Kurumsal Sosyal Sorumluluk

EY'da yeteneklerimizi, bilgimizi ve deneyimimizi kullanarak günümüzün en önemli sosyal problemlerini çözmeye odaklanıyoruz.

Birlikte çalışalım

Gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle etkiyi artırabileceğimize inanıyorsanız bizimle iletişime geçin.
 

Email

EY'da, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) gururlu bir parçası olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletmeye ve UNGC Prensipleriyle uyumlu strateji ve operasyonlar geliştirmeye odaklanıyoruz.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak adına iş dünyasının daha fazlasını yapması gerektiğine olan inancımızla oluşturduğumuz EY Ripples küresel programımız; yeni nesil iş gücünü desteklemeye, etki yaratıcı girişimcilerle çalışmaya ve çevresel sürdürülebilirliği hızlandırmayı merkezine alıyor. Bu alanların her birinde, en büyük farkı yaratabilecek becerilerimizi kullanıyoruz. EY bilgi birikiminin değerini, başka türlü ulaşamadığımız insanlara ve yerlere ulaştırıyoruz.

Bu, milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde etkilemek için çıkılacak ve yıllarca sürecek bir yolculuğun ilk adımı olmakla birlikte; 365.000'i aşkın EY çalışanı küçük küçük dalgalar yaratmaya başlayınca — ve bunlar diğer dalgalarla birleşip büyüyünce — hep birlikte, büyük değişim dalgalarını yaratabileceğimize inanıyoruz.

2030'a kadar 1 milyar hayata dokunmak

İklim değişikliği ve sosyal eşitsizliğin acil ve bağlantılı zorluklarıyla karşı karşıya kalan işletmelerin; daha iyi işleyen, sosyal olarak adil, ekonomik olarak kapsayıcı ve yapısı itibarıyla çevresel olarak yenileyici bir dünya inşa etmek için daha ileriye, daha hızlı gitmesi gerektiğine inanıyoruz. 2018'de başlatılan ve 2030'a kadar bir milyar yaşamı olumlu yönde etkileme hedefiyle başlatılan EY Ripples programı, EY çalışanlarına ve ağlarına sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğru ilerlemeyi hızlandırma konusunda liderlik etme arayışımızı somutlaştırıyor.

2022 mali yılında EY çalışanları

745,000

saatlerini EY Ripples programlarına ayırdı

EY Girişimci Kadın Liderler Programı™

2008 yılında küresel çapta başlatılan EY Girişimci Kadın Liderler Programı, kârlı şirketler kurmuş fakat sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmek için gerekli temel araçları henüz keşfetmemiş olan kadın girişimcileri hedefliyor.

İncele

EYnovation™

EYnovation™, start-up şirketlerin kuruluşundan büyüme ve uluslararası pazarlara açılmasına kadar tüm süreçlerde girişimcilere yol gösteren bir destek programıdır.

İncele

EY deneyimini ve becerilerini üç odak noktasında kullanmak

EY çalışanları, müşteriler ve diğer benzer düşüncelere sahip kuruluşlarla birlikte, ayırt edici becerilerini, bilgilerini ve deneyimlerini üç odak alanında olumlu değişiklik getirmek için kullanır: yeni nesil iş gücünü desteklemek, etkili girişimcilerle çalışmak ve çevresel sürdürülebilirliği hızlandırmak. Bunlar, birleşik yeteneklerimizin en büyük etkiyi yaratabileceğine inandığımız - başlattığımız her dalgalanmanın büyüme ve değişim dalgaları yaratmak için diğerleriyle birleşme potansiyeline sahip olduğu alanlar.

 • Yeni nesil iş gücünü desteklemek

  Dünyanın, toplumun en zorlu sorunlarını çözme konusunda iş birliğine hazır eleştirel fikirlere ve yaratıcı çözümlere ihtiyacı var. Dünyanın en önemli yetenek yetiştiricilerinden birisi olan EY organizasyonu; benzeri görülmemiş bir değişim çağının içerisinde ihtiyaç duyacakları başarıyı yakalayabilmeleri için, bilgi ve birikimini genç ve yeterli hizmete ulaşamayan gruplarla paylaşıyor.

  Daha fazlası

 • Etki girişimcileriyle çalışmak

  Dünyanın sosyal adalet, ekonomik katılım ve çevresel yenilenmeye öncelik veren iş modeli inovasyonuna ihtiyacı var. Etki işletmelerinin halihazırda yaşadığı bu ekosistemde EY çalışanları, bu işletmelerin gerçek ölçek ve önem kazanmalarına yardımcı olmak için profesyonel hizmet becerilerini ve deneyimlerini genişletir.

  Daha fazlası

 • Çevresel sürdürülebilirliği hızlandırmak

  Dünyanın iklim krizini ele almak için acil eyleme ihtiyacı var. Önde gelen bir iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hizmetleri sağlayıcısı olarak EY organizasyonu, çevreyi koruyan ve yenileyen yeni modellerin, teknolojilerin ve davranışların benimsenmesini hızlandırmaya yardımcı olmak için bilgi ve deneyiminin değerini genişletiyor.

  Daha fazlası

EY Value Realized 2023

Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum için daha iyi bir çalışma dünyası oluşturma yolundaki gelişimimizi aktaran raporu okuyun.

