5 dakika okuma süresi 10 Nis 2019
San Francisco dawn clouds

Raporlamada dijital dönüşüme nasıl hazırlanabilirsiniz?

5 dakika okuma süresi 10 Nis 2019
İlgili konu başlığı Denetim

Teknoloji, finans ekiplerinin değere dayalı raporlamaya odaklanmalarını sağlayabilir. Ancak, tüm kuruluşların bunu yapacak sistemleri ve insan gücü bulunmuyor.

Teknoloji; finansı, özellikle veri bazında dönüştürüyor. Günümüzde, kuruluşlar ve finans ekipleri; bilgi işlem gücü, sürekli artan bağlantı, bulut teknolojisi ve devasa depolama kapasitesi sayesinde her zamankinden daha fazla veriye sahipler.

Aynı zamanda; birçok finans ve raporlama ekibi, bu verilerin hacmi ve çeşitliliği nedeniyle zorlanıyor. Finans liderlerinin neredeyse yarısının (%49) katıldığı, 'Raporlamada dijital dönüşüm, güven ve uzun vadeli değer arasındaki köprüyü nasıl oluşturabilir?' adlı 2018 EY kurumsal raporlama anketine göre; veriyi toplamak ve işlemek için, analizden daha fazla zaman harcanıyor.

Finans ekiplerinin, finansal verileri toplamak ve doğrulamak için harcadıkları zaman; finansal olmayan raporlamada ilerleme kaydetmek yerine, finansal bilgileri uyumlu hale getirmeye odaklandıkları anlamına geliyor. Ekipler, verileri gerçekten değer odaklı raporlamaya dönüştürmek için; otomasyon, yapay zeka (AI) ve blockchain gibi alanlarda teknolojik gelişimi kullanmaya ve veri analizi konusunda güven oluşturmaya odaklanmalılar. Bu dijital dönüşüm, işe alımlar konusunda da farklı düşünmelerini gerektiriyor.

Otomasyon: Finans ekiplerine iç görü üretimine odaklanma özgürlüğü sunmak

En çevik finans ve raporlama ekipleri; yeni verimlilik seviyelerine ulaşmak için robotik süreç otomasyonunu (RPA), yüksek hacimli işlemsel finans süreçlerini otomatikleştirmek içinse kural tabanlı robotik teknolojileri kullanıyor.

Ayrıca; robotik süreç otomasyonunu (RPA) makine öğrenimi ile birleştiren ve otomasyonun bir sonraki sınırı olan, akıllı süreç otomasyonunu da keşfediyorlar. Bu teknolojiler; zaman içinde daha fazla veriye maruz kalarak, öğrenmeye devam ediyorlar. Kiralama muhasebesi için uygulanmış pilot çalışmalar gösteriyor ki; AI araçları, basit kira sözleşmelerinin içeriğinin yaklaşık %70-80'ini gözden geçirebiliyor. Bu araçlar, geliştikçe; karmaşık sözleşme ve verileri okumaya, yönetmeye ve analiz etmeye geçecekler.

Otomasyon; yoğun finans ekiplerine, şeffaflık ve güven yaratan bir raporlama anlayışı geliştirmeye alan sağladığı için, büyük önem arz ediyor. Hem işlem bazında işlerin hem de karmaşık olan temel unsurların otomatikleşmesi; verileri stratejik kazanca dönüştürebilmek için, veriye dayalı raporlamaya odaklanma konusunda özgürlük kazandırabilir.

AI: verilerde iç görüden yararlanmak

Finans liderleri; verilerdeki temel örüntüyü anlamak için yapay zekayı, senaryo tahmini ve sonuçları iyileştirmek için makine öğrenimini kullanabilirler. EY araştırmasındaki finans liderlerinin neredeyse dörtte üçü (%72), AI'ın finansmanın veriye dayalı iç görüyü yönlendirme şeklini önemli düzeyde etkileyeceğini ve bunun gelecekte finans işlevi için kritik bir teknoloji olacağını söylüyor.

