COVID-19’un iç denetim fonksiyonu üzerine etkileri | Araştırma sonuçları

Raporumuzda profesyonellerin iç denetimin uzaktan çalışma modeli ile yürütülmesinin etkinliği hakkında görüşlerini, kurumların salgın döneminde karşılaştığı zorlukları ve bunların denetim planlarına etkisini, iç denetim faaliyetlerinin kriz yönetimi ve iş sürekliliği konularıyla ilişkilerini ve gelecekte iç denetimin nasıl şekilleneceği konularına yer vererek COVID-19’un iç denetim faaliyetlerine etkisini değerlendirdik ve bir yol haritası sunduk.

COVID-19, salgın hastalıklara özgü bazı özellikleriyle geçmişten fazla tecrübeli olmadığımız bir kriz deneyimini bizlere yaşatıyor. Bu krizi daha önceki çeşitli krizlerden ayıran özelliklerin en başında krizin insan hayatıyla olan doğrudan ilişkisi, global ölçeği, piyasaların hem arz hem de talep yönünü etkilemesi ve ülkeler, sektörler ve kurumlar arası çok yüksek bir iletişimi gerektirmesi sayılabilir. Bunun yanında, ilk baştaki olumlu beklentilerden farklı olarak krizin kısa süre içerisinde sona ermeyeceği, etkilerinin uzun bir döneme yayılacağı da anlaşılmaktadır.

Krizin getirdiği yeni gereksinimlerle birlikte iş modellerindeki değişiklikler, alternatif istihdam yöntemleri, operasyonların normale dönmesi için alınan önlemler ve benzeri birçok etken neticesinde, şirketlerin ve çalışanlar dahil tüm paydaşların maruz kaldıkları risklerin nitelik ve büyüklüklerinde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Söz konusu risklerin yönetilmesinde ve yeni dönem için şirketlerin ihtiyaç duyduğu güncel bir kontrol ortamının oluşturulmasında en çok destek sağlayacak fonksiyonların içerisinde iç denetimin de yer aldığını düşünüyoruz.

EY Türkiye olarak, risklerin ve belirsizliklerin her geçen gün daha da arttığı yeni ortamda ortamında, salgın sürecinde kuruluşların yaşadığı zorlukları araştırmak, yakın gelecekte ve uzun vadede iç denetim aktivitelerinin rotasını analiz etmek amacıyla bir çok farklı kurumdan ve sektörden 217 iç denetim profesyoneli ile gerçekleştirdiğimiz anketin sonuçlarını ve COVID-19’un iç denetim faaliyetlerine yönelik etkilerini değerlendirdiğimiz raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Raporumuzda profesyonellerin iç denetimin uzaktan çalışma modeli ile yürütülmesinin etkinliği hakkında görüşlerini, kurumların salgın döneminde karşılaştığı zorlukları ve bunların denetim planlarına etkisini, iç denetim faaliyetlerinin kriz yönetimi ve iş sürekliliği konularıyla ilişkilerini ve gelecekte iç denetimin nasıl şekilleneceği konularına yer vererek COVID-19’un iç denetim faaliyetlerine etkisini değerlendirdik ve bir yol haritası sunduk.

Raporun, iç denetimin geleceğini öngörmek ve yeni normal ile hayatımıza girecek çözüm önerilerinin çeşitli kurumlarca değerlendirilmesi konusunda bir fırsat oluşturacağını ve kurumların dönüşüm sürecine daha bütüncül yaklaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede çalışmanın tüm okuyuculara faydalı olmasını dileriz.

Rapor içeriği

  • Yönetici özeti
  • COVID-19 hangi zorlukları getirdi?
  • İç denetim profesyonelleri bu süreçte neler yaptı?
  • İç denetim aktivitelerinin dönüşüm yolculuğu
  • Özet ve yol haritası
  • Ekler