Keşfedin

2022 mali yılında EY çalışanları

1,123,000

saatlerini çeşitli girişimlere ve ayni projelere ayırdı

EY Ripples, EY bilgisinin ve ağlarının değerini başka türlü ulaşamayacağımız insanlara ve yerlere genişletir. EY çalışanlarını, becerilerini farklı bağlamlarda uygulayan SKA odaklı projelere zaman ayırmaları için güçlendirir ve düşük gelirli ve marjinalleştirilmiş toplulukların karşılaştığı zorluklara dair daha derin bir anlayışla daha kapsayıcı liderler olarak gelişmelerine yardımcı olur. Giderek daha fazla EY çalışanı, her gün kullandıkları becerilerin sosyal değerini takdir etmeyi öğrendikçe, toplum için uzun vadeli değer yaratmak kültürümüze daha derinden bağlı hale geliyor.

Müşterilerimiz ve benzer hedeflere sahip diğer kuruluşlarla güçlerimizi birleştirerek, hiçbir kuruluşun tek başına başaramayacağı şeyleri birlikte hayata geçirebiliriz.

İklim değişikliği ve sosyal eşitsizliğin birbirine bağlı zorluklarıyla mücadele etmek, sistemik değişim gerektirir. Birden fazla ülkedeki müşterilerimiz ve benzer hedeflere sahip diğer kuruluşlarla (aşağıdakiler dahil) güçlerimizi birleştirerek, hiçbir kuruluşun tek başına başaramayacağını birlikte başarabiliriz. Birlikte çalıştığımız kuruluşlar grubu; devlet kurumlarını, kâr amacı gütmeyen kuruluşları, çok uluslu şirketleri ve etki yatırımcılarını içerir ve her geçen gün büyümektedir.

1t.org logo
Acumen logo
AIESEC logo
all 4 youth logo
aspen network logo
Ashoka logo
inclusive capitalism logo
Equals logo
GSMA logo
impact logo
ITU logo
ja worldwide logo
the leaf coalition logo
meaningful business logo
microsoft logo
SAP logo
socap global logo
teach for all logo
uk aid logo
unilever logo
unreasonable logo
W4 logo
World economic forum logo
zooniverse logo

EY ve Forbes, etki video serisi için iş birliği yapıyor

Hepimizin etkiyi geniş ölçekte nasıl hızlandırabileceğimiz konusunda, etki girişimcilerinden, hükümet yetkililerinden ve önemli stratejik iş birlikçilerden bilgi alın.

Keşfedin

Ödüller ve övgüler

EY Ripples programı ve EY ekipleri, yarattıkları etki nedeniyle dünya çapında müşterilerimiz ve ortaklarımız tarafından takdir görüyor. Kazandığımız son ödüllerden bazıları:

 • 2023 International CSR Excellence Award for Corporate Citizenship ödüllü
 • 2023 SAP Pinnacle Award for Social Impact finalistliği
 • 2023 Platinum Catalyst Business Commitment rozeti
 • 2022 SAP Pinnacle Award for Social Impact ödülü
 • Life Terra Climate Action Awards 2021–2022'de "En Etkili İş Ortağı" ödülü
 • 2022 Microsoft USA Inclusion Changemaker Ödülü (EY STEM App çalışması adına)
 • Global Good Awards 2022'de “Technology for Good — Gümüş” ödülü
 • Chiesi Vendor Day Italy in 2022 “We Excel in Sustainability” ödülü
 • 2022 MENTOR National Mentoring Onur Listesi
 • Hong Kong Human Resources Online Employee Experience Awards, “Best ESG Strategy” ödülü
 • Singapore National Volunteer And Philanthropy Centre 2022 “Champion of Good” ödülü
 • Kore Chosun Media 2022 “Deputy Prime Minister of Economic Affairs” ödülü 
 • Çin 2021 Employer Branding Creativity Awards “Best Social Responsibility Project” ödülü

Birlikte çalışalım

Ortak çalışma ve etkiyi yayma fırsatı görüyorsanız, EY Ripples takımı sizi dinlemeyi istiyor.

 

Email

Sorumlu çalışma

EY'da, kuruluşların amaçlarını toplumunkilerle uyumlu hale getirdiklerinde uzun vadede daha değerli ve uygulanabilir olacaklarına ve dünyanın en büyük zorluklarından bazılarını ele almaya daha yakın olacağımıza inanıyoruz. İnsan haklarının korunması ve net sıfır geleceğe doğru yenilik yapılması dahil olmak üzere uzun vadeli taahhütlerde bulunmamız bu mercek aracılığıyla gerçekleşiyor.

Group activists protesting on streets

EY Küresel İnsan Hakları Beyannamesi

EY Global Yönetimi, insan haklarını destekleme ve geliştirme taahhüdünü göstermek için bu beyanı imzaladı.

Şimdi okuyun

A line of tree saplings

EY karbon hedefi

 
Küresel EY organizasyonu, mutlak emisyonları önemli ölçüde azaltmak ve her yıl saldığımızdan daha fazla karbonu ortadan kaldırmak veya dengelemek için hedefler belirleyerek EY karbonunu 2021'de negatif ve 2025'e kadar net sıfır yapacak.

Daha fazlası için

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol