Erdal Calikoglu
Vergi alanında teknik olarak karmaşık konuların çözüme kavuşturulması farklı yetkinliklerin bir arada kullanılmasını gerektiriyor. Bu yapının yatırım kararları ve iş planlamaya etkisi giderek artıyor.

Erdal Çalıkoğlu

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı

EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı. Evli ve iki çocuk babası.

Uzmanlık alanı Vergi Hizmetleri

Erdal Çalıkoğlu, 1994’te EY’a şirket ortağı olarak katılmadan önce, Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı, daha sonra Baş Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümü mezunudur.

Uluslararası vergileme hususunda geniş tecrübesi bulunmakta olup, yabancı ortaklı  bir çok  büyük yatırım projesinde başlangıç safhasından sonuçlandırılmasına kadar çalışmıştır. Finans, madencilik  ve ilaç sektörleri başta olmak üzere pek çok sektörde uzmanlığı bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir ve KGK Bağımsız Denetçi ünvanına sahiptir. Çalıkoğlu aynı zamanda vergisel konularda yazarlık ve editörlük yapmıştır. 

Erdal, daha iyi bir çalışma dünyası oluşturulmasına nasıl katkı sağlıyor? 

"Son derece değişken vergi ortamında işletmelerin karlılıklarını etkileyebilecek her türlü vergisel ve yasal düzenlemeye hâkim olmaları beklenemez. Özellikle mevzuatın ve iş koşullarının hızla değiştiği son yıllarda büyük kuruluşlar kendilerini vergi riskleri yönünden emniyette hissetmek istiyorlar. Kuruluşların, sık değişen mevzuata uyum sağlamak, taşınan riskleri ve bu risklere ilişkin olarak alınabilecek önlemleri tespit etmek ve mevzuatın tanıdığı imkânlardan faydalanmak için mali müşavirlik alanında hizmet veren profesyonel kuruluşlardan destek alması gerekiyor. Vergi hizmetlerinde yılların birikimi ile farklı disiplinler arasında en iyi koordinasyonu, en geniş ekip ile sağlıyor; yetkinliklerimizi müşterilerimiz için sürekli yenileyip geliştiriyoruz."

Erdal Çalıkoğlu ile iletişime geçin