Usulsüzlük İncelemeleri

Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler (inşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb.) ve adli teknoloji ve kurumsal zekâ uzmanlarından oluşan profesyonel kadromuz, sizlere ihtilafın durumunun ve etkilerinin rasyonel şekilde değerlendirilmesi ve boyutunun ölçümlenmesi konularında destek sağlamaktadır.

Related topics Denetim

EY size destek olabilir

Usulsüzlüklerin maddi ve itibari kayba neden olan hasarlara yol açmasına engel olmak için, engellenmeleri ve erken tespit edilmeleri büyük önem taşıyor. İş modelleri ve altyapıların hızla değiştiği günümüzde, şirketlerin yanı sıra kurumların da usulsüzlükle mücadele etmesi gerekiyor.

Birçok sektör ve disiplinde uzman profesyonellerimiz adli muhasebecilik, adli teknoloji hizmetleri ve elektronik veri kopyalama, veri analizi, şüpheli mülakatı gibi birçok özgün teknik kullanarak şüpheli durumları araştırmakta, usulsüzlük şemasını tespit etmekte ve en önemlisi sorunun çözülmesi ve riskin yönetilmesi için organizasyonlara üst düzey destek sağlamaktadır.

Başlıca Hizmetlerimiz:

 • Usulsüzlük incelemeleri
  • Eski yönetim incelemeleri
  • Satın alma / ihale incelemeleri
  • Satış / pazarlama incelemeleri
  • Bilgi teknolojisi altyapısı incelemeleri
  • Finansal tablo ve raporlama usulsüzlükleri incelemeleri
 • Rüşvet ve yolsuzluk incelemeleri
 • Finansal suç soruşturmaları (kara para aklanmasının önlenmesi, teröristlerin/terörizmin finansmanının önlenmesi)

Usulsüzlük inceleme uzmanları olarak, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek usulsüzlükle ilgili direkt veya dolaylı kanıtları bulmanıza yardımcı olabiliriz:

 • Şüpheli/muhbir mülakatları ve sorguları
 • Elektronik veri kopyalama (bilgisayar, cep telefonu vb.)
 • Adli muhasebecilik
 • Adli veri analizi

Usulsüzlük inceleme uzmanları olarak, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek usulsüzlükle ilgili direkt veya dolaylı kanıtları bulmanıza yardımcı olabiliriz:

 • Şüpheli/muhbir mülakatları ve sorguları
 • Elektronik veri kopyalama (bilgisayar, cep telefonu vb.)
 • Adli muhasebecilik
 • Adli veri analizi

Usulsüzlük incelemesi ekibimiz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en doğru yaklaşım ile hizmet verebilecek aşağıdaki özelliklere sahip, konuyla ilgili özel eğitim almış uzmanlardan oluşmaktadır:

 • Sertifikalı Usulsüzlük Denetçileri (CFE)
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM)
 • İnşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb. disiplinlerden mühendisler
 • Adli muhasebe uzmanları
 • Adli teknoloji uzmanları

Bu özelliklere ek olarak, küresel ağımızı ve tecrübemizi de kullanarak, dünyanın herhangi bir yerinde, ihtiyacınıza yönelik özel kapsamlı inceleme gerçekleştirerek size özel hizmetler sağlamaktayız.

Dilek Çilingir Köstem
Bağımsız Denetim Hizmetleri Bölüm Başkanı
dilek.cilingir@tr.ey.com
+90 212 408 5371

Can Genç
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri Lideri 
can.genc@tr.ey.com
+90 530 151 5019

Çağlar Kirik
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık
Danışmanlığı Kıdemli Müdür
caglar.kirik@tr.ey.com
+90 538 275 10 91

Yiğit Bulutlar
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Kıdemli Müdür
yigit.bulutlar@tr.ey.com
+90 530 151 50 85

 • • Uyuşmazlık Danışmanlığı

  Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler (inşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb.) ve adli teknoloji ve kurumsal zekâ uzmanlarından oluşan profesyonel kadromuz, sizlere ihtilafın durumunun ve etkilerinin rasyonel şekilde değerlendirilmesi ve boyutunun ölçümlenmesi konularında destek sağlamaktadır.

