471200040

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinizde size nasıl destek olabiliriz?

10 Ara 2020
Konu Yayınlar
Kategori Teşvik Teknoloji

Kaynakları göster

  • Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinizde size nasıl destek olabiliriz?

EY Türkiye Teşvik Hizmetleri Ekibi olarak teknik bilgi ve tecrübemiz doğrultusunda, en uygun Ar-Ge ve tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz amacıyla, planlanan veya mevcut Ar-Ge tasarım faaliyetlerinize yönelik hem teknik hem de mali profesyonel destek hizmetleri sağlıyoruz.

Ar-Ge ve tasarım teşvikleri ile nakit destekler konusunda uzman kadromuzla, şirketinize maksimum oranda fayda sağlayacak en uygun Ar-Ge tasarım teşvik ve destek mekanizmasından faydalanabilmeniz; aynı zamanda risklerin en aza indirilmesi amacıyla kapsamlı denetim, danışmanlık ve analiz hizmetleri sunuyoruz.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Yönelik Hizmetler 

• Ar-Ge / Tasarım merkezi belgesine sahip olmak için gerekli asgari şartlara uygunluk analizi
• Ar-Ge / Tasarım merkezi başvuru dosyasının hazırlanması
• Ar-Ge ve Tasarım Merkezi süreç altyapısının kurulumu
• Belge alımı sonrası düzenli denetim ve danışmanlık
• Potansiyel fırsatların belirlenmesi
• Geriye dönük check-up yapılması
• Ar-Ge ve Tasarım projeleri içerik değerlendirilmesi
• Ar-Ge veya Tasarım merkezine yönelik yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
• Ar-Ge ve Tasarım indirimi Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunun hazırlanması

Nakit Destek Sağlanmasına Yönelik Hizmetler

• Ön başvuru ve başvuru süreçlerinde uçtan uca danışmanlık
• Değerlendirme süresince proje durum takibi ve olası revizyonların yerine getirilmesi
• TÜBİTAK Mali, Teknik, Sonuç ve Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının hazırlanması 
• Uluslararası nakit destek programları çerçevesinde uygun proje temalarının bulunması, konsorsiyum sağlanması, başvuru ve başvuru sonrası danışmanlık sağlanması

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyette Bulunan Kurumlara Yönelik Hizmetler 

• Yönetici şirkete sunulacak başvuru dosyasının hazırlanmasında destek 
• Şirket altyapısının hazırlanmasında destek
• Ar-Ge ve yazılım projelerinin içerik değerlendirilmesi
• Aylık teşvik ve istisna tutarlarının kontrolü
• Proje ilerleme raporunun aylık kontrolü
• Aylık ve yıllık muafyet raporlarının kontrolü
• Yıllık mali denetim raporunun hazırlanması

Karşılaştırmalı Teşvik Analizlerine Yönelik Hizmetler 

• Ar-Ge Tasarım merkezi, Teknokent, Nakit Destek Programları gibi farklı destek ve teşvik avantajlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi ve analizi
• Türkiye’de uygulanmakta olan tüm teşvik programlarının frmanızın faaliyetleri çerçevesinde analiz edilerek, potansiyel teşvik analizinin yapılması, fırsatların belirlenmesi ve raporlanması

Diğer Hizmetlerimiz

 • Patent ve Faydalı Model (Sinai Mülkiyet) hakkı istisnası ile ilgili kazanç ayrıştırması hesaplamaları ve istisna uygulamasına ilişkin danışmanlık

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yol Haritamız

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Yol Haritamız

Teşvik Unsurları

Teşvik unsurları


EY Teşvik Ekibi ile
iletişime geçin

Serdar Altay
Şirket Ortağı ve Teşvik Danışmanlık Hizmetleri Lideri, YMM

Serdar.Altay@tr.ey.com

+90 212 408 5187

 

Ece Ünlü
Kıdemli Müdür

ece.unlu@tr.ey.com

+90 212 408 59 56