rural farmer using digital tablet in field in Asia

Sürdürülebilirlik Raporlaması Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik  >  Sürdürülebilirlik Raporlaması Danışmanlık ve Denetim

Paydaşlar, şirketlerin uzun vadeli değerlerini anlamak için şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarında daha fazla şeffaflık talep ediyor. Buna cevap olarak şirketler, raporlama kapsamını genişletiyor ve sürdürülebilirlik performansını belirtmenin yeni yollarını arıyorlar.

Sürdürülebilirlik bilgilerinin raporlanması, şirketlerin ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını ölçmelerine, anlamalarına, açıklamalarına ve devam eden süreçte hedefler koyarak değişimi daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Sürdürülebilirlik ve entegre faaliyet raporları, şirketlerin finansal ve finansal olmayan tüm performanslarını ve etkilerini bildirmek için kilit platformlar niteliği taşıyor.

EY, sürdürülebilirlik verilerinizin raporlanmasında, paydaşlarınızın beklentilerini belirlemenizde, performans konusunda pazara güven sağlamanızda ve uzun vadeli değer yaratmanızda size yardımcı oluyor.

Sürdürülebilirlik verilerinin denetimi ve doğrulaması, açıklanan bu bilgilerin kalitesi konusunda paydaşlara güvence sunarak şirketlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artıyor. Sürdürülebilirlik güvencesi, ilgili endüstri, sektör veya meslek standartlarına uygun olarak Bağımsız Denetim Raporu şeklinde yayınlanıyor.

Bugün finansal olmayan verilerin raporlaması, yatırımcı ilişkileri ve şirket değerlemeleri gibi açılardan gitgide daha fazla önem taşıyor. Özellikle uluslararası yatırım piyasalarında, yatırımcıların sürdürülebilirlik yaklaşımını yönetişim ve raporlarına katmayan şirketleri “daha riskli” gördüğü bir dönem yaşamaktayız.

Sürdürülebilirlik raporlaması danışmanlık ve denetimi alanında destek verebileceğimiz konular ve faaliyet örnekleri:

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

·         Sürdürülebilirlik Performans Verilerinin Hesaplanması

·         Kurumsal Yönetim Risklerinin Bildirimi ve Gözden Geçirilmesi

·         Finansal Olmayan Verilerin Toplanması ve Bildirimi

·         İç ve Dış Raporlama Stratejilerinin Geliştirilmesi

·         Raporların Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi

·         Finansal Olmayan Performans ve Ölçümlerin Uyumluluk Denetimleri

·         Rapor Edilecek Metrikler, İlkeler ve Bilgilerin Belirlenmesi

·         İç, Yönetim ve Yönetim Kurulu İletişimi

Sürdürülebilirlik Raporlaması

·         GRI Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimleri, Tavsiyeleri ve Geliştirilmesi

·         GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması

·         IIRC Entegre Raporlama Eğitimleri, Tavsiyeleri ve Geliştirilmesi

·         IIRC Entegre Raporlaması, Entegre Faaliyet Raporları

·         Sürdürülebilirlik Diğer İletişim Kanallarının Geliştirilmesi

CDP Raporlaması 

·         CDP İklim Değişikliği Raporlaması

·         CDP Su Güvenliği Raporlaması

·         CDP Tedarik Zinciri Raporlaması

1.1.  Sürdürülebilirlik Endeksi Raporlaması

·         BIST SI Sürdürülebilirlik Endeksi

·         DJSI, FTSE Uluslararası Sürdürülebilirlik Endeksleri

1.2.  Yeşil & Sürdürülebilir Tahvil Raporlaması

·         Yeşil Tahvil (Green Bond) Değerlendirmesi

·         Sürdürülebilir Tahvil (Sustainable Bond) Değerlendirmesi

·         Sosyal Tahvil (Social Bond) Değerlendirmesi

·         İklim Tahvilleri Standartları ve Yeşil Tahvil İlkeleri Boşluk Analizleri

1.3.  Sürdürülebilirlik Denetimi (ISAE 3000 (Revised) ve ISAE 3410)

·         Finansal Olmayan Bildirimlere İlişkin Güvence

·         GRI Sürdürülebilirlik Raporları

·         IIRC Entegre Raporlaması, Entegre Faaliyet Raporları

·         CDP Raporları

·         Yeşil Tahvil & Sürdürülebilir Tahviller

 

İletişim

Zeynep Okuyan
Şirket Ortağı 

zeynep.okuyan@tr.ey.com

Eren Özden
Müdür

eren.ozden@tr.ey.com


İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri 
ekibi ile 
iletişime geçin