Odporność łańcucha dostaw

Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Danışmanlık Hizmetleri

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik  >  Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Danışmanlık

Günümüzde şirketlerin finansal olmayan verileri, iş ortaklığı ve yatırım kararlarında finansal veriler kadar etkin bir rol oynuyor. Bununla bağlantılı olarak, finansal olmayan verilere dayalı kararlar alan ve özellikle bu bilgileri düzenli aralıklarla talep eden paydaş oranının da günden güne arttığı gözlemleniyor.

Sürdürülebilirlik konularına cevap verebilmek için, şirketlerin kendilerini etkileyen dış etmenleri anlamaları gerekir. Şirketlerin faaliyetleriyle ilgili sürdürülebilirlik konularını belirlemelerinin en temel yolu; yatırımcılar, düzenleyici kurumlar ve toplum gibi kilit paydaşlarıyla iletişim kurmalarından geçiyor.

EY Türkiye, faaliyetleriniz ile ilgili sürdürülebilirlik trendlerini, risklerini ve fırsatlarını belirleyerek sürdürülebilirlik stratejinizin oluşturulmasında ve tedarik zincirinizdeki risklerin azaltılmasında size yardımcı olabilir. Sürdürülebilirliğin önemli bir adımı olarak şirketinizde sürdürülebilirlik yönetim sisteminin kurulmasında ve bunun iş süreçlerinize entegre edilmesinde sizlere destek verebilir.

Tedarik zinciri alanında destek verebileceğimiz konular ve faaliyet örnekleri:

Sürdürülebilirlik Tedarik Zinciri Stratejisi

·         Strateji Geliştirme, Tasarım ve Uygulama

·         Paydaş Katılımı, Önceliklendirme ve Analiz

·         Önceliklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

·         Değer Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerine İlişkin Tavsiyeler

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

·         Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Yönetimi

·         Tedarik Zincirinde İnsan Haklarına İlişkin Risklerin Yönetimi ve Stratejilerin Belirlenmesi

·         Döngüsel Ekonomi Haritalaması ve Danışmanlığı

Sürdürülebilirlik Tedarik Zinciri Yönetişimi

·         Davranış Kuralları ve Etik Uygulamalarının ve Etkilerinin Gözden Geçirilmesi

·         Eğitimler ve Kapasite Geliştirme

·         Politika Geliştirme ve Araştırma

·         Portföy Sürdürülebilirliği Risk Değerlendirmesi

 

İletişim

Zeynep Okuyan
Şirket Ortağı 

zeynep.okuyan@tr.ey.com

Eren Özden
Müdür

eren.ozden@tr.ey.com


İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri 
ekibi ile
 iletişime geçin