6 Haz 2024
yolda ısıklar

Finansal kuruluşlar için dijital varlıkların önemi

Esra Özdemir

EY Türkiye Blockchain Desk Lideri

EY Türkiye Uyum ve İnceleme Hizmetleri Kıdemli Müdürü

6 Haz 2024
İlgili konu başlığı Blockchain Teknoloji Danışmanlığı

Finansal hizmetler sektörünün, dijital varlıkların yükselişiyle birlikte önemli bir dönüşüm yaşadığına şahit oluyoruz. Bu dönüşümün merkezinde, finansal kuruluşların kripto varlıkları saklama, işlemleri gerçekleştirme ve yönetme ihtiyacı önemli bir yer tutuyor. Kripto varlıklarının benzersiz özellikleri ve bu alandaki hızlı yenilikler, geleneksel finansal kuruluşlarını hem fırsatlar hem de zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bu bağlamda, finansal hizmetlerdeki dönüşümü başarıyla yönetmek isteyen kuruluşlar için, kripto saklama hizmetlerinin stratejik bir önemi bulunuyor.

Kripto saklama hizmetlerinde dönüşümün anahtarı: Güvenli ve güvenilir saklama (custody) çözümleri

Finansal kuruluşlar için kripto varlıkların güvenli saklanması ve yönetilmesi, stratejik bir öncelik haline geliyor. Bu noktada da saklama hizmetleri kritik bir rol oynuyor. Saklama hizmetleri, kuruluşların kripto varlıklarını güvenli bir şekilde saklamalarını, erişimlerini kontrol etmelerini ve gerektiğinde işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Bu hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması; finansal kuruluşların kripto varlıklarının güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda müşterilere güven veriyor ve regülasyon gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı oluyor.

Bu süreçte, finansal kuruluşlar için kritik olan güvenli ve güvenilir saklama hizmetlerinin sağlanması, büyük bir önem arz ediyor. Saklama hizmetleri, kuruluşların kripto varlıklarını korumak, yönetmek ve kullanmak için gerekli altyapıyı sağlıyor. Bu sayede, finansal kuruluşlar müşterilerine kripto varlıklarıyla ilgili güvenli bir ortam sunabilir, rekabet avantajı elde edebilir ve regülasyon gereksinimlerini karşılayabilirler. Kripto varlıklarının geleceğine doğru ilerlerken, finansal kuruluşların saklama hizmetlerine odaklanması ve bu alanda stratejik yatırımlar yapması kritik bir öneme sahip.

Finansal hizmetlerde dijital varlık stratejilerinin önemi

Geleneksel finans kurumlarının birçoğu henüz dijital varlıklara yeterince odaklanmıyor ve bu onları rekabet ortamında geride bırakabiliyor. Ancak, geleceğe dönük bir strateji benimsemek, bu kurumların dijital varlık piyasasında rekabet edebilme yeteneklerini güçlendirebilir. Bu strateji, kurumların mevcut güçlü yönlerini kullanarak dijital varlık piyasasındaki fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Teknolojiye yatırım yapmak, müşteri odaklı çözümler sunmanın yanı sıra esneklik ve yenilikçilik kültürü geliştirmek, finansal kurumların dijital varlık piyasasında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Özetle, geleceğe dönük bir yaklaşım benimsemek, finansal kurumların dijital varlık piyasasında başarılı olmalarını sağlayabilir. EY olarak bu kapsamda hazırladığımız ve sunduğumuz raporlar, bu dönüşümün hem finansal kuruluşlar hem de yönetim kurulları için önemini vurguluyor. Bu raporlar, finansal kurumların dijital varlık piyasasındaki konumlarını güçlendirmek için önemli stratejik adımların altını çiziyor. Bunlardan bazıları;

Farkındalık ve eğitim: Yönetim kurullarının dijital varlıkların potansiyelini anlamaları ve riskleri değerlendirmeleri için farkındalık kazanmaları ve eğitimlerle bilgilerini güçlendirmeleri önemlidir.

Stratejik vizyon ve liderlik: Yönetim kurullarının, finansal kuruluşların dijital varlık stratejilerini belirlemek ve uygulamak için stratejik bir vizyona sahip olmaları önemlidir.

Risk yönetimi ve denetim: Dijital varlıkların getirdiği riskleri etkili bir şekilde yönetmek ve denetlemek, yönetim kurullarının önemli bir sorumluluğudur.

İş açısından bakıldığında kripto ve dijital varlıkların; bankalar, sigortacılar, varlık yöneticileri ve fonlar için işin daha büyük bir parçası haline gelip gelmeyeceği önemli. Yöneticiler, olumlu inovasyon ve pazar büyümesinin yanı sıra mevcut müşteri talebini karşılayan kripto ve dijital varlıklara daha fazla maruz kalma talebini karşılayan tekliflere olan ihtiyacın farkında. Başka bir deyişle, altta yatan ve dalgalanan riskleri yakından takip ederken, firmalarının stratejilerinin olumlu yönlerini de incelemeleri gerekiyor.

Dünya çapında kripto ve dijital varlık pazarlarında büyüme ve benimseme arttıkça, şirketlerin doğru stratejileri belirlemesi ve riskleri doğru şekilde yönetmesi önemli hale geliyor. Yöneticilerin dikkate alması gereken birkaç anahtar nokta var:

Düzenleyici belirsizlikler: Şirketler, mevzuat değişikliklerine ve düzenleyici belirsizliğe hızlı bir şekilde uyum sağlamak için hazırlıklı olmalı. Düzenleyici taleplerinin karşılanması ve şeffaflık sağlanması, kurumsal itibarın korunması açısından kritiktir.

Risk yönetimi: Kripto ve dijital varlık alanındaki riskler çeşitli. Kara para aklama, siber suçlar, volatilite ve likidite riskleri gibi faktörlerin yanı sıra stratejik riskler de göz önünde bulundurulmalı. Her şirketin risk profilini anlaması ve buna göre uygun risk yönetimi stratejileri belirlemesi önemlidir.

Yenilikler ve pazar büyümesi: Kripto ve dijital varlıkların pazarı hala büyüme potansiyeli taşıyor ve şirketler bu alana yatırım yapmak isteyebilir. Yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirme; müşteri ihtiyaçlarını karşılama ve rekabet avantajı sağlama konusunda önem teşkil ediyor. Ancak bu stratejilerin riskleri ve fırsatları dikkatlice değerlendirilerek uygulanması gerekir.

Teknoloji ve altyapı yatırımları: Blockchain, DLT ve akıllı sözleşmeler gibi teknolojiler, şirketlerin iş süreçlerini iyileştirmek ve verimliliği artırmak için kullanılabilir. Ancak bu teknolojilerin benimsenmesi ve entegrasyonu yatırım gerektirebilir. Şirketler, teknoloji ve altyapıya yapılan yatırımların uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu olduğundan emin olmalıdır.

Müşteri ve pazar talepleri: Tüketicilerin ve kurumsal müşterilerin kripto ve dijital varlık talepleri artıyor. Şirketlerin, müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek ve pazardaki talepleri karşılamak için esnek ve yenilikçi çözümler sunması önemli. Müşteri odaklılık, rekabet avantajı sağlamanın anahtarı olabilir.

Sonuç olarak, kripto ve dijital varlıkların finansal hizmetler sektöründe kalıcı bir etkisi olacağı kesin gibi görünüyor. Ancak bu alanın belirsizlikleri ve riskleri de göz ardı edilmemeli. Şirketlerin, doğru stratejileri belirlemek ve riskleri etkin bir şekilde yönetmek için dikkatli bir şekilde analiz yapması ve uygun önlemleri alması gerekli ve mühimdir.

 

*Esra Özdemir’in Coindesk için hazırladığı makaleden alınmıştır.

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

Finansal hizmetler sektörü, dijital varlıkların yükselişiyle büyük bir dönüşüm yaşıyor ve bu dönüşümde finansal kuruluşların kripto varlıkları saklama, yönetme ve işlemlerini gerçekleştirme ihtiyacı ön planda yer alıyor. Kripto varlıkların benzersiz özellikleri ve hızlı yenilikler, geleneksel finansal kuruluşları fırsatlar ve zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bu bağlamda, güvenli ve güvenilir saklama hizmetleri, kripto varlıkların korunması, yönetimi ve kullanımı için kritik bir önem taşıyor. Finansal kuruluşlar, kripto varlıkların güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayarak müşteri güvenini artırabilir ve regülasyon gereksinimlerini karşılayabilir. Geleceğe dönük stratejiler geliştirmek, teknolojiye yatırım yapmak, esneklik ve yenilikçilik kültürü oluşturmak, finansal kurumların dijital varlık piyasasında rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, dijital varlık stratejilerinin başarılı olması için düzenleyici belirsizliklere uyum sağlamak, risk yönetimi ve denetim mekanizmalarını etkin kullanmak, teknoloji ve altyapıya yatırım yapmak, müşteri taleplerine yanıt vermek gibi unsurlar kritik öneme sahiptir. Özetle, dijital varlıkların finansal hizmetler sektöründeki kalıcı etkisi, doğru stratejilerin belirlenmesi ve risklerin etkin bir şekilde yönetilmesiyle mümkündür.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.