  Uyuşmazlık çözümleme metotları ve muhakeme alanındaki geniş yetkinliğimiz ve deneyimimizle birlikte; hukuki ihtilaflar veya uluslararası tahkimlerde müşterilerimize ihtilafın aşağıda belirtilmiş olan her aşamasında hizmet verebilmekte ve müşterilerimizi stratejik olarak yönlendirmekteyiz:

  Ticari İhtilaf Öncesi Hizmetler:

  • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına değerlendirmelerin ve hesaplamaların yapılması,
  • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına talebini desteklemesi için gereken bilgi, belge ve dokümanların belirlenmesi

  İhtilaf Süreci Hizmetleri:

  • Arabuluculuk
  • İhtilaf sürecinde talepte bulunulan taraf adına kendisinden yapılan talebi değerlendirmesi ve alternatif hesaplamaların yapılması
  • Uzman bilirkişi ve özel mütalaa raporlarının hazırlanması
  • Uluslararası ihtilaflara ilişkin duruşmalarda sözlü ve yazılı şekilde ifade verilmesi

  Başlıca hizmetlerimiz:

  • Bilirkişi Hizmetleri

  Uyuşmazlıklar çözülemediğinde, genellikle hukuki ihtilaf ile sonuçlanır. Bu gibi durumlarda, hangi tarafın haklı çıkacağını belirleyen bilirkişi raporu olmaktadır.
  Bilirkişi hizmetlerimiz bir uyuşmazlığın her aşamasında, uyuşmazlığın başlangıç aşamasındaki danışmanlıktan uluslararası tahkimde bilirkişi hizmeti vermeye kadar, efektif bir şekilde katkı sağlamaktadır.
  Bu hizmet esnasında belirli bir talebin boyutlarına ilişkin analizi gerçekleştirebildiğimiz gibi, talebe maruz kalan taraf adına yapılan talebin değerlendirmesini de yapabilmekteyiz.

  • Uluslararası Tahkim

  Uluslararası tahkim ekibimiz, bilirkişi beyanı konusundaki geniş tecrübesiyle, Uluslararası Ticaret Odası ya da Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Uyum Merkezi’ne konu olmuş tahkim süreçlerine katkılarda bulunmaktadır. Tahkim ekibimiz, inşaat, telekomünikasyon, tıp, ilaç, medikal, sigorta, perakendecilik, akaryakıt gibi sektörlerde derin ihtilaf çözümlemesi tecrübesine sahiptir.

  • Sigorta Talepleri

  Karmaşık olan varlık, iş aksaması, aslına uygunluk, ürün güvenilirliği ve ürün geri çağırmaya bağlı sigorta taleplerini hazırlamakta, sunmakta ve uzlaştırmaktayız. Sunduğumuz hizmetler sayesinde, dava veya yargılama sürecine girilmeden başarılı talep görüşmelerini yönetmekte ve uzlaşmalarını sağlamaktayız.

  • Rekabet Hukuku

  Müşterilerimize, Rekabet Hukuku çerçevesinde risk teşkil eden durumların belirlenmesi, uyum prosedürlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması konularında yardımcı olmaktayız.

  • Birleşme ve Satın Almalar

  Müşterilerimize, satış ve satın alma anlaşmalarının öncesinde ve sonrasında ortaya konulan finansal tabloların yorumlanması veya hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmetler vermekteyiz.

 • • Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

  Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin (ESI), tutarlı ve korunaklı bir şekilde uygun maliyetlerle işlenmesi iş dünyasının kritik zorluklarından biri haline gelmektedir.

  Müşterilerimize, bu tip zorluklarla başa çıkmaları için yol göstermekte, ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmekteyiz.

