Nasıl başvurabilirim?

EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın yeni başvuru dönemi için takipte kalın!

EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’na seçilen adaylar sadece etkili bir liderlik programına katılma fırsatına değil, aynı zamanda birçok değerli ayrıcalığa sahip olurlar. . Bütün bir yıl boyunca liderlik becerilerini geliştirebilecekleri, iş dünyası hakkındaki bilgi ve birikimlerini genişletebilecekleri, çok önemli iş ilişkileri kurabilecekleri, iş çevrelerinde görünürlüklerini artırabilecekleri aktiviteleri de kapsayan özel bir programa katılırlar. Program katılımcıları, programa dahil oldukları yıldan itibaren program aktivitelerinden istedikleri müddetçe yararlanma hakkına sahiptir.

Sorularınızı eww@tr.ey.com e-mail adresi üzerinden iletebilirsiniz.