Kurumsal Finansman Hizmetleri

 • Share

Finansal Danışmanlık Hizmetleri


Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı (M&A)
 

Müşterilerimize, işlem stratejisi geliştirme konusunda tavsiyelerde bulunuyor ve potansiyel işlemin stratejik uygunluğunu değerlendirmek için yardımcı oluyoruz. Bu paralelde, sinerjiler ve işlemin potansiyel etkilerinin analizi, işlem sözleşmelerinin görüşmeleri, finansal modellerin oluşturulması ve sizin için tüm projenin kontrol ve yönetimi konularında müşterilerimize destek sağlıyoruz.

Derin endüstri bilgimiz, işlem tecrübemiz ve geniş uluslararası ağımızın etkisiyle müşterilerimizin süreçlerinde katma değer yaratıyoruz.
 

Proje Finansmanı ve Sermaye & Borç Danışmanlığı
 • Finansmana Aracılık Danışmanlığı
  Proje Finansmanı ve Sermaye & Borç Danışmanlığı ekibimiz ile sürekli gelişen ve değişen sermaye piyasalarında çeşitli büyüklüklerde birçok kamu ve özel kuruluşa yatırım finansmanı, satın alım finansmanı ve yeniden finansman sağlanması konularında finansal danışmanlık veriyoruz. Aynı zamanda proje finansmanı ve ihracat öncesi finansman gibi yapılandırılmış finansman konularında da danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
  Ekibimizin bilgi birikimi, tecrübesi ve sektör bilgisi sayesinde müşterilerimizin finansman ihtiyaçlarına cevap verebilecek en avantajlı ve en uygun finansman seçeneklerinin sağlanmasından finansman kuruluşlarıyla kredi sözleşmesi imzalanana kadar olan süreçte finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz.
 • Finansal Modelleme
  Her proje için özel olarak hazırlanan, doğru finansman yapısı kurulmasına veya bankalardan finansman sağlanmasına yardımcı olacak uluslararası standartlarda finansal modeller hazırlıyoruz. Finansal model hazırlanması sürecinde konu olan sektörün yapısı, mevcut piyasa koşulları, ekibin geçmiş tecrübesi ve müşterilerin görüş ve varsayımlarını dikkate alarak çözüm odaklı ve hassasiyet analizlerine elverişli finansal modeller yapıyoruz.
 • Finansal Fizibilite
  Sermaye ve finansman sağlayıcıların yapılacak yatırımla ilgili finansal beklentilerini karşılayacak şekilde uluslararası standartlarda finansal fizibilite raporları hazırlıyoruz. Finansal fizibilite raporları, aynı zamanda ilgili yatırımın konusu olan sektörle ilgili detaylı araştırmaları ve yatırımın finansal tablolarının projeksiyonları ve finansal sonuçlarını kapsıyor.
 • İhale Danışmanlığı
  Yap-İşlet-Devret, Özel Kamu İşbirliği veya özelleştirmelerde ihale danışmanlığı hizmeti veriyoruz. İhale danışmanlığı hizmetimiz; ihale dokümanlarının incelenmesi, finansal modelin kurulması, ihale sonrası olası finansman yapılarının incelenmesi, bankalarla ön görüşmelerin yapılması ve müşterinin beklentileri doğrultusunda en doğru ihale stratejisinin belirlenmesi konusunda finansal danışmanlık hizmeti verilmesini kapsar.
   
Ticari Gayrimenkul Danışmanlığı


Gayrimenkul ayrı bir varlık sınıfı olarak yıllar içerisinde gelişmiş ve uluslararası sermaye piyasalarında önemini büyük ölçüde artırmıştır.

Küreselleşme, beraberinde getirdiği bütün risk ve belirsizliklere rağmen gayrimenkul piyasalarının dinamiklerine hız vermiş ve fırsatlar yaratmıştır. Uluslararası yatırımcılar yerel pazarlarda faaliyet gösterirken, birçok ulusal yatırımcı da küreselleşmiştir. Biz kurumsal ve bireysel gayrimenkul yatırımcılarının yanısıra; büyük şirketleri, bankaları ve kamu sektörünü, riskleri ve fırsatları ile ayrışmış bu pazarda başarıya ulaşma yolunda destekliyoruz. Emlak portföylerinin yapılanması ve finansmanında, maliyet azaltımı ve karlılık artışında, gayrimenkulün tüm yaşam döngüsünü de göz önüne alarak destek oluyoruz.

Karar verilmeden önce fırsatlar ve riskler tespit edilmelidir. Özellikle sermayeye ihtiyaç duyan ve değişken yapılı emlak piyasalarında, başarı için gerekli olan bir ön koşul, yatırımlarınızı stratejik ve bir bütün olarak değerlendiren bir vizyondur.

Bizi takip edin

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, Iphone ve Ipad'inize  Vergide Gündem mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.

EY - Birleşme ve satın almalar bugünün talepleriyle ve dijital yarınınızla nasıl başa çıkabilir?

Birleşme ve satın almalar bugünün talepleriyle ve dijital yarınınızla nasıl başa çıkabilir?

En son raporumuzda birleşme ve satın almaların başarısını tanımlıyoruz.