8 dakika okuma süresi 7 May 2020
Young man running on parking level

Geleceği düşünen kuruluşlar nasıl veri güdümlü hale geliyor?

8 dakika okuma süresi 7 May 2020

Yapay zeka, veri ve analiz teknolojileri gelişirken, birçok kuruluş değişime ayak uydurmakta zorlanıyor.

Çoğunlukla eski operasyonların, değişimi yürütme beceresinin ve uzmanlık eksikliğinin birleşimi; daimi şekilde gelişmeyi zorlaştırıyor. Ancak, karar almada verileri ve analizleri uygulamaya dahil etmenin potansiyel sonuçları (geliştirilmiş kar marjları, yineleyen satın alma, sorunsuz bir müşteri deneyimi ve iç görü süresinin hızlandırılması) bu çabaya değiyor. Nihai hedef; kurumsal süreçlere, ihtiyaç duyulan zamanda ve noktada, üretilen hızlı iç görüleri dahil etmek olarak karşımıza çıkıyor. Süreçleri, veriler ve analizler ile optimize etmek bir mecburiyet halini almışken; yeni gelir akışları veya yeni özelleşmiş pazarlar gibi inovasyon fırsatları da dikkat çeken gerçekçi olasılıklar arasında yer alıyor.

Bu blog yazısı, veri ve analiz olgunluk eğrilerinin yükselmesini isteyen kuruluşların neleri dikkate alması gerektiğini anlatan üç bölümlük makale serisinin ilk yayınıdır.

Denge ve odaklanma, sonuçları yön verebilir

Veri ve analiz kabiliyetinde daimi gelişim için araçlara, yaklaşımlara ve beceri setlerinin oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu gibi; gerçeğe dayalı karar verme mekanizmalarını süreçlere entegre etmek için de bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç duyulur. Teknoloji, veri ve analiz modernizasyonu konusunda ne kadar önemliyse, insanlar da en az o kadar önemlidir. Başarıya ulaşmada insanların, süreçlerin, teknolojilerin ve kültürün benzer yoğunluk düzeylerinde ilerlemesi gerekir.

Kendinize sürekli meydan okuyun; bugünün gerekliliklerine odaklanırken yarınkilere hazırlıksız yakalanmamak için nerede olmanız gerektiğinin planını önceden yapın.

İşletmenizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılaması ile gelecekte yaşanabilecek değişikliklere uyumlu olması arasında bir denge kurmak kilit öneme sahiptir. Bu dengeyi kurmayı hedefleyen kuruluşlar, gelecekteki kapasite gereksinimlerine olanak tanıyacak bir teknoloji ortamı oluşturmak için çalışmalıdır. Bu doğrultuda, gelişmekte olan teknoloji eğilimlerini ve açık kaynak seçeneklerini göz önünde bulundurun. İnsan ve kültür açısından amaç; hedeflenen davranışları geliştirerek, fark ederek ve ödüllendirerek istenilen kültürel çıktılarını elde etmektir. Hedeflenen davranışlardan bir tanesi; iş birimlerinin alışılageldik silolarının ortadan kalktığı, işletme genelini kapsayan bir iş birliği ortamının oluşturulması olabilir. Yazılım ve veri yarışmaları gibi faaliyetler yoluyla ödüllendirmeler yapılabilir ve tanınırlık sağlanabilir. Bu doğrultuda; işletme tarafından benimsenen bir çözümü üreten ekipler, halka açık olarak beyan edilir (ve ödüllendirilir).

Bu durumda yalnızca doğru çıktıları elde etmekle kalmaz, aynı zamanda gelecek yıllarda konuyla ilgisi olmayacak yatırımlar yapmaya karşı da korunmuş olursunuz.

(Chapter breaker)
1

Bölüm 1

Sorulması gereken sorular

Kuruluşlar, veri ve analiz eğrisini yükseltmeye çalışırken bütünsel bir yaklaşım benimsemelidir.

1. Değişimi nasıl etkili bir şekilde yöneteceksiniz?

Önce en çetin zorlukla başlayalım. Değişim zorlu bir süreçtir ve kuruluşların başarılı olma yolunda değişimi kendilerine çeken mekanizmalar oluşturması gerekir. Vizyonunuzu paylaşın. Hedefleriniz hakkında dürüst ve şeffaf davranarak yola çıkın. İnsanların, değişim programının arkasındaki etkenleri açıkça anladıklarından ve en kötüsünü (örneğin, yapay zeka ile bordrolu çalışan sayısını düşürmeye çalışmak gibi) varsaymadıklarından emin olun. Vizyonunuzu toplum ile paylaştıktan sonra, istekli katılımcılardan oluşan küçük bir grup seçin ve bir pilot uygulama yürütün. Ve son olarak, çalışanlarınızı heyecanlandırmak için kuruluşunuza pilot uygulamanızın sonuçlarını; yani 'mümkün olanın sanatı'nı gösterin.

