864106820

Etki Ölçümleme ve Değerlemesi

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik  >  Etki Ölçümleme ve Değerlemesi   

İşletmeler bir yatırım ölçütü olarak finansal tanımın ötesine geçerek toplum, çalışanlar ve diğer paydaşlara sağlanan faydaya odaklanıyor.

Günümüzün iş ortamında şirketler, çeşitli paydaş gruplarına uzanan, sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri içeren daha geniş bir değer anlayışına sahipler. Çıktıların ölçümü ve değerlemesi; şirketlerin, ilişkili olduğu kuruluşlar, faaliyetler, programlar ve projeler ile ilgili etki ve sonuçları, değer yaratma çerçevesinde anlamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı olmakta.

EY Türkiye, bir kuruluşun faaliyetlerinin etkilerinden, paydaşlarına nasıl değer yarattığına ve ne fayda sağladığına dair bir resim sunar. EY Türkiye, finansal olmayan değeri hesaplayan ölçüm ve yönetim sistemlerini kurmada ve geliştirmede size destek olabilir.

Etki ölçümleme ve değerlemesi alanında destek verebileceğimiz konular ve faaliyet örnekleri:

Etki Ölçümleme Yönetişimi

·         Personel Katılımı Programları

·         Etkiyi Ölçmek ve Raporlamak İçin İç Kapasite Geliştirme

·         Sonuç Ölçüm Çerçevesi Geliştirme

Sosyo-ekonomik Ayak İzi & Yatırımların Sosyal Geri Dönüşü (SROI)

·         Yardım ve Yatırımın Sosyal Getirisini İçeren Etki Analizi

·         Etki Yatırımı Danışmanlığı ve Güvencesi

Toplam Değer

·         Topluluk Yatırımı, Yardım ve Ortaklık Stratejileri

·         Doğal Sermaye Değerlendirmeleri ve Değerlemeleri

·         Sosyal ve Doğal Sermayenin Etki Hedeflerini ve Paylaşılan Değeri Belirlemek İçin Strateji ve Program Geliştirme

 

İletişim

Zeynep Okuyan
Şirket Ortağı 

zeynep.okuyan@tr.ey.com

Eren Özden
Müdür

eren.ozden@tr.ey.com


İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri 
ekibi ile 
iletişime geçin