Teşvik Hizmetleri

Ar-Ge

 • Share

EY Türkiye Teşvik Hizmetleri Ekibi olarak, teknik bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda, en uygun Ar-Ge ve tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz amacıyla, planlanan veya mevcut Ar-Ge tasarım faaliyetlerinize yönelik profesyonel destek hizmetleri sağlıyoruz.

 

Ar-Ge ve tasarım teşvikleri ile nakit destekler konusunda uzman kadromuzla, şirketinize maksimum oranda fayda sağlayacak en uygun Ar-Ge tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz aynı zamanda risklerin en aza indirilmesi amacıyla kapsamlı denetim, danışmanlık ve analiz hizmetleri sunuyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler

 • Ar-Ge veya Tasarım Merkezi belgesine sahip olmak için gerekli asgari şartlara uygunluk analizi
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulacak Ar-Ge veya Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi
 • Potansiyel fırsatların belirlenmesi
 • Ar-Ge veya Tasarım projelerinin içerik değerlendirilmesi
 • Düzenli denetim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Ar-Ge ve Tasarım indirimi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Yönelik Hizmetler

 • Yönetici şirkete sunulacak başvuru dosyasının hazırlanmasında destek
 • Ar-Ge ve yazılım projelerinin değerlendirilmesi
 • Yıllık mali denetim raporunun hazırlanması
 • İnceleme öncesi teşvik ve desteklerin mevzuata uygunluk testi çalışmaları
 • Ücret istisnası raporlarının hazırlanması

Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler

 • Ulusal ve uluslararası nakit destek programlarına başvuru ve başvuru sonrası destek konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Projelerin Ar-Ge ve yenilik içeriğinin değerlendirilerek, Şirketinize en uygun nakit destek programının seçilmesi
 • Ön başvuru ve başvuru (proje önerisinin hazırlanması, bütçe planı, personel planı, proje-zaman planı vb.) süreçlerinde danışmanlık
 • Değerlendirme süresince proje durum takibi ve olası revizyonların yerine getirilmesi
 • TÜBİTAK Mali, Teknik, Sonuç ve Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması

Diğer Hizmetlerimiz

 • Ar-Ge ve Tasarım merkezi, Teknokent, Nakit Destek Programları gibi farklı destek ve teşvik alternatiflerin değerlendirilmesi ve vergisel analizi
 • Patent ve Faydalı Model (Sinai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık

 

 

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Belgesi Başvurusu İçin Yol Haritası Nasıl Olmalı? 

 
EY - Ar ge tablo

 

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Belgesi Başvurusu İçin Yol Haritası Nasıl Olmalı? ×