Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu 2018

  • Share

2018 yılında, tüm dünyada; ekonomi, siyaset ve güvenlik alanlarında ortaya çıkan belirsizlik ve sorunlar bir yana, ABD’nin çeşitli siyasi ve ekonomik aksiyonları ile birlikte, Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz artırımı sürecine devam etmesinden bütün ülkelerin ekonomileri, ama özellikle gelişmekte olan ülke ekonomileri olumsuz etkilendi. Kurlardaki dalgalanmaların, enflasyonun ve yakın coğrafyasındaki siyasi gelişmeler ile güvenlik sorunlarının etkilerinin ciddi olarak hissedildiği Türkiye’de ise, alınan türlü önlemlere karşın ekonomik büyümenin yavaşladığı bir yılı geride bırakıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de işlem sayısı azalırken işlem hacminde artış gerçekleşen bu yılda, bu konuda tüm piyasa oyuncuları tarafından kabul gören ve bir başvuru kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılan, “EY Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu”nun on yedincisini sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

 


Raporumuz, 2018 yılında Türkiye’de gerçekleşmiş olan şirket birleşme ve satın alma işlemleri hakkında önemli bilgileri, geçmiş yıllar ile karşılaştırmalı olarak, bir arada sunmaktadır. Rapor ayrıca, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin hissedarları ve üst düzey yöneticileri ile yapılan, “Türkiye’de Şirket Birleşme ve Satın Almaları” konulu geleneksel anketimizin sonuçlarını da içermektedir.

EY Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2018 Raporu’na doğrudan katılımları ile destek veren tüm yönetici ve işadamlarımız ile Rapor’u hazırlayan EY Kurumsal Finansman Ekibi’ne teşekkürlerimizi sunarız.

Metin Canoğulları Müşfik Cantekinler
EY Türkiye
Ülke Başkanı
EY Türkiye
Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı