5 dakika okuma süresi 13 Oca 2020
Dijital dönüşüm

Dijitalleşme, finansal hizmetler şirketlerini ve denetimlerini nasıl etkiliyor?

5 dakika okuma süresi 13 Oca 2020
İlgili konu başlığı Denetim Finansal hizmetler

Teknoloji; finansal hizmetler şirketlerinin operasyonlarını ne kadar dönüştürüyorsa, denetimlerinin yürütülme biçiminde de o kadar devrim yaratıyor.

Finansal hizmetler sektörü, sektördeki şirketlerin işlerini yürütme biçimini etkileyen büyük ölçekli bir dijital dönüşümden geçiyor. Yeni teknolojiler; bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer yerleşik finansal hizmetler şirketlerinin operasyonlarını elden geçirmelerine ve verdikleri hizmette farklı yollar belirlemelerine imkan veriyor. 

Bu teknolojilerin ortaya çıkışıyla aynı zamanda, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi rakip işletmeler için de çeşitli fırsatlar oluşuyor. Dahası; finansal hizmetler şirketleri, bir yandan dijital dönüşümü yönettikleri, diğer yandan paydaşlarından gelen talepleri daha şeffaf ve güvenli bir ortamda karşılamalarını gerektiren oldukça kontrollü bir ortamda faaliyet gösteriyor.

Finansal hizmetler sektöründe eski sistemlerin iyileştirilmesi ve iş fonksiyonları arası çevik çalışma yönteminin uygulanması yönünde güçlü bir eğilim söz konusu. Şirketler; daha çevik hale gelip, etkinlik kazancı elde etmek için işletme modellerini yeniden yapılandırmak istiyor. İştirakler, müşteri taleplerini karşılamak için; internet bankacılığı, dijital platformlar, farklı kanal keşifleri, müşterilerin önem verdiği sigorta uygulamaları ve daha doğru raporlamadan yararlanarak veri kalitesini artırmaya devam ediyorlar. Teknolojinin benimsenmesi, bu değişiklikleri mümkün kılmak için kritik bir önem taşıyor.

Finansal hizmetler şirketlerinin yatırım yaptığı başlıca teknolojiler; yapay zeka (AI), blockchain, veri analizi, nesnelerin interneti (IoT) ve robotik süreç otomasyonundan oluşuyor.

Finansal hizmetler şirketlerinin yatırım yaptığı başlıca teknolojiler; yapay zeka (AI), blockchain, veri analizi, nesnelerin interneti (IoT) ve robotik süreç otomasyonundan (RPA) oluşuyor. Bunlara ek olarak; giderek artan sayıda finansal kurum, eski sistemleri iyileştirmek için bulut altyapısına yöneliyor. Bu da, sadece verimliliğin lokomotifi olmakla kalmıyor; aynı zamanda değişimi mümkün kılıyor. Bulut altyapısının finansal hizmetler için sağladığı faydalar arasında; maliyet azaltma, daha iyi ve entegre güvenlik, gelişmiş ölçeklenebilirlik ve esneklik bulunuyor. Ve big data ve analiz için daha verimli ve uygun maliyetli bir yaklaşım sağladığı düşünülüyor.

Otomasyon, özellikle finansal hizmetler şirketleri için dijital dönüşümün önemli bir bileşeni. Özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörleri; büyük miktarlarda veri üreten, yüksek işlem tabanlı sektörler. Bu verilerin otomatik olarak işlenmesi riskleri yönetirken, aynı zamanda müşteri tabanını korumak ve genişletmek için, AI ve veri analizi gibi teknolojilerden daha verimli bir şekilde yararlanmalarına imkan sağlıyor.

Örneğin; şirketler, daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturmak için sohbet robotlarını (chatbot), belgelerden karmaşık bilgileri seçip almak için AI teknolojilerini ve daha derin bir iş anlayışı geliştirmek için matematiksel analizi kullanabilirler. Birçok finansal hizmetler şirketi, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek için otomasyonun sağladığı fırsattan yararlanarak, eko-sistemlerindeki ortaklarla işbirliği yapıyor.

Tüm bu teknolojik gelişmeler, finansal hizmetlerde var olan bağlantıları büyük ölçüde geliştiriyor. Buna karşılık; daha fazla bağlantı, bankaların ve sigorta şirketlerinin sürekli ve yaygın değişime daha hızlı cevap vermelerini ve adapte olmalarını sağlıyor.

Denetim ve finansal hizmetler

Daha iyi bağlantılar nasıl ki finansal hizmetler sektörünü dönüştürüyorsa, aynı şekilde finansal hizmetler şirketlerinin denetimlerinin yürütülme biçimini de değiştiriyor. Denetçiler, şirketlerin sahip olduğu verilere daha iyi erişim sağlamak ve bu verileri sorgulamak amacıyla teknolojiyi denetim stratejilerinin merkezine koyuyor. Böylece denetim kalitesini artırıyor ve denetlenen kurumların paydaşlarına daha fazla değer sunuyorlar.

Günümüzde, dijital teknolojinin kullanımı; ilk planlamadan, risk değerlendirmesine ve nihai sonucun alınmasına kadar, EY Dijital Denetim'in her aşamasında uygulanıyor. EY denetçileri de, denetlenen şirketler gibi en yeni teknolojilere ve yaklaşımlara yatırım yapıyor. Bunlar arasında; kuruluşların takip ettiği BT ve iş süreçlerini daha iyi anlamak için yapay zekanın çevik ve akıllı uygulaması, veri analizi, optik karakter tanıma ve RPA, bulut tabanlı platformlar ve çok sayıda gelişen diğer teknolojiler yer alıyor. 

Dijital dönüşüme uğramış bir denetimin önemli bir yararı; iş ve riskler hakkında daha fazla görünürlük sağlamasıdır.

Dijital dönüşüme uğramış bir denetimin önemli bir yararı; iş ve riskler hakkında daha fazla görünürlük sağlamasıdır. Özellikle veri analitiği sayesinde denetçiler, finansal hizmetler kuruluşları tarafından tutulan veriler ile daha iyi içgörüler geliştirebiliyorlar. Bu durum; yönetimin daha zorlayıcı sorular sormasını sağlayarak, denetimi hem denetlenen kurumun kendisi hem de tüm paydaşlar için daha değerli kılıyor.

Finansal hizmetler endüstrisi için yakın zamanda getirilen muhasebe standartları ışığında, verilere yoğun bir şekilde odaklanmak özellikle önemli. Bu standartlar arasında UFRS 9 Finansal Araçlar , UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Elde Edilen Gelir , UFRS 16 Kiralama İşlemleri ve UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri bulunuyor. Standartlar, şirketlerin daha ayrıntılı verilerle çalışarak; finans, risk ve iş verilerini iyi tanımlanmış otomatik süreçleri uygulayarak hizalamasını gerektiriyor. Bu yeni standartların devreye alınması; denetçinin risk değerlendirme prosedürlerini geliştirmek için yeni teknolojileri kullanması da dahil, uçtan uca veriye dayalı denetimle daha verimli bir denetim şekline imkan veriyor. 

Bazı prosedürlerin otomasyonu ve yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin benimsenmesi, denetim süreci sırasında şirketler üzerindeki idari yükü azaltıyor ve denetçilere, hükümlerin uygulanma şekline daha fazla odaklanmak için zaman kazandırıyor. Bu durum, aynı zamanda muhasebe standartları için de kritik bir konu.

CFO'ların, CTO'ların ve denetim komitesi üyelerinin; şirketlerin dijital dönüşüme uğramış bir denetimden daha fazla değer elde ederken, aynı zamanda daha şeffaf olduğundan emin olmaları için almaları gereken bazı önemli aksiyonlar bulunuyor. Meslektaşım Hermann Sidhu; finansal liderlere, dijital dönüşüme uğramış bir denetime nasıl hazırlanabilecekleri konusunda bazı özel önerilerde bulunuyor:'Denetimin dijitalleşmesi dahilinde, bağlanırlık gözden kaçan bir fırsat mı?'

Sırada ne var?

Finansal hizmetlerde dijital denetim, sektörün kendisi ile uyumlu olarak evrim geçiriyor. Denetçiler, finansal hizmetler sektörü ve diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmeleri işe yansıtmak için sürekli yenilikler yapıyorlar ve en kaliteli hizmeti sunmak ve daha fazla iş kolunda değişikliklere cevap verebilmek için teknolojiyi kullanmanın önemini anlıyorlar.

Denetimdeki bu gelişme şüphesiz ki finansal hizmet şirketlerine fayda sağlıyor. Denetçiler daha büyük veri örneklerini sorgulamak için teknolojik araçları kullandığında; bir finansal hizmetler şirketinin iç süreçlerini anlamak, profesyonel şüpheciliği yapıcı bir şekilde kullanmak, yönetime meydan okumak ve riskleri daha iyi değerlendirmek gibi daha etkili ve geçerli bir denetim stratejisi geliştirmek açısından daha iyi bir konumda olacaklar. Bunu yapmak için; iletişim, eleştirel düşünme, veri analizi ve tasarım gibi alanlarda yeni becerileri de kullanacaklar.

Finansal hizmetler şirketleri, artan bir güven oluşturma baskısı altındalar. Dijital denetim ise, bu şirketlere yaptıkları şey hakkında daha fazla bilgi ve bakış açısı sağlamanın yollarından biri. 

Özet

Finansal hizmetler sektörü, büyük ölçekli bir dijital dönüşüm geçiyor. Yeni teknolojiler, finansal hizmetler şirketlerinin hem çalışma hem de denetimlerinin yönetilme biçiminde devrim yaratıyor.