plant growing from rocks

EY Türkiye Siber Güvenlik Bülteni

Kaynakları göster

  • ey_siber-guvenlik-bulteni--covid-19.pdf

    İndir 423 KB

COVID-19 Salgını ile ilgili Siber Riskler ve operasyonel güvenlik ve sürdürebilirliği sağlamak adına öneriler.

Coronavirus’ün yayılmasıyla dünyada 1 milyonun üzerinde organizasyon etkilenecek1. En fazla etkilenen ülkeler ise global ekonominin yaklaşık %40’ını temsil ediyor. Farklı sektörlerdeki işletmeler, salgından kaynaklanan etkiler nedeni ile gelişen bir siber tehdit ortamı ile karşı karşıya olabilir. Bu tehdit ve risklere karşı işletmeler farklı unsurları olan risk azaltıcı faaliyetleri düşünebilir. Buna ilave olarak aniden uzaktan çalışma modeline geçildiğinden, yeni risklerin anlaşılması ve bunlara ilişkin aksiyon geliştirilmesi siber güvenlik uzmanları üzerinde ekstra yük ve baskı oluşturmaktadır.