Basın bülteni

29 Mar 2021 Istanbul, TR

Orçun Makal: Yıllık 5 milyar $ kredinin finansal yeniden yapılandırılmasını sağlıyoruz

Covid 19 pandemi etkisiyle artış gösteren finansal yeniden yapılandırmaları değerlendiren EY (Ernst & Young) Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı Orçun Makal, Ekim 2019 – Ocak 2021 döneminde Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (“FYYÇA”) kapsamında yeniden yapılandırılan borcun 34 milyar TL ve FYYÇA kapsamı dışında son yıllarda yeniden yapılandırılan borcun ise yaklaşık 170 milyar TL olduğunu söyledi. Makal, “EY Türkiye olarak, her yıl 5 milyar dolardan fazla kredinin yeniden yapılandırma işlemine finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hâlihazırda sağlık sektörü, enerji, altyapı, gıda, inşaat ve turizm sektörlerinde finansal yeniden yapılandırma hizmetleri sağlamaya devam ediyoruz” dedi

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

Covid 19 pandemi etkisiyle artış gösteren finansal yeniden yapılandırmaları değerlendiren EY (Ernst & Young) Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı Orçun Makal, Ekim 2019 – Ocak 2021 döneminde Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (“FYYÇA”) kapsamında yeniden yapılandırılan borcun 34 milyar TL ve FYYÇA kapsamı dışında son yıllarda yeniden yapılandırılan borcun ise yaklaşık 170 milyar TL olduğunu söyledi. Makal, “EY Türkiye olarak, her yıl 5 milyar dolardan fazla kredinin yeniden yapılandırma işlemine finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hâlihazırda sağlık sektörü, enerji, altyapı, gıda, inşaat ve turizm sektörlerinde finansal yeniden yapılandırma hizmetleri sağlamaya devam ediyoruz” dedi
Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye’nin Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Şirket Ortağı Orçun Makal, Covid-19 pandemi etkisiyle finansal piyasaların gündeminde olan kredilerin yeniden yapılandırmalarını değerlendirdi. 

Enerji, perakende, telekomünikasyon, gıda ve sağlık sektörleri öne çıkıyor

Pandeminin son dönemde firmaların yeniden yapılandırma talepleri ve bu taleplerin geldiği sektörler ve işlem hacimleri üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Makal şunları söyledi:

“Ekim 2019 - Ocak 2021 döneminde FYYÇA kapsamında 163 adet büyük ölçekli şirket toplam 33,8 milyar TL değerinde borcu yeniden yapılandırdı. Küçük ölçekli şirket finansal yeniden yapılandırmalarına baktığımızda ise 28 adet şirketin toplam 323 milyon TL borcu yeniden yapılandırdığını gözlemliyoruz. Bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörleri incelediğimizde imalat sanayi, enerji, inşaat, perakende, turizm, tarım, sağlık, taşımacılık, depolama ve haberleşmenin ön plana çıktığını görüyoruz. Öte yandan FYYÇA kapsamı dışında kalan tamamlanmış yeniden yapılandırma işlemlerine baktığımızda bu işlemlerin enerji, perakende, telekomünikasyon, gıda ve sağlık sektörlerinde yoğunlaştığını ve son yıllarda FYYÇA kapsamı dışında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 170 milyar TL civarında olduğunu söyleyebiliriz.”

Bankalar yapıcı bir tutum sergiliyor

Yeniden yapılandırmalara ilişkin olarak finansal kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu otoritesi ve özel sektör oyuncularının ekonominin sağlığını korumak adına imkânları el verdiğince olumlu adımlar atma gayretinde olduklarını gözlemliyoruz. Bütün bu risk azaltıcı önlemlerle birlikte, COVID-19 sebebiyle pek çok sektörde yaşanan gelir gider dengesi bozulmaları dolayısıyla, bankaların yeniden yapılandırma ve genel kredilere yönelik gerekli asgari şartların sağlandığı durumlarda yapıcı ve destekleyici tutumları devam ediyor. Ocak 2021’e kadar FYYÇA kapsamında yeniden yapılandırılan 34 milyar TL ve FYYÇA kapsamı dışında son yıllarda yeniden yapılandırılan yaklaşık 170 milyar TL borç tutarının bunu kanıtlar nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.

“Yıllık 5 milyar doların üzerinde kredinin yeniden yapılandırılmasına danışmanlık hizmeti veriyoruz”

EY olarak finansal yeniden yapılandırma danışmanlığı hizmetini uzun yıllardan beri hem yerel ekibimiz hem de uluslararası ekiplerimizle sektör lideri olarak vermekteyiz. Her yıl 5 milyar dolardan fazla borcun yeniden yapılandırma işlemine finansal danışmanlık hizmeti veriyor, hâlihazırda sağlık sektörü, enerji, altyapı, gıda, inşaat ve turizm sektörlerinde yeniden yapılandırma hizmetleri sağlamaya devam ediyoruz. Çok kısa bir zaman önce, sağlık sektöründe Türkiye’nin en büyük Kamu Özel İşbirliği yatırımlarından biri olan şehir hastanesinin yaklaşık 1.3 milyar Avro tutarındaki projenin başarıyla yeniden yapılandırılmasında finansal danışman olarak yer aldık. EY Türkiye olarak, sağladığımız yeniden yapılandırma hizmetleri ile ülke ekonomisi ve istihdamını desteklemeye ve daha sağlam bir ekonomi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz.

“Borçların rahatlıkla ödenebileceği optimal iş planının uygulanmasını sağlıyoruz”

Makal, yeniden yapılandırma ihtiyacı doğan şirketlere ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu:

“COVID-19 küresel salgının sektör ve firmalar üzerindeki etkisinin, şirketin operasyonlarını sürdürme kabiliyeti, likidite durumu ve nakde erişimi, gelirlerde dış faktörlerden etkilenme / hassasiyet seviyesi, finansman riski, tedarik zinciri etkileri, coğrafi kapsam ve bağımlılık faktörleri üzerinden değerlendirilmesi ile daha çözüm odaklı ve bütüncül bir okuma sağlanabilir. COVID-19 veya benzeri bir süreç ya da krizden ötürü yeniden yapılandırma ihtiyacı doğmuş şirketlere EY olarak bu perspektif ile yaklaşıyoruz.  Firmanın zayıf ve güçlü yanlarının tespit edildiği bu analizden sonra, kısa vadede şirketin likidite ve nakde erişim sıkıntılarına odaklanıyor, vadesi yaklaşan finansal yükümlülüklerini bu analiz doğrultusunda hazırlanan bir plan ile yeniden yapılandırarak; uzun vadede şirketin operasyonlarını sürdürüp borçlarını rahatlıkla ödeyeceği noktaya gelmesini sağlayacak optimal iş planını uygulamaya koyabilmesi adına destek sağlıyor borçlu şirket adına bankalarla tüm müzakereleri biz yapıyoruz.”

 

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2021 EY Türkiye 
Tüm Hakları Saklıdır.