Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği

Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği (EHS) risklerinin yönetimindeki uyum, verimlilik ve operasyonel sorunlar daha büyümüş ve karmaşık hale gelmiştir. Artık EHS risklerini yönetmenin işyeri verimliliği ve finansal performans üzerinde olumlu bir etkisi olduğu kabul ediliyor.

EY nasıl destek olabilir?

EY ekiplerimiz EHS olaylarının riskini azaltmaya yardımcı olarak, müşterilerin EHS ile ilişkili etkin risk yönetimi ve verimlilik çıktıları almalarını sağlayacak stratejik ve operasyonel kararlar almalarını destekler.

Strateji, örgütsel psikoloji ve teknik ve operasyonel deneyim ile EHS'nin tüm boyutları hakkında derin bilgiye sahibiz. Destek verdiğimiz konular:

 • Strateji belirleme ve uygulama
 • Örgütsel davranış ve kültür değişimi
 • Yönetim sistemi geliştirme ve uygulama
 • EHS riskleri ve kontrolleri

Hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Yasal, uyumluluk ve dahili EHS değerlendirmelerine yardımcı olmak (ISO standartlarına göre değerlendirmeler dahil)
 • EHS risk değerlendirmeleri ile uygulama ve destek olma
 • EHS, kalite ve diğer finansal olmayan bilgi yönetim sistemlerine yönelik büyük ölçekli uyumluluk değerlendirmelerinin birlikte geliştirilmesi ve destek olunması
 • Mevzuat veya iç politikayı değerlendirmek için boşluk analizi yapmak
 • Durum tespiti raporlarına yardımcı olmak
 • EHS yönetim sistemleri ve güvence çerçeveleri (ISO standartlarına uygun sistemler dahil) birlikte geliştirme, uygulama ve gözden geçirme
 • EHS veri yönetimine ilişkin danışmanlık
 • EHS veri analitiği gerçekleştirme
 • EHS BT sisteminin etkinliği ve dönüşümü konusunda danışmanlık yapma
 • Yönetim ve yönetim kurulu raporlamasını analiz etme
 • Güvenlik kültürü ve davranışsal olgunluk değerlendirmelerine yardımcı olmak
 • Ruh sağlığı risk yönetimini değerlendirebilme ve ruh sağlığı çerçevelerinin uygulanmasına ilişkin danışmanlık
 • Kaynak verimliliği, atık yönetimi ve paketleme konularında danışmanlık
 • EHS olgunluk değerlendirmelerine yardımcı olmak
 • Örnek vaka: Kömür terminali için iş güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi

  Bir kömür terminalinde artan iş güvenliği olayları yaşandığında, yeni olgunluk modeline göre yapılan kültür değerlendirmesinde iyileştirilmesi gereken birden fazla alan ortaya çıktı. EY ekipleri yeni kavramları tüm kuruluşa yerleştirmek için kömür terminalinden bir ekiple amaca uygun bir atölye programını birlikte tasarlayıp sunmak üzere birlikte çalıştılar – ve atölye çalışmalarındaki dil ve fikirleri kuruluşun sistemlerine, prosedürlerine ve politikalarına entegre etmek için iç ekiplerin becerilerini geliştirdiler.

  Atölye programı için geri bildirim, katılımcıların% 95'inden fazlasının ezici çoğunluğuyla olumlu değerlendirildi ve üst düzey liderler programın yarattığı etki açısından beklentileri aştığını bildirdi. Sonuçta yenilenen iş güvenlik odağı kömür terminalinin performansını artırmasına yardımcı oldu ve programın tamamlanmasından sonraki aylarda yaralanma sayısının azaldığı bildirildi.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin