Yayınlar

ey-trust-structure-5

AVM Kiracılarına Yönelik Ciro Denetimleri

AVM yatırımcıları ile kiracılar arasındaki ticari ilişkinin kira sözleşmeleri ile uyumlu bir şekilde yürütülüp yürütülmediği periyodik olarak kontrol edilmelidir... 

İncele

A business sign that says ‘Open’ on cafe or restaurant hang on door at entrance. Vintage color tone style.

Franchise İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve Özel Kapsamlı Hizmetler

Markaların başarısı sadece şirketlerin performansına değil, markaların doğrudan veya dolaylı tüketici ile buluşmasını sağlayan tüm...

İncele

Entering hotel room

Otel ve Tatil Köyü Operasyonlarına Yönelik Özel Kapsamlı İncelemeler

EY Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı kadrosunda yer alan uzmanlar, kontrol edilmesi gittikçe zorlaşan otel ve tatil köyü operasyonlarını...

İncele

 

Man woman paperwork standing amidst cars showroom

Bayi / Dağıtıcı Ağlarına Yönelik İncelemeler

Ticari ilişkinizin mevcut durumunu değerlendirmek üzere liyakat araştırmaları, operasyonların bayilik sözleşmeleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin incelemeler ve...

İncele
 

Construction site

İnşaat Harcamalarına Yönelik Özel Kapsamlı Denetimler

İnşaat sektörü için alımı hiç gerçekleşmeyen veya pahalıya tedarik edilen mal ve hizmetlerden kaynaklanan harcamalarla mücadele büyük önem...

İncele

 

stock market investment trading graph

Usulsüz işlemleri ve riskleri belirlemeye yönelik veri analizi

Şirketlerin operasyon tipleri her gün daha fazla çeşitlenmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Dijital dönüşüm sürecinde, dağıtık yapılarda veri üretilmekte ve veri yapılar...

İncele

 

ey-domino-covid19-update-massnahmen-im-bereich-banking-version1-20200417

Usulsüzlük ile Mücadele Programı

Usulsüzlük vakalarının boyutlarını, sorumlularını ve operasyona etkilerini farklı teknik ve akademik özgeçmişlere sahip üyelerden oluşan ekibimiz ile en güncel ...

İncele

817486228

Adli Bilişim ve Elektronik Keşif

Adli teknoloji ve keşif hizmetleri ekibimiz adli bilişim uzmanlarının yanında sektör spesifik yetkinliği bulunan uzmanlardan oluşan ekibimiz... 

İncele

Usulsüzlük İncelemeleri

Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin incelenmesi için kurduğumuz usulsüzlük incelemesi ekibimiz...

Devamını oku

Uyuşmazlık Danışmanlığı

Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler...

Devamını oku

Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin...

Devamını oku

Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da...

Devamını oku

Ticari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi

Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında...

Devamını oku

Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri

Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya...

Devamını oku

Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri

Kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan...

Devamını oku

Özgeçmiş Araştırmaları

Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu...

Devamını oku

Eğitimler

EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü'nün deneyimli kadrosu tarafından yüz yüze / online verilen eğitimler...

Devamını oku

 

Dilek Çilingir Köstem
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık
Danışmanlığı Lideri 

dilek.cilingir@tr.ey.com

+90 212 408 5371
 

Can Genç
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri
Lideri

can.genc@tr.ey.com

+90 530 151 5089

Yiğit Deniz Bulutlar
Kurumsal Etik, Uyum ve İnceleme Hizmetleri
Lideri

yigit.bulutlar@tr.ey.com

+90 530 151 50 85