Çalışanlarınızı mı yoksa çalışma biçimlerini mi değiştirirsiniz?

 • Share

Rekabetin giderek yoğunlaştığı global piyasalarda, şirketleri başarıya götüren en kritik faktör insandır. EY olarak, bireysel vergi danışmanlık hizmetleri konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağımız ile müşterilerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda kendilerine yardımcı oluyoruz.

 

Vergi Hizmetlerimiz

 • Uluslararası görevlendirme programlarına dahil olan çalışanların vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Uluslararası görevlendirmelerde bordro düzenlenmesi ve hesaplamaları,
 • Uluslararası görevlendirmelerde maliyet hesaplamaları,
 • Bireysel vergi yükümlülüklerin tespiti ve yerine getirilmesi,
 • Uluslararası görevlendirme programlarının efektif olarak yönetilmesi ve politika oluşturulması,
 • Düzenlemelerin giderek karmaşık hale geldiği global piyasada mevzuata uygunluğun sağlanması suretiyle risklerin azaltılması,
 • Şirket çalışanlarına göre gelir vergisi ve sosyal güvenlik prim maliyetlerinde optimizasyon sağlanması,
 • Hisse senedi planlarının oluşturulması, uygulanması, raporlanması ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

 • Uluslararası görevlendirmelerle ilgili sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlık hizmetleri ,
 • Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin değerlendirilmesi ve risk tespiti çalışması, (sosyal güvenlik due diligence)
 • Uluslararası görevlendirmelerde sosyal güvenlik danışmanlık hizmetleri,
 • Sosyal güvenlik incelemelerinde süreç yönetimi, incelemeye hazırlık ve danışmanlık hizmetleri,
 • Sosyal güvenlik istihdam teşviklerinin analizi ve uygunluğun raporlaması

Keşfedin

EY - Organization and Talent Planning

Organizasyon ve Yetenek Planlama

İş liderlerinin organizasyon ve insanlarla ilgili kararlarını stratejik ve finansal hedefleri doğrultusunda almalarına destek oluyoruz.

EY - The call for a more strategic HR

İnsan kaynaklarına daha stratejik bir bakış

Harvard Business Review Analytics Services grubunun kaleme aldığı bu çalışmada insan kaynaklarının organizasyonun her yerinde nasıl evrildiği ve olgunlaştığı ayrıntılarıyla açıklanıyor.

EY - Collaborative deployment: a key to global mobility

Ortak görevlendirme: Global mobilitenin bir anahtarı

Uluslararası ölçekte personel görevlendirmek giderek karmaşıklaşıyor. Diğer ekiplerle ve ülkelerle işbirliğini güçlendirmek başarıyı artırabilir mi? Mobilitenin geleceğini araştırıyoruz.

EY - How collaborating with HR can drive growth

İK ile işbirliği büyümeyi nasıl sağlayabilir?

Bir şirketin en önemli varlığı çalışanlarıdır. İşgücü büyüme ve kurumsal performansla yakından ilgilidir ve kurumsal başarı da işgücünün becerilerine, yeteneklerine, bilgi ve yetkinliklerine bağlıdır.