Teşvik Hizmetleri

Kantitatif / Nakit Vergi Tasarrufu

 • Share

EY Türkiye olarak vergi alanındaki bilgi birikimi ve sektörel tecrübenin birleştirilmesi ile firmalara, şirketlerinin ticari kararlarının alınmasında doğrudan ve interaktif bir katılım ve katma değer yaratacak çözüm ortaklığı getiriyoruz. 

 • Kurulmuş olan sistemin yürürlükte olan mevzuata uygunluğu açısından incelenmesi ile bu yapı içerisinde var olan risklerin ve avantajların tespit edilmesi
 • Tespit edilen riskler ve avantajların rakamsal değerlerinin ortaya konması
 • İyileştirme ve geliştirme adımlarının hazırlanması
 • Tespitlerin ve önerilerin açıklayıcı ve detaylı bir şekilde raporlanması

Yöntemleri ile;

 • Nakit vergi çıkışından tasarruf etmek / efektif vergi yükünün azaltılması
 • Vergi mevzuatı, risklerin ve avantajların doğru bir şekilde belirlenmesi
 • Doğru yatırım kararlarının alınması
 • Sektördeki diğer oyuncuların benzer konularda nasıl bir uygulama seçtiğinin tespit edilmesi konularında firmalara sonuç odaklı çözüm süreçleri sunuyoruz.

Vergi Teşvikleri ve Nakdi Destek/Hibelere İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

 • Mevcut ve potansiyel yatırımlarınıza ve faaliyetlerinize sağlanabilecek vergi teşviklerinin, nakdi destek ve hibelerin belirlenmesi
 • Varsa mevcut teşvik uygulamalarının nitelik ve nicelik açısından incelenmesi, mümkünse etkin kullanımı için öneriler getirilmesi
 • Ar-Ge ve Tasarım merkezi, Teknokent, ulusal ve uluslararası nakit destek projeleri, patent faaliyetleri destekleri konusunda uçtan uca danışmanlık hizmetleri

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Analizi

 • Kanunen kabul edilmeyen giderlerin incelenmesi:
  • Gider yazılabilme imkanı olan kalemlerin belirlenmesi
  • Kanunen kabul edilmeyen giderlerin azaltılması için iyileştirme önerilerinin getirilmesi
 • Sektör özelinde vergi yükü getiren işlemlerin tespiti

İktisadi Kıymet ve Amortisman Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi

 • Aktifleştirme vs. doğrudan gider yazma
 • Faydalı ömür uygulamalarının ve amortisman yöntemlerinin gözden geçirilmesi
 • Maliyet tespitinin ve varlık sınıflamalarının gözden geçirilmesi
 • Uzun vadeli yatırımlarda vergi avantajlı sağlayacak yolların ortaya çıkarılması (yenileme fonu, vb.)

Stoklara İlişkin Uygulamaların Gözden Geçirilmesi

 • Stok değerleme ve maliyet yöntemlerinin gözden geçirilmesi
 • Atıl olan veya değeri düşen stokların değerlemesine ilişkin önerilerin getirilmesi
 • Üretim maliyetlerinin doğrudan gider yazılma kapsamında incelenmesi

Muhasebe ve Raporlama Politikalarının Vergi Bazlı İncelenmesi

 • Başlıca muhasebe ve raporlama uygulamalarının vergi bazlı incelenmesi
 • Gelir yaratan işlemlerinin dönemselliğinin incelenmesi (aktifleştirme vs. doğrudan gelir yazma)
 • Döviz cinsinden kıymetlerin değerlenmesine ilişkin uygulamaların incelenmesi

Diğer Alanlar

 • Sözleşmelerin damga vergisi yönünden incelenmesi ve mümkünse yeniden yapılandırılması
 • Şüpheli ticari alacak uygulamalarının incelenmesi
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalar
 • Sat-geri kirala opsiyonlarının incelenmesi
 • Nakit sermaye artırımına sağlanan desteklerin belirlenmesi
 • Sektörel bazlı uygulamaların gözden geçirilmesi ve fırsatların yaratılması