2. Değişime öncülük edecek uzman düşünce liderleriniz var mı?

Bir veri lideri veya analiz lideri; veri odaklı karar verme yolculuğuna gereken ağırlığı verebilir ve ihtiyaç duyulan deneyimi temin edebilir. Bu kişiler; sadece mevcut teknolojileri ve araçları değiştirmek için değil, aynı zamanda kuruluşun düşünce yapısını ve kültürünü değiştirmek için de ilham verebilir, yönlendirebilir, eğitebilir ve gündemi belirleyebilirler. Bu liderler; yönetici sponsorluğu hizmeti sağlayabilir, takım yeteneklerini entegre edebilir ve tüm organizasyon kararları verildiği sırada masada söz sahibi olabilirler. Geleneksel çerçevede, veri bir bilişim teknolojileri sorunu olmuştur. Fakat bugün, önde gelen kuruluşlar tüm üst düzey liderlerinin veri odaklı bir zihniyete sahip olmasını beklemektedir ve işe alımlar bu yönde yapılmaktadır. Ayrıca; derin yetenekler sahip çok sayıda uzmanı istihdam etmek yerine, veri ve analiz ekibinizi küçük tutmayı da değerlendirin. Uzmanlar, bugün için mükemmel olabilirler. Ama 18 ay sonra uygun olmaktan çıkabilirler. İhtiyaca göre hızlıca büyümenize veya küçülmenize imkan sağlayan, çalışanlarınızı tamamlayıcı harici ekiplerle işbirliği yapın. Sizin için farklı beceriler sunan, size esneklik ve seçenek hakkı sağlayan çeşitli ortaklara sahip olabilirsiniz.

Liderlerinizle birlikte, veri ve analiz yeteneklerini geliştirmek için ihtiyaç anında doğru yetenekleri takımınızda bulundurmanızın önemi hakkında konuşun.

3. Veriyi bir değer olarak görüyor musunuz?

Gerçek anlamda başarılı olmak için; kurumun liderlik ekibinin, verinin yatırım yapmaya değer bir varlık olduğunu kabul etmesi gerekir. Yönetim kurulu seviyesinden üst yönetim seviyesine kadar, karar alımlarının verilerle ve analizlerle yönlendirmesine odaklanmak kilit öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmek için; yapay zeka, sinir ağları ve makine öğrenimi gibi önde gelen yöntemlerin benimsenmesi adına veri kalitesinin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekecektir.

Veri varlıklarının önemini asla küçümsemeyin. Dayanıklı veri modelleri, kalite süreçleri ve ölçeklenebilir faaliyet çerçeveleri oluşturmaya ve bunları korumaya odaklanın.

4. Hızlı bir şekilde nasıl değer yaratırsınız?

Tasarım odaklı düşünme, çevik metodoloji, Lean ve Kanban; organizasyonel zorlukları şekillendirmek ve zorlukların ele alınmasına yardımcı olmak için hızlı müdahale yaklaşımlarına verilebilecek örneklerdendir. Yapay zeka, veri ve analiz yeteneklerini bu yaklaşımlarla geliştirmek; iş uygulamalarını hızlı bir şekilde optimize edebilir. Böylece uygulamalar, ekiplerinizin hızına ayak uydururlar.

Hızlı deneyleme metotları kullanmak, değeri hızlıca tespit etmek için harika bir yöntemdir. Bir hipoteze iki hafta ayırın ve nelerin başarılabilir olduğunu görün. Bu; istenilen sonucu sağlamak için gereken veri kalitesinin, teknolojilerinin ve becerilerinin mevcut olup olmadığı konusunda bu size iyi bir fikir verecektir. Ek olarak; hipotezler arasındaki farklılıkları (örneğin; hangilerinin basit ve az riskli, hangilerinin ise zor ve yüksek riskli olduğunu) net şekilde anlamak da önemlidir. Zorlu kullanım senaryolarını takip etmeyi sürdürürken, sunduğunuz değerlerin etkilenmeden devam ettiğinden emin olmak için portföyünüzü dengeleyin. İşletmeyi sürece dahil şekilde tutmak için; karmaşık dönüşüm hipotezlerini uygulamayı sürdürürken, işletmenize temel iş ve basit inovasyon vakalarından da değer kazandırdığınızdan her zaman emin olun.

İddialı hedefler belirleyin ve sonuçları ekiplerinizin yönlendirmesine izin verin. Bu hedeflerin hepsine ulaşmak mümkün olmayabilir, ancak bu yaklaşım kesinlikle çalışanlarınızın odaklanmasını sağlayacak ve sıklıkla etkileyici sonuçlar ortaya çıkartacaktır.
Marshall Johnson
EY Asya-Pasifik Danışmanlık Veri & Analiz Ortağı

5. Bugüne, geleceği de göz önünde bulundurarak mı odaklanıyorsunuz?

Kurumsal stratejinize bağlı bir yapay zeka, veri ve analiz stratejisi ile çalışmanızın şart olduğu, bilinen bir gerçektir. Ancak, genellikle şirket stratejisi ile veri ve analiz arasında bir kopukluk söz konusu olmaktadır. Şirket stratejisi parlak ve yol gösterici bir ışık ise, veri ve analiz stratejisi bu ışığı takip etmenizi sağlayacak anahtar unsurdur. Ancak sonuçları yönlendirebilmek için stratejinin esnek, ölçeklenebilir ve duyarlı olması gerekmektedir. Veri ve analiz stratejisini çift yönlü bir odak kullanarak geliştirin (ilki, kuruluşun bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan hipotezler; diğeriyse 12-18 ay ilerisine yönelik olanlar). Geleceğe yönelik kullanım gerekliliklerini test ve tecrübe edin. Ek olarak; teknik mimarilerinizi, gerektiğinde bileşenlerini ekleyip değiştirebilmeniz için modüler tutun. Eski bir alışkanlık olan tek tedarikçi çözümüne kilitlenmeyin. Gelişmekte olan teknolojiler arasından en yüksek değeri sunabileni kullanmak için esnekliği bünyenize entegre edin.

(Chapter breaker)
2

Bölüm 2

Katmanlı yaklaşımlar, değer yaratmaya destek olur

Farklı yaklaşımlar farklı sonuçlar verir, kuruluşunuz için doğru seçimi yapmak önemlidir.

Büyük patlama

Bazı müşteriler, kuruluşlarının tamamını bir seferde değiştirmek için çalışıyorlar. Geleneksel endüstrilerinden ziyade, kendilerini dijital organizasyonlar olarak yeniden konumlandırıyorlar. Yönetim kuruluna doğrudan bağlanmayan küçük takımlara hızlı karar verme yetkisi vermek gibi yöntemlerle, ekiplerinin yapısını önemli ölçüde değiştiriyorlar. Bu yıkıcı bir yaklaşımdır ve kültürel açıdan zorludur. Ancak, gerçekten veri odaklı ve analiz destekli olmak için potansiyel olarak daha hızlıdır. Finansal hizmetler sektöründe geleneksel perakende modelinden, dijital bir kuruluş olma yolunda kendini yeniden konumlandıran bir müşterimiz var. Değişim hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve faaliyetlere meydan okuyor. Bu, gitmesi zorlu bir yol olabilir.

Test et ve öğren

Yaygın bir yaklaşımlardan biri; hedeflenen ekiplere, optimizasyon hızına yönelik yöntem ve davranışları dahil etmektir. Örneğin; kuruluşlar, test edebilen ve inovasyon yaratabilen mini kabiliyetler oluştururlar. Daha sonrasında; başarılı olan her şey, organizasyona dahil edilmek üzere başka bir ekibe aktarılır.

Bunun bir örneği; geleneksel bir ticari istihbarat ekibini alıp, yapıyı dümdüz ederek, asgari çalışır ürün (MVP) sunmaları için çevik sprintler ve hızlı prototipleme kullanmalarını sağlamaktır. Deneyimlerimize göre, kuruluşlar bu tür ekiplerin yararlarını hızlı ve net bir şekilde görmektedir.

Büyük organizasyonlarda, start-up tarzı hızlı metodolojileri yerleştirmek zor olabilir. Ancak, bunun başarılı bir şekilde çalıştığını defalarca deneyimledik.
Marshall Johnson
EY Asya-Pasifik Danışmanlık Veri & Analiz Ortağı

Sağlıklı tedarikçi anlaşmaları geliştirin

Üçüncü yaklaşım, değeri hızla sunmaya yardımcı olabilecek tedarikçi anlaşmalarıyla çalışmayı içeriyor. Doğru tedarikçileri ve (belirli veri ve/veya analiz alanındaki) uzmanları bulmanız, çalışmalarınızın hızlanmasına ve ekiplerinizi 'bir taşla iki kuş' yaklaşımıyla eğitmenize destek olabilir. Kuruluşlar; yalnızca stratejiyi belirlemek ve sistemleri, altyapıyı ve süreçleri kurmak için değil; aynı zamanda operasyonlarını sürdürmek, şirket içi ekiplerini eğitmek ve kendilerine değer katmak için de iş birliği yapıyorlar. Bu yaklaşım; veri ve analize yatırım yapmak ile ilgili olduğu kadar, hızlı bir şekilde sonuç almakla da ilişkilidir.

Yeteneklerini geliştirmek isteyen her kuruluş, kendi ihtiyaçlarına uygun bir yaklaşım bulacaktır. Odağınızı dikkatle koruyun, öğrenin, pivot çalışmaları yapın ve yeniden test edin, bir start-up gibi davranın, hızlı sonuçlar elde edin ve kazançlarınızı kutlayın.

Veri ve analiz erişkinlik eğrisi boyunca hızlı bir şekilde nasıl ilerleyebileceğinizi yaratıcı bir şekilde düşünün. Hızlı sonuçlar elde etme kabiliyetinizi nasıl geliştirebileceğinizi gözden geçirin.

Özet

Analiz teknolojisi, ayak uydurabileceğinden daha hızlı hareket ediyor gibi görülebildiği için; veri modernizasyonu yoluyla sürekli gelişim göstermek, işletmeler için bunaltıcı bir fikir olabilir. Bu makalede; günümüze ve geleceğe odaklı düşünce yapılarının doğru dengesini benimseyerek, işletmelerin veri analiz erişkinlik eğrilerini yükseltmeye nasıl devam edebileceklerine dair fikirler sunuyoruz.