Clean energy power concept solar panel

İklim Değişikliği ve Enerji

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik  >  İklim Değişikliği ve Enerji     

Şirketler artık günlük hayatımızın bir parçası olan iklim değişikliğinin fiziksel ve düzenleyici etkilerini görmezden gelmemelidir. Şirketlerin, sera gazı (GHG) emisyonunu azaltmaya yönelik uygulamaları faaliyetlerine entegre ederek, iklim değişikliğinin getirdiği riskleri hafifletmeleri gerekiyor.

EY Türkiye, sera gazı ve enerji tüketimi azaltım programlarına uyumda, enerji verimliliği fırsatlarını tespit etmede ve karbon stratejileri ve politikaları geliştirmede size yardımcı olarak iklim değişikliğinden kaynaklanan etkileri azaltılmanızı sağlayabilir.

İklim değişikliği ve enerji alanında destek verebileceğimiz konular ve faaliyet örnekleri:

İklim Değişikliği

·         Uyum Stratejileri ve Süreçleri

·         Politika ve Program Değerlendirmeleri

·         Sera Gazı Emisyonları ve Enerji Denetimi

·         Karbon Stratejisi ve Hedef Geliştirme

·         Marjinal Azaltma Maliyet Eğrileri

·         Ürün Ve Hizmetlerin Yaşam Döngüsünün Değerlendirilmesi

·         İklim Riski ve Güvenlik Açığı Değerlendirmeleri

Enerji ve Kaynak Verimliliği

·         Enerji Yönetimi, Modelleme ve Denetimler

·         Enerji Takibi

·         Enerji Verimliliği Ön Analiz ve Fizibilite Çalışmaları

·         Kaynak Verimliliği, Atık ve Paketleme Danışmanlığı

Yenilenebilir Enerji Çalışmaları

·         Yenilenebilir Enerji Stratejileri ve Fizibilite Analizi

 

İletişim

Zeynep Okuyan
Şirket Ortağı 

zeynep.okuyan@tr.ey.com

Eren Özden
Müdür

eren.ozden@tr.ey.com


İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri 
ekibi ile 
iletişime geçin