Uyuşmazlık Danışmanlığı

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri

Birleşme ve satın almalardan uluslararası inşaat projelerine, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler (inşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb.) ve adli teknoloji ve kurumsal zekâ uzmanlarından oluşan uyuşmazlık danışmanlığı kadromuz, sizlere ihtilafın durumunun ve etkilerinin rasyonel şekilde değerlendirilmesi ve boyutunun ölçümlenmesi konularında destek sağlamaktadır.

Uyuşmazlık çözümleme metotları ve muhakeme alanındaki geniş yetkinliğimiz ve deneyimimizle birlikte; hukuki ihtilaflar veya uluslararası tahkimlerde müşterilerimize ihtilafın aşağıda belirtilmiş olan her aşamasında hizmet verebilmekte ve müşterilerimizi stratejik olarak yönlendirmekteyiz:

Ticari İhtilaf Öncesi

  • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına değerlendirmelerin ve hesaplamaların yapılması
  • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına talebin desteklenmesi için gereken bilgi, belge ve dokümanların belirlenmesi

İhtilaf Süreci

  • İhtilaf sürecinde talepte bulunulan taraf adına kendisinden yapılan talebin değerlendirilmesi ve alternatif hesaplamaların yapılması
  • Uzman bilirkişi ve özel mütalaa raporlarının hazırlanması
  • Uluslararası ihtilaflara ilişkin duruşmalarda sözlü ve yazılı şekilde ifade verilmesi

Başlıca Hizmetlerimiz:

Uyuşmazlıklar çözülemediğinde, genellikle hukuki ihtilaf ile sonuçlanır. Bu gibi durumlarda, hangi tarafın haklı çıkacağının belirlenmesinde bilirkişi raporu önemli rol oynamaktadır. Belirli bir talebin boyutlarını belirlemeye ilişkin analizi gerçekleştirebildiğimiz gibi talebe maruz kalan taraf adına yapılan talebin değerlendirmesini de gerçekleştirebilmekteyiz.

Uluslararası Tahkim

Uluslararası tahkim ekibimiz, bilirkişi beyanı konusundaki geniş tecrübesiyle, Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) veya Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’ne (“ICSID”) konu olmuş tahkim süreçlerine katkılarda bulunmaktadır. Tahkim ekibimiz, inşaat, telekomünikasyon, ilaç, medikal, sigorta, perakendecilik, enerji gibi sektörlerde derin ihtilaf çözümlemesi tecrübesine sahiptir.

Sigorta Taleplerinin İncelenmesi / Sigorta Bilirkişiliği

Karmaşık olan kar kaybı, maddi hasar, ürün güvenilirliği, ürün geri çağırma, siber saldırı, veri kaybı ve veri ihlaline bağlı sigorta taleplerini hazırlamakta, sunmakta veya talepler üzerinden tarafları uzlaştırmaktayız.

Rekabet Hukuku Danışmanlığı

Müşterilerimize, Rekabet Hukuku çerçevesinde risk teşkil eden durumların belirlenmesi, soruşturma kapsamındaki konulara ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapılması, ulusal ve uluslararası rekabet kanunları ile uyum prosedürlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilme önerilerinde bulunulması konularında yardımcı olmaktayız.

Günümüz dijital çağının getirdiği ihtiyaçlardan biri olan verilerin incelenmesi gerekliliği nedeniyle, elektronik ortamda yaratılan verilerin (e-posta, Word, Excel, PPT, PDF, yazı içerikli resim dosyaları vb.) elektronik keşif yöntemleri ve yazılımları vasıtasıyla incelemeye hazır hale getirilmesi, Rekabet Hukuku avukatları eşliğinde incelenmesi ve raporlanması aşamalarında hizmetler sunmaktayız.

Birleşme ve Satın Almalar

Müşterilerimize, satış ve satın alma anlaşmalarının öncesinde, sonrasında veya anlaşma süresince ortaya konulan finansal tabloların/verilerin yorumlanması veya hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmetler vermekteyiz. 

İletişime geç

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Ana Sayfası


Dilek Çilingir Köstem

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Lideri

dilek.cilingir@tr.ey.com

+90 212 408 5371

Can Genç
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri Lideri

can.genc@tr.ey.com

+90 530 151 5089

Yiğit Deniz Bulutlar
Kurumsal Etik, Uyum ve İnceleme Hizmetleri Lideri

yigit.bulutlar@tr.ey.com

+90 530 151 50 85

Usulsüzlük İncelemeleri

Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin incelenmesi için kurduğumuz usulsüzlük incelemesi ekibimiz...

Devamını oku

Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da...

Devamını oku

Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin...

Devamını oku

Ticari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi

Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında...

Devamını oku

Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri

Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya...

Devamını oku

Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri

Kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan...

Devamını oku

Özgeçmiş Araştırmaları

Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu...

Devamını oku

Eğitimler

EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü'nün deneyimli kadrosu tarafından yüz yüze / online verilen eğitimler...

Devamını oku

 

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı ekibi ile
iletişime geçin