Yapay Zeka

%72

Finans liderleri arasında; önümüzdeki iki yıl boyunca yapay zekanın, finansman tarafında veriye dayalı iç görü kullanımını önemli ölçüde etkileyeceğini söyleyenlerin oranı

Ayrıca; paydaşların, yapay zeka kullanım şekillerini de düşünmeleri gerekiyor. Örneğin; teknoloji, yatırımcılar tarafından kurumsal finans bilgilerinin daha önce hiç olmadığı kadar analiz edilmesine imkan sağlıyor.

Blockchain: Bildiğimiz raporlamanın geleceğinin alt üst edilişi

Blockchain, her ağ katılımcısı için; neredeyse gerçek zamanlı olarak, şimdiye kadar yapılmış tüm işlemler için güvenli bir denetim izni vererek, bir veritabanı aracılığıyla işlemleri kaydediyor. Bazı yorumcular, teknolojinin raporlama ve muhasebe için endüstri standardı olmasını ve mevcut BT yazılımları ve geleneksel raporlama uygulamalarının da yerini almasını bekliyorlar. Blockchain, muhasebe kayıtlarını otomatik olarak birleştirmek için kullanılırsa; raporlama ekipleri, çapraz kontrol ve toplulaştırma için daha az zaman harcarken; güvenilir verileri analiz etmek için daha çok vakit ayırabilirler.

EY araştırmasında, finans liderlerinin %24'ü; blockchain'in beş yıl içinde finansın en önemli teknolojisi olacağını belirtiyorlar. Ancak; bunun gerçekleşmesi için, bir takım zorlukların üstesinden gelinmesi gerekeceği aşikar. Örneğin; düzenleyicilerden, yönetim kuruluna kadar; kilit paydaşların, gereken mevzuat sistemi üzerinde anlaşması ve yürürlüğe koyması gerekiyor.

Veri analizinde güven inşa etme

Finans liderleri; verileri raporlama anlayışını dönüştürmeye odaklanırken, aynı anda pek çok şey üzerinde müzakere yapmak zorunda kalıyorlar: Standartlardan ödün vermeden ve güveni zedelemeden, verilerin kullanım şekilleri konusunda inovasyonu teşvik etmek.

EY araştırması gösteriyor ki; finans liderlerinin endişelerinin en tepesinde, veri riskleri bulunuyor. Bu liderler, bugün kurumsal raporlamanın karşılaştığı bu bir numaralı zorluğu; 'artırılmış veri koruma ve gizlilik riski' olarak adlandırıyorlar. Ve veri güvenliği ile ilgili endişeler, yeni raporlama teknolojilerini uygulamanın önündeki en önemli engellerden birini oluşturuyor.

Ancak, bu kaygıların organizasyonları durdurmaması gerekiyor. Finans ekiplerinin, gerçek değer odaklı raporlamaya ulaşmak için, verileri güvenle benimseyebilmeleri gerekiyor. Bu durum, muhtemelen sadece teknoloji ve süreçlerde değil; aynı zamanda anlayış, yetkinlikler ve yönetimde de değişiklik yapılmasını gerektirecek.

Bu; veri analizinde yer alan ileri teknolojilerin etik boyutları hakkında düşünmeyi ve şirketin duruşu ve yaklaşımıyla ilgili iletişim kurmayı da içeriyor.  Yapay zekayı kullanan şirketlerin, onu kontrol ediş biçimleri üzerine konuşmaya başlaması önemli.

Otomasyon; yoğun finans ekiplerine, şeffaflık ve güven yaratan bir raporlama anlayışı geliştirmeye alan sağladığı için, büyük önem arz ediyor.

Finansın iş gücünün dönüşümü

Yeni teknolojileri benimsemek, aynı zamanda finans ekiplerinin oluşumuyla ilgili farklı düşünmek anlamına geliyor. EY araştırması gösteriyor ki; CFO'ların %79'u, yeni beceriler edinmek için acil finansmana ihtiyaç olduğu kanaatinde.