  Başlıca Hizmetlerimiz:

  Adli Bilişim ve Elektronik Keşif

  Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve delil toplamak adına, geniş bir servis yelpazesi sunmaktayız:

  • Konu ile ilgili kişi ve veri kaynaklarının tanımlanması
  • Veri toplama işlemi (yerinde ve/veya uzak bağlantı ile)
  • Kısmi veya tam sistem değerlendirmeleri
  • Dizüstü (Laptop), Masaüstü (Desktop), Sunucu (Server), İş İstasyonu (Workstation) ve paylaşımlı ağların (network shares) adli bilişim prosedürlerine uygun şekilde kopyalanmaları (Elektronik İmaj)
  • Akıllı telefonların ve mobil cihazların adli bilişim prosedürlerine uygun şekilde kopyalanmaları (Elektronik İmaj)
  • Elektronik posta ve metin belgeleri gibi düzensiz verilerin elde edilmesi ve incelenmesi
  • Elektronik ortamda depolanmış verilerin analiz ederek, silinmiş ve/veya gizlenmiş verilerin kurtarılması/ortaya çıkarılması
  • Yapılan incelemeler sonucunda tüm verinin daraltılarak ilişkilere, tutarsızlıklara ve düzensizliklere delil teşkil eden bilgilere ve dosyalara ulaşılması
  • Verilerin incelenerek anahtar verilerin elde edilmesi ve bu sayede ilişkiler, tutarsızlıklar ve olağandışı aktivitelere erişilmesi

  Siber Suçlar

  Müşterilerimize, hackleme, veri, fikri mülkiyet ve kimlik hırsızlıkları gibi bilişim suçları meydana geldiğinde soruşturma hizmeti vermekte ve daha da önemlisi, müşterilerimize bu gibi olayların yaşanmaması için önleyici hizmetler sunmaktayız. Siber suçları teşhis ekibimiz, tüm bilgisayar ağ ve sistemlerinizi düzenli olarak inceleyerek güvenlik açıklarınızı ve siber saldırıya maruz kalıp kalmadığınızı tespit edebilmektedir. Herhangi bir siber saldırıya maruz kalmışsanız, doğurduğu hasarın tespiti konusunda ekiplerimiz size gerekli desteği sağlayabilmektedir.

  Adli Yazılım İncelemesi

  Yazılım lisansı yönetimi, hem yazılım sağlayıcı firmalar hem de kullanıcılar için oldukça karmaşık bir süreçtir. Ek olarak, teknoloji geliştikçe korsan yazılımlar, yazılım sektörüne günden güne daha fazla zarar vermektedir. Ekibimiz, adli bilişim teknolojilerini kullanarak, korsan yazılımların kaynağını ve yaygınlığını belirlemek için derinlemesine analizler yapabilmektedir.

  Veri Analizi

  Şirketinizin sahip olduğu, herhangi bir veri kaynağında yer alan büyük veri (milyarlarca kayıt mertebesinde muhasebe hareketleri, satış verisi, e-postalar, dokümanlar vb. dâhil olmak üzere tüm düzenli veya düzensiz veriler) üzerinde, adli teknoloji ve usulsüzlük incelemesi tecrübemizi kullanarak analizler gerçekleştirebilmekteyiz.

  Buna ek olarak, adli bilişim ve usulsüzlük incelemeleri konusundaki tecrübemizi analitik bir şekilde kullanarak veri bağlantılarının analiz edilmesi, sosyal medya, modelleme, metin madenciliği ve yapay zekâ analizleri gerçekleştirerek usulsüzlük, şirket kaynaklarının gereksiz kullanımı ve suistimali önleyici hizmetler sunmaktayız.

 • • Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

  Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da paralel şekilde artmaktadır.

  Bu mücadele ihtiyacı, şirket yönetiminin etik anlayışının duyurulmasından, bir satın alma işleminde usulsüzlüğü önlemek adına nelerin yapılması gerektiğine kadar derin ve yaygın bir kapsama sahip olmak zorundadır.

