4 dakika okuma süresi 16 Mar 2021
Tüketici araç tercihinde fiyat ve yakıt ekonomisine bakıyor

Tüketici araç tercihinde fiyat ve yakıt ekonomisine bakıyor

Serdar Altay

EY Türkiye Mobilite Sektör Lideri

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Teşvik Hizmetleri Lideri

4 dakika okuma süresi 16 Mar 2021
İlgili konu başlığı Otomotiv Mobilite

Ulaşımda karbonsuzlaşma, küresel olarak iş dünyasının en üst gündem maddeleri arasında yer alıyor. 

Özellikle Avrupa’da filoların elektrikli hale getirilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesinin sürdürülebilirlik açısından çevre, toplum ve ekonomide yaratacağı olumlu etkileri yakın gelecekte gözlemlemeye başlayacağız. EY (Ernst & Young) olarak elektrikli mobilite (e-mobilite) dönüşümünün hızının ivme kazandığı bu dönemde Eurelectic ile birlikte Avrupa’daki görünümü mercek altına aldık. Araştırmamız kapsamında otomotiv, petrol ve doğal gaz, batarya imalatı, filo yönetimi, kiralama ve şarj altyapısı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinden görüş aldık.

Avrupa’da düzenleyici kurumlar son dönemde otomotiv üreticilerine yönelik olarak araçların yeni karbon dioksit emisyon standartlarına uyumu konusunda çabalarını yoğunlaştırdılar. Bununla birlikte COVİD-19 pandemisinin etkileri ile mücadele için açıklanan ekonomik toparlanma paketlerinin de karbon nötr ve yenilenebilir enerji çözümlerine odaklandığını görüyoruz. Bu faktörlerin bir araya gelmesi e-mobilite dönüşümünün hız kazanmasına yardımcı oluyor. Araştırmamızın sonuçlarına göre; Ocak-Kasım 2020 arasındaki 11 aylık dönemde Avrupa’da satılan 1 milyon araç tamamıyla elektrikli veya hibrit modellerdi. Bu da satılan her on yolcu aracından birinin elektrikli veya hibrit olduğu anlamına geliyor. Bu tablonun 2030 yılına kadar elektrikli araç satışlarında yarattığı artış beklentisi Avrupa’nın karbon azaltma hedeflerine ulaşmasını mümkün kılıyor.

Ülkelerin karbonsuz hale gelmedeki hızları gelecek on yıllarda iklim, sağlık ve çevre alanlarında elde edilecek sonuçlarda belirleyici olacak. Araştırmamız ulaşım emisyonlarının geçen üç yıllık dönemde artış trendinde olduğunu gösterirken, Avrupa'da 1990 seviyelerine kıyasla hedeflenen %55 azaltıma ulaşılması için %65 azaltım veya yıllık bazda %10 tasarruf edilmesi gerekiyor. Filoların elektrikli hale getirilmesi sürecinin hızlandırılması bu hedefin tutturulmasında hayati bir önem taşıyor. Bu da düzenlemelerin; kamu ve özel sektörde şarj altyapısı için yeni fonlama modelleri sunulması, uçtan uca tedarik zincirine yönelik yeni bir yaklaşım benimsenmesi, fiziki altyapının iyileştirilmesi yoluyla tüketici güveninin güçlendirilmesi ve araçtan şebekeye kesintisiz bir dijital arayüz oluşturulması gibi alanlardaki ticari fırsatlarla örtüşmesi ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Araştırmamıza göre; Avrupa’nın filo sektörü 63 milyon araçla bölgedeki araçların %20’sini ve kara yoluyla ortaya çıkan total emisyonların ise %50’sini oluşturarak çevreye orantısız bir şekilde zarar veriyor. Filoların elektrikli hale getirilmesi sürecinde şarj altyapısı yatırımını ve akıllı şarj kapasitesinin entegrasyonunu destekleyen sürdürülebilir iş modelleri geliştirilmeye devam ediyor. Bu alanlarda öğrenilen derslerin, ikincil ve binek araç pazarlarının daha hızlı bir geçiş yapmasına yardımcı olacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte dönüşüm sürecindeki diğer sektörlerde farklı iş birlikleri kurulduğunu gözlemliyoruz. Örneğin; enerji sağlayıcıları, şimdiden şarj noktası operatörleri ve kiralama şirketleriyle ortaklıklar kuruyor.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde ulaştırma sektöründe çok kapsamlı bir dönüşüm yaşandığına şahit olacağız. Filolarının elektrikli araçlardan oluşması hem filo sahipleri hem de toplum için büyük faydalar sağlayacak. Bununla birlikte düzenleme amaçları ile ticari fırsatların uyumlu hale getirilmesi çevresel, toplumsal ve ekonomik hedeflere ulaşılmasında bir zorunluluk oluşturuyor. Elektrikli araçlara talebi artırmaya yönelik düzenlemelerin yanı sıra altyapının kullanıma sunulması için akıllı bir strateji oluşturulması dönüşümde kritik öneme sahip olacaktır.

Özet

Elektrikli mobilite (e-mobilite) dönüşümünün hızının ivme kazandığı bu dönemde Eurelectic ile birlikte Avrupa’daki görünümü mercek altına aldık. Araştırmamız kapsamında otomotiv, petrol ve doğal gaz, batarya imalatı, filo yönetimi, kiralama ve şarj altyapısı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticilerinden görüş aldık.

Bu makale hakkında

Serdar Altay

EY Türkiye Mobilite Sektör Lideri

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Teşvik Hizmetleri Lideri

Related topics Otomotiv Mobilite