Özellikle finans işlevi, geleneksel finans ve muhasebe becerilerinin ötesinde; AI gibi yeni teknolojilerin stratejik bilincinde ve veri bilimi ve ileri istatistik gibi disiplinlerde bilgi sahibi olan, yeni yeteneklerden faydalanacaklar. AI, istisnai bir öncelik. Tüm finans liderlerinin katıldığı araştırmada, katılımcıların %72'si; önümüzdeki iki yılda, yapay zeka uzmanlarının finansta ve raporlamada inovasyonun artmasında kritik rol oynayacağını söylüyor.

Bunun sonucunda; önde gelen finans işlevleri, ihtiyacın nerede olduğunu saptamak için, ekiplerinin mevcut yeterliliğini denetliyor. Bu denetlemeye; yeni teknolojileri ve verileri kullanmak için gereken 'hard' beceriler ve temel iletişim ve stratejik beceriler gibi 'soft' beceriler de dahil olmalı.

Finans liderleri; gerekli yetkinliklerin yanı sıra, gelecek çalışma modellerini de göz önünde bulundurmalılar. Kuruluşlarının stratejik öncelikleri, büyük olasılıkla hızlı bir şekilde değişeceğinden ötürü; finans ve raporlamanın da, onlar ile değişme becerisine sahip olması gerekiyor. Yönetim hizmetleri gibi esnek modeller, bunu ele almanın yollarından biri.  Bu zorluklarla başa çıkmak için, araçlar ve veriler; finans ekiplerinin harici tedarikçilerle daha yakın şekilde işbirliği yapmalarına imkan veriyor. Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü; yönetim hizmetleri düzenlemelerinin, stratejik önceliklerin karşılanmasında kritik öneme sahip olacağını ve bu yaklaşım için teknoloji becerilerine erişimin kilit bir rol oynayacağını söylüyorlar.

Bununla beraber; yerleşik kültür ve değişime karşı direnç, süreç için fren görevi görürken yeni bir yaklaşım uygulamak zorlaşıyor. Kuruluşlar; bu direnişin üstesinden gelmek ve finans iş gücünde beklenen değişiklikleri hızlandırmak için, ihtiyaç duydukları insan gücü ve yetenekler konusunda daha yaratıcı olmalı; işe alım, yetenek gelişimi ve kaynak yaratımı konularına daha yenilikçi bir şekilde yaklaşmalılar. Örneğin, ankete katılanların %76'sı, finansın geleneksel olmayan özgeçmişe sahip insanları bulmak için, işe alım ağını genişletmesi gerektiğini söylüyor.

Kesintisiz süreç

Her şeyden önce; finansın dijital dönüşümü önümüzdeki yıllarda da devam edeceği için, yaratıcılık ve inovasyon; anahtar rol oynayacak. Yeni teknolojiler; kuruluşlara değer odaklı raporlama sağlamak için, verileri kullanma konusunda altın bir fırsat sunuyor. Ancak, kuruluşların; bu hedefe giden yolda, gelişime ve yeniliğe hazır olmaları gerekiyor.

Finans liderleri; yeni teknolojilerin gücünden yararlanmak için, mevcut raporlama ekiplerini iyileştirme ile veri bilimi gibi gözde yetenekleri olan kişileri işe alma arasında, bir denge oturtacaktır. Bu liderlerin; beceri setlerinin raf ömrünün kısa olduğu bu dijital dünyada, sürekli ve dinamik bir öğrenim yaklaşımı oluşturmaları gerekiyor. Dijital dönüşüm sonu olan bir süreç değilken, sürekliliğin daima söz konusu kabul etmek önemli.

Özet

Finans ekipleri; bugün, her zamankinden daha fazla veriye erişebiliyor. Değer bazında raporlama oluşturmada bu verilerin gücünden yararlanmak için, en güncel teknolojik gelişmelerin gücünü kullanmalı ve veri analizine güven duymalılar. Raporlamanın bu dijital dönüşümü; finans liderlerinin işe aldıkları kişilerin yetenek profilleri ve beceri setleri hakkında, daha farklı düşünmelerini de gerektiriyor.