Telecommunications engineer on communication tower in the middle of forest

Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik  >  Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği     

Çalışan sağlığı ve çevrenin güvenliği şirketler için her zaman odak noktası olmalı çünkü çevre, sağlık ve güvenlik performansının etkin yönetimi; maliyetleri ve riskleri azaltırken iş performansını artırmakta.

 Bu doğrultuda, şirketler, iş kazalarını önleyerek yaralanma, ölüm veya çevre felaketine engel olmak amacıyla yürütülen ve stratejik ve operasyonel kararların alınması için bütünleşik bir çevre, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi ortaya koymalılar.

Çevre ve İSG alanında destek verebileceğimiz konular ve faaliyet örnekleri:

İş Sağlığı & Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

·         Çevre-Sağlık-Güvenlik Yönetim Sistemleri ve Güvence Çerçevelerinin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Gözden Geçirilmesi

·         Yönetim ve Kurul Raporlamasını İyileştirme

·         Çevre Yönetimi Danışmanlığı

·         Güvenlik Kültürü ve Davranışsal Olgunluk Değerlendirmesi

·         Çalışan Ruh Sağlığı Değerlendirmesi ve Çerçeve Uygulaması

İş Sağlığı & Güvenliği Denetimleri

·         Mevzuat veya İç Politikaya Karşı Boşluk Analizi

·         Yasal, Uygunluk ve Çevre-Sağlık-Güvenlik Denetimleri

Çevresel Durum Tespiti

·         Durum Tespiti Raporlaması

 

İletişim

Zeynep Okuyan
Şirket Ortağı 

zeynep.okuyan@tr.ey.com

Eren Özden
Müdür

eren.ozden@tr.ey.com


İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri 
ekibi ile 
iletişime geçin