IS09BA9OC

COVID-19 Sonrası Ekonomide 'Yeni Normale' Hazırlanmak: İş Yapma Şekilleri ve Üretimin Geleceği için 19 Politika Sorusu

5 Ağu 2020
Konu Yayınlar
Kategori COVID-19 Kamu

Kaynakları göster

  • COVID-19 Salgını Altında ve Sonrasında Ekonomik Hayat: Türkiye ve Seçilen Ülkeler Özelinde İş ve Yaşayış Biçimlerinin Uzaktan Erişim Yetkinliğinin Karşılaştırmalı Analizi

COVID-19 sonrası orta vadeli dönem Türkiye’nin değer zincirinin bir sonraki aşamasına sıçraması için fırsat olabilir. Türkiye bu dönemi iyi değerlendirerek operasyonel mükemmellikte kendini bir kez daha kanıtlamalı ve uzun vadede yenilikçiliğe ve dijital teknolojilere yönelik açıklarını kapatmalı. 

COVID-19 sonrası dönemi hayal ederken sorulan temel soru, toparlanmanın ne zaman olacağı. Bu soruyu cevaplamak mevcut COVID-19 deneyimimiz kapsamında elde ettiğimiz veriler ile zor görünüyor. Ancak görünen o ki virüs yok olmadan tam bir toparlanma mümkün olmayacak.

Ekonominin geleceğine ilişkin farklı senaryolar üretmek mümkün. Bu senaryolardan ilki ve görece iyimser olanı V şeklinde bir toparlanmaydı. Ancak Mart-Nisan aylarında deneyimlediğimiz insani ve ekonomik durum, krizin daha derin ve toparlanmanın daha uzun olacağını L şeklinde bir toparlanmayı daha olası gösteriyor. 

Bu toparlanma sürecini ele alırken kesin tarihler vermek mümkün olmasa da sonraki adımları planlamakta yol gösterici zaman aralıkları tanımlamak mümkün. Bugünü ve yarını düşünüp, yarından sonrasını hayal ederek COVID-19’un getirdiği insani ve ekonomik krizle baş edebiliriz. Bu sürecin organizasyonunda ve yönetiminde farklı paydaşlar arasında güçlü bir koordinasyona, yeni fikirlere ve yenilikçi yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

'COVID-19 Sonrası Ekonomide 'Yeni Normale Hazırlanmak: İş Yapma Şekilleri ve Üretimin Geleceği için 19 Politika sorusu' adlı raporumuzda COVID-19 sonrası iş ve üretim biçimlerinin 'yeni normaline' ne kadar hazır olduğumuzu 8 temel unsur ve bunlar altındaki 38 gösterge altında analiz etmiştik. Raporumuzun bu versiyonunda ise her bir unsur özelinde Türkiye için ortaya koyduğumuz gelişim ve fırsat alanları özelinde tasarladığımız 19 temel politika sorusunu sunuyoruz. 

Bu politika soruları, Türkiye’nin COVID-19 sırası ve sonrasındaki kriz ve toparlanma sürecini etkili bir şekilde yönetebilmesi adına stratejik politika tartışmalarının yürütülmesi amacıyla tasarlanmıştır. Sorular yalnızca Kamu için değil, özel sektör, 3. sektör (STK ve profesyonel örgütler) ve uluslararası kuruluşlar için de sonraki adımları öngörmekte kullanılabilecek niteliktedir. Sunulan politika soruları bir çalışma planına dönüştürülebilir, sorular özelinde daha derin ilave araştırmalar yapılabilir ve bu doğrultuda üst seviyede izlenecek ve uygulanacak bir eylem planı tasarlanabilir.