8 Haz 2023
Blok Zincir Teknolojisinin Sürdürülebilirliğe Katkısı

Blokzincir teknolojisinin sürdürülebilirliğe katkıları

Esra Özdemir

EY Türkiye Blockchain Desk Lideri

Denetim Hizmetleri Kıdemli Müdürü

8 Haz 2023

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, sürdürülebilirlik konusu da günümüzün en önemli meselelerinden biri haline geldi. Yenilenebilir enerji ticareti, kaynak yönetimi ve karbon emisyonları gibi konular, gezegenimizin geleceği için kritik önem taşıyor. Bu noktada, blokzinciri teknolojisinin merkezi olmayan, şeffaf ve değişmez doğasının sağladığı avantajla, kritik çevresel ve sosyal zorlukları ele alma potansiyeline sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu bağlamda, blokzincir teknolojisinin, sürdürülebilirliği teşvik eden ve güçlendiren yenilikçi bir araç olarak öne çıktığını söyleyebiliriz. Bu makalemizde, blokzincir teknolojisinin sürdürülebilirliğe nasıl fayda sağladığına dair değerlendirme yapıyoruz.

Blokzincir teknolojisi nedir?

Blokzincir teknolojisini, “dağıtık bir veri tabanı” olarak tanımlayabiliriz. Bir ağdaki tüm katılımcılar arasında paylaşılan ve güncellenen bir kayıt defteri olarak işlev gören bu teknoloji; verilerin şeffaf, değiştirilemez ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Her bloğun bir önceki bloğa bağlı olduğu zincir yapısıyla, manipülasyona karşı son derece dayanıklıdır.

Sürdürülebilirlik ve blokzincir teknolojisinin ilişkisi

Tedarik zinciri şeffaflığı ve etik kaynak kullanımı: Blokzincir teknolojisi üzerinde geliştirilen çözümler, şeffaf ve izlenebilir tedarik zincirleri sağlayarak tüketicilerin ve işletmelerin, ürünlerin kökenlerini ve süreçlerini doğrulamasına olanak tanır. Tarımsal ürünlerden enerji tüketimine kadar birçok alanda, blok zincir teknolojisi sayesinde ürünlerin tedarik zinciri boyunca izlenebilirliği artırılır. Bu, kaynakların etkin kullanımını teşvik eder ve tüketicilere ürünlerin kökeni hakkında şeffaf bilgi sunar.

Yenilenebilir enerji ticareti: Geleneksel enerji sistemlerinde enerji kayıpları ve verimsizlikler sıkça yaşanır. Blok zincir, enerji kaynaklarının dağıtımı ve takibi konusunda sunduğu yenilikçi çözümlerle enerji verimliliğini artırır. Akıllı sözleşmeler ve mikro ödemeler gibi özellikleri kullanarak enerji ağları daha etkili bir şekilde işletilebilir ve enerji israfı en aza indirilebilir. Blok zinciri, aracıları ortadan kaldırarak ve merkezi olmayan enerji alışverişlerini teşvik ederek, yenilenebilir enerji pazarını düzene sokar ve böylece sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına teşvik eder.

Karbon emisyonlarının azaltılması: Blok zincir, karbon izleme ve ticaretinde önemli bir rol oynayabilir. Etkin bir karbon izleme sistemi, sera gazı emisyonlarının kayıt altına alınmasını ve takip edilmesini sağlar. Blok zinciri teknolojisi, karbon ayak izlerini güvenli bir şekilde kaydedebilir, izleyebilir ve merkezi olmayan bir emisyon veri defteri oluşturabilir. Bu defter, karbon kredilerini tokenize ederek karbon azaltma girişimlerini teşvik etmek için kullanılabilir. Böylece kuruluşların emisyon azaltım yolundaki çabalarını şeffaf ve maliyet etkin bir şekilde başarmalarına olanak tanır. Bu da şirketlerin ve bireylerin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olur ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlar.

Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi: Blok zinciri, geri dönüşüm süreçlerini optimize ederek ve döngüsel bir ekonomiye geçişi teşvik ederek atık yönetiminde devrim yaratabilir. Blok zincirindeki akıllı sözleşmeler, atık malzemelerin ayrıştırılmasını, geri dönüştürülmesini ve bertaraf edilmesini otomatikleştirebilir ve doğrulayabilir. Ek olarak blok zinciri, atık malzemelerin alınıp satılabileceği merkezi olmayan pazarların oluşturulmasını kolaylaştırabilir, yeniden kullanımlarını teşvik edebilir ve böylece kaynaklara olan bağımlılığı azaltabilir.

Etki yatırımı ve finansmanı: Blok zinciri tabanlı platformlar, etki yatırımı için yeni yollar sağlayarak bireylerin ve kuruluşların sürdürülebilir girişimleri doğrudan desteklemelerine olanak tanır. Tokenizasyon ve akıllı sözleşmeler yoluyla blok zinciri, kısmi mülkiyet, artan likidite, çevresel ve sosyal projelere yapılan yatırımların şeffaf bir şekilde izlenmesini sağlar. Etki yatırımının böylece demokratikleşmesi, sürdürülebilir kalkınma için yeni finansman fırsatlarının kilidini açabilir.

Su kaynakları yönetimi: Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, blok zincir sayesinde kolaylaştırılabilir. Su kalitesi, miktarı ve kullanımı hakkında veriler, şeffaf bir şekilde paylaşılabilir ve su kaynaklarının etkin bir şekilde korunması sağlanabilir.

Sonuç olarak, blok zinciri teknolojisi, çevresel ve sosyal zorlukların ele alınmasında şeffaflık, izlenebilirlik ve verimlilik sunarak çeşitli sektörlerde sürdürülebilirlik uygulamalarında devrim yaratma potansiyeline sahiptir. Blok zincirinin merkeziyetçilik, değişmezlik ve akıllı sözleşmeler gibi benzersiz özelliklerinden yararlanarak daha sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz. Devam eden yenilikler ve iş birlikleri ile blok zinciri, daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir dünyaya ulaşmada önemli bir rol oynayabilir.

*Esra Özdemir’in Coindesk için hazırladığı makaleden alınmıştır.

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

Blokzincir teknolojisi, sürdürülebilirliği teşvik eden ve güçlendiren yenilikçi bir araçtır. Bu teknoloji, çevresel ve sosyal zorlukların ele alınmasında şeffaflık, izlenebilirlik ve verimlilik sunarak çeşitli sektörlerde sürdürülebilirlik uygulamalarında devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

  • Blokzincir teknolojisi nedir?
  • Sürdürülebilirlik ve blokzincir teknolojisinin ilişkisi
  • Blokzincir teknolojisinin tedarik zinciri şeffaflığı ve etik kaynak kullanımı ile ilişkisi
  • Blokzincir teknolojisinin yenilenebilir enerji ticareti ile ilişkisi 
  • Blokzincir teknolojisinin karbon emisyonlarının azaltılması konusunda etkileri
  • Blokzincir teknolojisinin atık yönetimi ve döngüsel ekonomi ile ilişkisi
  • Blokzincir teknolojisinin etki yatırımı ve finansmanı ile ilişkisi 
  • Blokzincir teknolojisinin su kaynakları yönetimi konusunda etkileri

 

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.