EY Parthenon & ETİD COVID 19 Yönetici ve KOBİ Anketleri

  EY-Parthenon & ETİD COVID 19 Yönetici ve KOBİ Anketleri sonuçları

  PDF

COVID 19, işletmelerin birçok paydaş açısından plan yaparak üç aşamada aksiyon almalarını gerektiren benzersiz bir krizdir. EY Parthenon ve ETİD ortaklığıyla, COVID 19 sürecinde elektronik ticaret sektörünün nabzını tutacak kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik ve buradan e ticaret oyuncuları için bazı çıkarımlarda bulunduk.

 

► Ülkemizde Şubat ayından itibaren etkisini hissettiren COVID 19 salgınının etkilerinin hafifletilmesinde en etkili sektör şüphesiz ki elektronik ticaret sektörü olmuştur

► İnsanların evlerinden dışarı çıkmaması ve birçok işletmenin kapanmak durumunda kalmasıyla, tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında e-ticaret sektörü önemli bir rol almış ve operasyonlarında çeşitli değişiklikler yapmak durumunda kalmıştır

► E-ticaret oyuncularının bu süreçten ne kadar ve nasıl etkilendiğinin, normalleşme beklentilerinin, ana ihtiyaçlarının ve devletten beklentilerinin tespit edilmesi için iki ayrı anket çalışması gerçekleştirdik

► E-ticaret şirket yöneticileri anket çalışmasını ETİD’i n pureplay perakendeciler, omnichannel perakendeciler, dijital pazaryerleri, e ticaret altyapı / hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörel ağından yararlanarak paylaştık ve mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaştık

► Ayrıca, sektörün önemli bir paydaşı olan KOBİ ’lerle yine ETİD’in sektörel ağını kullanarak yaptığımız anket çalışması ile sektörün tüm paydaşlarını çalışmamıza dahil ettik

 

Araştırmamızdaki ana konu başlıkları
  • Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri
  • Faydalanılan ve talep edilen devlet destekleri
  • Sektörü bekleyen tehlikeler
  • Normalleşme ve ciro beklentileri
  • Çalışmanın kapsamı ve gerekçesi
  • Araştırmamızdaki ana konu başlıkları
  • Süreçten kazançlı çıkması beklenen oyuncular