yayınlandı. 
16/03/2017 20 Azami döviz kullanım oranında sektörel veya dönemsel olarak değişiklik yapılabilmesine olanak sağlandı.
14/03/2017

19

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası izleme faaliyetine ilişkin düzenleme yapıldı.
14/03/2017 18 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 
09/03/2017 17 Dahilde işleme izin belgelerine 6 ay ek süre verilmesi imkanı tanındı. 
08/03/2017 16 Singapur ile Türkiye ve Faroe Adaları ile İlgili Olarak Danimarka ile Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları onaylandı. 
08/03/2017 15 Nohut ithalatında uygulanan gümrük vergisinde geçici süreyle sıfıra indirildi. 
08/03/2017 14 Bazı mobilya ve aksamlarının ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisinde indirim yapıldı.
03/03/2017 13 Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişine ilişkin düzenleme yapıldı.
22/02/2017 12 Ayakkabı aksamı ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisinde geçici süreyle indirim yapıldı. 
13/02/2017 11 Transit rejimi altında taşınarak antrepoya getirilen eşyada çıkan beyan farklılıklarına ilişkin yazı yayımlandı.
27/01/2017 10 Yabancı bayraklı deniz araçlarının Türkiye’ye ithalinde vergi muafiyeti getirildi.
18/01/2017 9 Traktörler, motorlar, jeneratörler, vites kutuları ve dökme demirden borular için ilave gümrük vergisi getirildi.
12/01/2017 8 Gümrük Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. 
11/01/2017 7 Çelik tel ithalatında tarife kontenjanı açıldı. 
11/01/2017 6 Parfümeri, kozmetik, temizleme ve bakım müstahzarları için ilave gümrük vergisi getirildi.
04/01/2017 5 Takas işlemlerinde KKDF kesintisine ilişkin 2017/1 sayılı Genelge yayımlandı. 
03/01/2017 4 İthalat Tebliğ’inde değişiklikler yapıldı.
03/01/2017 3 Bazı giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarına ilave gümrük vergisi getirildi.
02/01/2017 2 Posta ve hızlı kargo taşımacılığına ilişkin muafiyet uygulanacak eşya bedeli 30 Avro’ya düşürüldü.
02/01/2017 1 2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yayımlandı.