  Bu mücadelelerinde müşterilerimize destek olmak amacıyla verdiğimiz başlıca hizmetler:

  • Temel iş süreçlerinde yer alabilecek usulsüzlük risklerinin ve risklerin sıklık ve etkilerinin belirlenmesi
  • Usulsüzlüğün önlenmesi ve tespitine yönelik sektör bazında öncü uygulamaların hayata geçirilmesi
  • Usulsüzlük hakkında bilgi ve farkındalık artırıcı eğitimlerin ve çalıştayların yapılması
  • Etik kod oluşturulması, usulsüzlük tespiti, usulsüzlük sonrası eylem planı ve benzeri süreç ve politikaların geliştirilmesi
  • İhbar hattı kurulması ve işletilmesi süreçlerinde destek olunması

  Dirençli ve sağlam bir Usulsüzlük Önleyici Program:

  • Kurumunuzun dürüstlük kültürünü pekiştirir
  • Usulsüzlüğün önlenmesine veya erken tespitine yardımcı olur
  • Kurum içi denetim kültürünü artırır
  • Şirketinizin itibarını, güvenilirliğini ve değerini olumsuz yönde etkileyecek kötü sürprizlerle karşılaşmanızı engeller
  • Şirket hissedarlarını güvende hissettirir ve dış denetçilerin risk algısını azaltır
  • Olası toplu davalarla karşılaşma riskinizi azaltır
 • • Ticari Anlaşmaların Adli İncelemesi

  Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında, iş ilişkisinin ihtiyacı olduğu yapıcı yaklaşımı koruyarak, destek oluyoruz.

  Bu hizmetimiz temel olarak aşağıdaki ilişkilere ve işlemlere odaklanmaktadır:

  • Tedarikçi – müşteri ilişkileri
  • Ortaklar arası kâr ve zarar paylaşımı işlemleri
  • Ciro kirasına bağlı gayrimenkul sahibi – kiracı ilişkileri
  • Üretici – bayi & distribütör (dağıtıcı) ilişkileri
 • • Kurumsal Uyum Hizmetleri

  Uyum riski değerlendirmesi hizmetlerimiz aynı zamanda risk ve tehlikelere karşı gerekli uyumun sağlanması için gerekli yapının tasarlanması ve mevcut yapının iyileştirmesini de içermektedir.

  Uyum incelemesi hizmetlerimiz Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act, usulsüzlük risk yönetimi, Anti-Bribery and Corruption (ABAC), Anti-Money Laundering (AML), OECD Yolsuzluk ve Rüşveti Önleme Sözleşmesi ve ambargo uyum kurallarına ilişkin incelemelerin yanı sıra, şirket içi politika ve prosedürlere uyum incelemelerini kapsamaktadır.

 • • Özgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları

  Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu tutmakta; dolayısıyla, etkin bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

  Başlıca Hizmetlerimiz:

  • Durum tespiti ekibimizle, efektif üçüncü taraf gözetim sistemlerinin tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi konularında müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
  • Deneyimli ekiplerimiz, üçüncü tarafların saygınlıkları ve geçmişleri hakkında derin araştırmalar ve analizler geliştirmekte ve bunun için uluslararası ağımızı kullanmaktadır.

  Başlıca Araştırma Alanlarımız :

  1. Şirketler Hakkında Araştırmalar

  •  
   • Şirket kuruluşu
   • Ortaklık yapısı
   • Güncel ve geçmişteki hissedarlar
   • Güncel ve geçmişteki kilit çalışanlar ve kilit yöneticiler
   • Faaliyet alanı
   • Vergi numarası
   • Kamu ihale yasaklılık durumu

  2. Bireyler Hakkında Araştırmalar

  •  
   • Ortaklıkları
   • Eğitim kayıtları
   • İş geçmişleri
   • Hukuki dava soruşturmaları
   • Sosyal medya (Aile, sosyal ve iş ilişkileri)

  3. Adli Araştırmalar

  •  
   • Adli sicil kayıtları
   • İflas kayıtları
   • Rüşvet ve yolsuzluk
   • Finansal düzensizlikler
   • Usulsüzlük
   • Fikir hakkı ihlalleri
   • Dava ikamesi
   • Kara para aklama
   • Mevzuata uyumsuzluk/ihlal/yaptırım
   • Vergi usulsüzlükleri ve hileleri
   • Skandallar
   • Yasadışı aktiviteler

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin