Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı

Denetim Hizmetleri

Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz, finansal kuruluşların çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalabileceği maddi ve itibar risklerine karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini içermektedir.

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) gibi teknolojinin son imkanlarını kullanarak süreçlerin etkinliğini arttırıyor ve maliyetlerini düşürüyoruz. 

Bu konuda başlıca hizmetlerimiz:

  • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CFT) ile ilgili ulusal ve uluslararası kurallara uyumun değerlendirilmesi (MASAK, FATF, Basel Komitesi vb.)
  • OFAC ve BM gibi yaptırım rejimlerine uyumun değerlendirilmesi, kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi
  • Kurumun ilgili politika ve prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu ile etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Müşterini tanı (KYC) tedbirleri kapsamında risk bazlı yaklaşımın değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi
  • Dijital kanallardan müşteri edinimi (Digital Onboarding) için kullanılan sistemlere ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
  • İşlem izlemede kullanılan sistemler ile şüpheli işlem değerlendirme süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi
  • FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.