Basın bülteni

11 May 2023 Istanbul, TR

EY: Sigorta şirketleri, amaç odaklı dönüşüm yolculuklarına devam etmeli

Araştırma, zorlu makroekonomik koşullara ve pazar çalkantılarına rağmen sektörün dönüşüm yolculuğunu sürdürmesi gerektiğini vurguluyor.

Kurumsal iletişim
EY Türkiye

EY bağımsız denetim, vergi, strateji, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir.

İlgili konu başlığı Finansal hizmetler Sigortacılık

EY tarafından gerçekleştirilen “Küresel Sigorta Görünümü 2023” araştırması, belirsizlik ortamında sigortacılık sektörünün gündemine ve önceliklerine ışık tutuyor. Araştırma, zorlu makroekonomik koşullara ve pazar çalkantılarına rağmen sektörün dönüşüm yolculuğunu sürdürmesi gerektiğini vurguluyor. 

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young), her yıl gerçekleştirdiği Küresel Sigorta Görünümü (EY Global Insurance Outlook) araştırmasının güncel versiyonunu yayınladı. Araştırma; mevcut karmaşık pazar dinamiklerinin sigorta şirketlerinin büyüme ve dönüşüm planlarının yanı sıra ürün yelpazelerine, yatırım portföylerine ve finansal performanslarına yönelik etkilerine odaklanıyor.

EY Küresel Sigorta Görünümü 2023 araştırması, günümüzde dönüşüm odaklı yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendiren firmaların, organizasyonel dayanıklılıklarını güçlendireceklerine ve ekonominin iyileşmesiyle birlikte sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacaklarına işaret ediyor. Güncel pazar koşullarını sektörün amaç ve öncelikleri perspektifinden ele alan araştırma; büyümeye devam eden güvenlik ve tasarruf açıklarının, giderek daha fazla sayıda bireyin daha da karmaşık hale gelen ve çoğalan tehditlere karşı sigortaya olan ihtiyacını artırdığını da açıkça gösteriyor.

Belirsizliğin hâkim olduğu bir dönemde amaç odaklı dönüşümün nasıl sağlanacağına odaklanan araştırma, mevcut koşulların günümüzde iş esnekliğini sigortacılar için en temel öncelik haline getirdiğini vurguluyor. Araştırmaya göre, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verme konusunda hızlı hareket eden ve bu talepleri yerine getirmek için inovasyon ile dönüşümü etkili biçimde kullanan sigortacılar, sadece mevcut çalkantılı ortamda değil, pazarın durgunluğu aştığı dönemlerde de daha başarılı olabilir.

EY Küresel Sigorta Görünümü 2023 araştırması; iklim riskleri ve siber riskler alanında büyümekte olan güvenlik açıklarının ve sağlık sigortası ile emeklilik tasarruflarındaki eksikliklerin, sektör için cazip fırsatlar içerdiğine dikkat çekiyor. Buna göre; sigorta şirketleri için büyümeye giden yol, müşterilere daha fazla değer sunmak için temel koruma teklifleri üzerinde inşa edilen yeni çözümler ve iş modellerinden geçiyor. Araştırmanın odaklandığı konu başlıkları arasında ise şunlar yer alıyor:

Belirsiz, çalkantılı bir makroekonomik ve jeopolitik manzara. İklim değişikliği ve siber tehditlere ek olarak, sosyal ve demografik değişikliklerin birleşiminin yol açtığı devasa küresel güvenlik açıkları. Yeni değer önermelerine ve yenilikçi çözümlere yönelik ihtiyaç. Bunların yanı sıra, sigorta şirketlerinin yenilik yapmaları, müşterileri ve hissedarları ile bir bütün olarak topluma daha fazla değer yaratmaları adına mevcut olan cazip fırsatlar.

Araştırmaya göre; iklimle ilgili riskler ve siber riskler, her ölçekteki şirket ve müşteri tipi için sigorta müşterisi için listelerin başında geliyor. Sonuç olarak, değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için en hızlı hareket eden sigortacılar, durgunluktan çıkmak için en iyi konumda olacaklar.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Vergi Bölümü Şirket Ortağı Levent Atakan araştırma ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“EY tarafından hazırlanan araştırma, mevcut makroekonomik ve jeopolitik koşullar altında küresel sigortacılık sektörünün güncel durumuna ve gelecekteki büyüme beklentilerine odaklanıyor. Günümüzde, COVID-19 pandemisinin iş gücü ve tedarik zincirleri üzerindeki etkileri sürüyor. Buna ek olarak; çatışmaların yıkıcı etkileri, küresel jeopolitik gerilimler, yüksek faiz, enflasyon ve dalgalanmaların da dahil olduğu etkenlerin yol açtığı karışıklıklar adeta ‘yeni normal’ haline gelmiş durumda. Küresel ekonomik durgunluk ve gerileme, sigorta şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin ve yönetim kurullarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Sektörü etkileyen ve yeniden şekillendiren birbiriyle bağlantılı birçok trend söz konusu. Teknolojinin sürekli gelişimi, artan ve değişen tüketici beklentileri ve zorlu rekabet ortamı bu etkenler arasındadır. Bununla birlikte; makroekonomik koşullar, daha basit ve erişilebilir sigortaya olan talebi artırırken jeopolitik gerilimlerin iklimle ilgili riskleri artırması ve daha düşük karbon ekonomisine doğru ilerlemeye sekte vurması gibi riskler de söz konusu. EY Küresel Sigorta Görünümü 2023 araştırması, bu koşullar altında sigorta şirketlerinin ilerlemesini ve büyümelerini sürdürmelerine yardımcı olacak değerli içgörü ve öneriler içeriyor.”

EY Küresel Sigorta Görünümü 2023 araştırmasına EY sitesi üzerinden erişilebiliyor.

EY Hakkında

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz. Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz.

© 2023 EY Türkiye

Tüm Hakları Saklıdır.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin