Teşvik Hizmetleri

Sirküler

  • Share

Güncel değişiklikleri takip etmek istediğinizin bilincindeyiz. “Teşvikler Ekibi”  tarafından hazırlanan, güncel değişiklikleri içeren Sirkülerimize göz atmak için:

2019

Tarih

No

Konu

18/04/2019 52 TÜBİTAK TEYDEB programlarında bazı yenilikler yapıldı.
18/04/2019 51 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programına artık yalnızca KOBİ’ler başvurabilecek.

2018

Tarih

No

Konu

27/12/2018 128 Ar-Ge merkezlerinde ve teknokentlerde KDV istisnası hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na görüş verilmiştir.
12/11/2018 113 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve ilgili Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
27/06/2018 78 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
13/06/2018 76 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler kapsamında Kurumlar Vergisi Tebliği’ne eklenen açıklamalar.
11/06/2018 74 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
01/06/2018 71 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de bazı değişiklikler yapıldı.
31/05/2018 70 Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği yayımlandı.
25/05/2018 66 İmalat sanayiinde veya Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan yeni makina ve teçhizatın amortisman uygulaması açıklandı.
02/05/2018 49 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı.
09/04/2018 45 7103 ve 7104 sayılı Kanunlar ile teşvik mevzuatına yönelik yapılan düzenlemeler.
15/03/2018 34 Cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesiyle ilgili BKK’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
22/02/2018 28 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapıldı.
22/02/2018 27 2018/11297 sayılı BKK ile farklı bölgelerde gerçekleştirilecek entegrasyon yatırımlarına bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanma imkanı getirilmiştir.
29/01/2018 16 Cazibe merkezleri programı kapsamında yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapıldı.
23/01/2018 13 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapıldı.

2017

Tarih

No

Konu

01/12/2017 118 TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 7061 sayılı Kanun’un vergi mevzuatında değişiklikler içeren düzenlemeleri.
20/10/2017 113 4691 sayılı Teknokent Kanunu’nun geçici 2. maddesinde yapılan değişikliklerle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
21/08/2017 96 2017/10585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı laboratuvar yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına alındı.
18/08/2017 95 Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek Ar-Ge personeli sayısının tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler.
28/07/2017 92 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapıldı.
05/07/2017 84 7033 sayılı Kanun’la Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikler.
16/06/2017 1 Yerli Malı Tebliği’nde (SGM 2014/35) değişiklikler yapıldı.
03/05/2017 58 2017/10111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.
11/04/2017 52 Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.
27/01/2017 10 6770 sayılı Kanun’la teşvik belgeli yatırımlara ilişkin KDV ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler.

2016

Tarih

No

Konu

28/11/2016 114 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımlara proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin esaslar belirlendi.
07/10/2016 93 Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.
04/10/2016 85 6728 ve 6745 sayılı Kanunlar ile yatırım teşvik sisteminde yapılan değişiklikler.
16/08/2016 72 Ar-Ge uygulamasında değişiklikler yapan Bakanlar Kurulu Kararları yayımlandı.
15/08/2016 71 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik yayımlandı.
08/08/2016 65 10 seri numaralı KV Genel Tebliği ile indirimli kurumlar vergisi uygulaması hakkında ayrıntılı açıklamalar yapıldı.
08/04/2016 34 Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.
03/03/2016 23 Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin 6676 sayılı Kanun 1 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

2015

Tarih

No

Konu

19/11/2015 79 Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.
01/09/2015 67 Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.
08/04/2015 35 Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklikler yapıldı.
02/04/2015 31 Yeni yatırım teşvik paketi açıklandı.
06/03/2015 21 2014/7273 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.
26/01/2015 9 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, onaylı bilgilerin üç aylık dönemi takip eden 60 gün içerisinde, yıllık mali denetim raporunun her yılın haziran ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesi gerekiyor.

2014

Tarih

No

Konu

07/08/2014 69 2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.
12/05/2014 47 Yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Tebliğ’de değişiklikler yapıldı.

2013

Tarih

No

Konu

31/05/2013 85 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.
15/02/2013 40 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım teşvik uygulamasında değişiklikler yapıldı.

2012

Tarih

No

Konu

19/10/2012 123 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yatırım teşvik uygulamasında bazı değişiklikler yapıldı.
27/07/2012 96 Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 6. bölgede uygulanacak olan gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamalar yapıldı.
08/05/2012 54 Teşvik paketi kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılması öngörülen yeni düzenlemeler.
11/04/2012 46 Yeni teşvik paketi açıklandı.