Basın bülteni

8 Nis 2022 Istanbul, TR

EY’ın Küresel Özel Sermaye Fonları 2022 Araştırması: Sektör kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor

EY’ın Küresel Özel Sermaye Fonları 2022 Araştırması: Sektör kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Özel sermaye
  • EY Küresel Özel Sermaye Fonları 2022 Araştırması, özel sermaye fonlarının (PE) içinde olduğu kapsamlı dönüşüme ışık tutuyor.
  • Özel sermaye fonları stratejik önceliklerini, varlık büyümesinin yanı sıra, yetenek yönetimi, ürün ve strateji geliştirme, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) konuları olarak sıralıyor.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Küresel Özel Sermaye Fonları 2022 Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Özel sermaye fonları sektörü ile ilgili en güncel bilgileri ve trendleri ortaya koyan ve küresel çapta faaliyet gösteren 107 özel sermaye fonunun yöneticilerine ait görüş ve beklentilerine dayanan araştırma, son 10 yılda özel sermaye fonu şirketlerinin finansal ekosistemde bir büyüme sermayesi kaynağı olarak kilit rol üstlendiğini vurguluyor.

Araştırmaya göre; özel sermaye fonları işlemlerinin yaklaşık 1 trilyon ABD dolar büyüklüğe ulaşıldığı 2021 yılının ardından 2022’de özel sermaye fonu şirketlerinin öncelikli gündeminde, işletme modellerini olgunlaştırmak ve Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) önceliklerini hayata geçirmek var.

Şirket değerlemelerinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı ve özel sermaye fonlarına yatırımcılar (Limited Partner) tarafından hızlı sermaye akışının sürdüğü bir dönemde fon yöneticileri, rekabet ve fırsat açısından daha önce hiç olmadığı kadar yüksek risklerin söz konusu olduğunun farkındalar.

Özel sermaye fonu ve risk sermayesi işlem değerlemelerinde yeni zirvelerin görüldüğü bu dönemde özel sermaye fonu yöneticileri, doğru karar almalarına yardımcı olacak, stratejik iş analizini destekleyecek bilgi ve yönlendirmeler için finans yöneticilerinin (CFO'ların) desteğine giderek daha fazla başvuruyor.

Özel sermaye fonu şirketleri kapsamlı bir dönüşüm geçiriyor

Kurumsal özel sermaye fonu şirketleri titiz stratejik operasyon modelleri geliştiriyor. Kurum içi raporlama, uyumluluk, gelişmiş finansal planlama ve analiz işlevlerinin de dahil olduğu daha gelişmiş iş süreçlerini benimsiyor, daha kurumsal yapılara doğru bir değişim süreci yaşanıyor.

Büyük ölçekli özel sermaye fonu şirketlerinin yöneticileri arasında karar verme süreçlerinde ESG konularını öncelikle dikkate aldıklarını söyleyenlerin oranı %42 iken, %39'u ise bu konuları belirli alanlarda ciddiye aldıklarını belirtiyor.

Araştırma, yetenek yönetimi tarafında, özel sermaye fonu yöneticilerinin, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın (DE&I) geliştirilmesini sürdürülebilir bir özel sermaye fonu markası yaratmanın anahtarı olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

Özel sermaye fonları daha olgun, sürdürülebilir bir operasyon kurma çabalarını sürdürürken, yetenek yönetimi programlarını nasıl genişleteceklerine de odaklanıyor. Birçok şirket, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı (DE&I) geliştirmeyi yatırımcılara daha fazla değer sağlayan, sürdürülebilir bir özel sermaye markası oluşturmanın anahtarı olarak görüyor.

Araştırmada, son iki yılda yeteneğe, süreçlere ve teknolojiye yatırımlarını önemli ölçüde artırdıklarını vurgulayan büyük ölçekli şirketlerin oranı %43'ü aşıyor. Her beş orta ölçekli şirketten biri, bu alanlardaki yatırımlarını sırasıyla %19 ve %23 oranında artırdıklarını söylüyor.

Şirketler kripto para birimleri konusunda temkinli

Özel sermaye fonu yöneticileri, sürdürülebilir yatırım seçeneklerini genişletmekten kripto para ile meşgul olmaya kadar çeşitlilik gösteren yeni ürün tekliflerini değerlendirmeye devam ediyor. EY araştırması, şirketlerin kripto para birimleri konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediğini de gösteriyor. Büyük fonlar arasında kripto para ve ilgili dijital varlıklara yatırım yapanların oranı yalnızca %3 düzeyinde. Bununla birlikte araştırmada, kripto para birimlerinin ve dijital varlıkların, birçok özel sermaye fonu ve risk sermayesi şirketinin ilerlemeyi düşünebileceği bir alan olmaya devam edeceğine yönelik inanç da yer buluyor. Araştırma sonuçları, hükümetlerin ve düzenleyicilerin kripto para birimleri konusundaki yaklaşımlarını izleyen fonların, bunun gelecekte alternatif yatırım seçeneği olarak stratejik vizyonlarına nasıl uyum sağlayabileceğini değerlendirirken temkinli davrandıklarını gösteriyor.

EY Türkiye Özel Sermaye Fonları Sektör Lideri Musa Gezer şunları söyledi:

“Son 10 yıl içerisinde tüm dünyada heyecan verici bir gelişim kaydeden, son dönemde daha büyük ölçekli ve karmaşık yapılara dönüşen özel sermaye fonları yatırımcıların yeni teknolojileri finanse etmesine, yeni şirketler satın almasına veya mevcut şirketlerin bilançolarını güçlendirmesine yardımcı oluyor. Özellikle Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) alanında atılan özel sermaye fonları alanında atılan adımların endüstrinin ve daha geniş iş dünyası için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede önemli bir araç olacağına inanıyoruz.”

 

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2022 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin