527045000

EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi

Otomotiv sektörü kurumsal ve ciddi şirketlerden oluşmaktadır. Salgının kısa vadedeki olumsuz etkilerini en aza indirmek ve iş devamlılığını sağlamak adına sektördeki yöneticiler birçok kritik önlemi hızlıca almıştır.

► Salgın öncesi performans ve salgının etkileri
► Normalleşme ve ciro beklentileri
► Sektörü bekleyen tehlikeler
► Devlet destekleri ve sektörün geleceğine dair beklentiler
► Ek: Metodoloji ve anket kapsamı

  EY-Parthenon & ODD Covid-19 Yönetici Anketi 

  PDF

Salgın öncesi performans ve salgının ciroya etkileri

► Sektör 2020 yılına büyüme açısından iyi başlamış ve 2019’da yaşanan kayıpları kısmen kapatmaya başlamıştı. Salgın öncesi 2020 büyümesi değerlendirildiğinde, katılımcıların %83’ü bir önceki yıla göre enflasyon üzerinde büyüme gösterdiğini belirtmiştir.

► Salgının etkilerini görmeye başladığımız Mart ve Nisan ayları cirolarına baktığımızdaysa, sektördeki oyuncuların %58’i geçen yılın aynı dönemine göre cirolarında düşüş yaşadığını belirtirken, %33’ü cirosunun değişmediğini belirtmiştir. 2019’da kötü bir yıl geçiren sektörün toparlamaya başladığı 2020 ilk çeyreğe göre kıyaslandığındaysa, katılımcıların %83’ü Mart ve Nisan aylarında, Şubat ayına göre, cirolarının düştüğünü belirtmiştir 

Normalleşme ve ciro beklentileri

► Ciroları bu dönemde azalan katılımcıların (%83) yarısı salgın sonlandıktan sonra 3 ay ya da daha kısa bir zamanda cirolarının normale dönmesini bekliyor, diğer yarısı ise toparlanmamanın salgın bitişini takip eden 3 aydan daha geç gerçekleşeceğini düşünüyor

► Bu dönemde ciro artışı yaşayan katılımcılar (%8) ise pandemi sürecinde talebin öne çekildiğini ve salgın sonrası ciroların salgın öncesinin aşağısında olacağını düşünüyor

► Anket katılımcılarının %54’ü pandeminin 3. çeyrekte sona ereceğini beklese de, %18’lik bir kesim salgının bitiş tarihi olarak 2021’i belirtiyor. Ancak sektör önlemlerin 3. çeyrek içerisinde sonlanacağı konusunda hemfikir gözüküyor (%90). Sektör, salgın bittiğinde dahi tüketici davranışlarının geri dönüşünün vakit alacağını düşünüyor, katılımcıların %75’i 3 ay içerisinde, %25’i ise 6 ay içerisinde tüketici davranışlarının eskiye döneceğini tahmin ediyor

► Sektörün büyüme beklentilerine baktığımızda da yöneticiler sektörün önemli bir daralma yaşayacağını düşünmektedir. Katılımcıların %92’si sektörün 2. çeyrekte küçüleceğini öngörmekte ve bu küçülmenin nominal bakıldığında ortalama olarak %35 civarı olacağını belirtmektedir. Katılımcıların 2/3’ü küçülmenin tüm 2020 yılı için de geçerli olacağını ve küçülmenin ortalama olarak %20 civara olacağını beklemektedir