4 dakika okuma süresi 10 Eyl 2020
Man with torch and milkyway at sawarna beach bayah indonesia

Z kuşağı megatrendlerini iyi bilmek özel şirketlerin geleceğini nasıl yeniden şekillendirebilir?

4 dakika okuma süresi 10 Eyl 2020
İlgili konu başlığı EY Private

Özel işletmeler değişimin itici gücü olarak geleceği planlarken Z kuşağını ön planda tutmalıdır.

Özet
  • EY Megatrends, gelecekte işletmeleri etkileyecek trendleri belirlemeye yardımcı olur; son raporda Z kuşağı demografik açıdan ele alınmaktadır.
  • COVID-19 krizinden önemli ölçüde etkilenen Z kuşağı, toplumun büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
  • Toplum COVID-19 kriziyle birlikte değişirken, özel işletmeler Z kuşağının değerini anlamalı ve dikkate almalıdır.

Senaryo planlaması yapmak, özel işletmelerin gelecekte tehditlere hazırlıklı olmasını sağlar. Pek çok nedenden dolayı bu süreci yönetmek zor da olsa, doğru uygulandığında strateji geliştirmek açısından etkili bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımla ilgili problem yaşayan birçok işletme bulunuyor ve şimdi COVID-19 krizinin beklenmedik sonuçları bu yaklaşımın yararını sorgulatıyor. Ama ben yine de bunu savunanlardanım.

Mevcut pandeminin zamanımızın en büyük küresel karmaşası olduğuna şüphe yok. Hiç kimse pandeminin yaratacağı geniş kapsamlı etkileri tahmin edemezdi. Bununla birlikte, pandemi özellikle tanımlanmış megatrendlere ve gelecek planlarına dayanan senaryoların önemini vurguladı. Bu şekilde düşünen ve ileride ortaya çıkabilecek durumlara göre yeniden planlama yapan özel işletmelerin, sürekli gelişen bir dünyada karşılaşılacak zorluklara karşı durmada çok daha iyi bir konumda olacağına inanıyorum.

Şirketinizin önümüzdeki aylar ve yıllar içinde nerede olacağını tahmin etmek için megatrendleri analitik bir araç olarak kullanmak daha sonra geriye bakıp şimdi için stratejiler geliştirmek çok daha geniş bir bakış açısı kazandırır. Bu geniş vizyon, şirket liderlerinin potansiyel gelecek senaryolarını ele alması konusunda onlara destek olur. EY Megatrends, işletmeleri analiz kapsamında olmayan eğilimlere ve güçlere maruz bırakarak sıradaki gelişmeyi kaçırma riskini azaltır ve kaynak yatırımlarının daha verimli bir şekilde yapılmasına yardımcı olur. Z kuşağı böyle bir güçtür.

1995 ve 2015 yılları arasında doğanları içeren bu demografi tarihteki en kalabalık insan kuşağıdır. Dünyada 1.8 milyar kişinin 5-25 yaş arasında olması çok şaşırtıcıdır. Özel şirketlerin, böylesine büyük bir demografiye sahip bu grupla ilgili tüm eğilimleri takip etmesi zorunludur. EY  Megatrends 2020 and beyond raporu, yöneticilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli Z kuşağı trendlerini ele almaktadır.

Gelişmekte olan ve gelişmiş pazarlar arasındaki farklar

Raporun belirttiği önemli noktalardan biri de, farklı yaşam deneyimlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki Z kuşakları arasında kayda değer farklılıklara yol açmış olmasıdır. Gelişmekte olan bazı ülkeler hızla büyürken ve zenginleşirken, içinde bulunduğu bu yaşam tarzları iyimserliği besledi. Gelişimi yavaşlayan, tüketimi azalan ülkeler ise Z kuşakları için daha iyi bir gelecek öngöremiyorlar.

Z kuşağı, önceki nesillere göre toplumsal açıdan daha ilerici olarak görülse de, toplumsal sorunlar üzerine farklı coğrafyalarda farklı görüşler vardır. Gelişmekte olan pazarlardaki Z kuşakları, gelişmiş pazardaki yaşıtlarına göre toplumsal açıdan daha muhafazakar olma eğilimindedir.

Yüksek dijitalleşme

Özel işletmeler internet çağında doğan Z kuşağının küresel olarak %100'e yakın bir akıllı telefon penetrasyonuna, daha fazla sosyal medya hesabına sahip olduğunu ve diğer nesillere göre sosyal medyada daha fazla zaman harcadığını dikkate almalıdır.

Küresel sürdürülebilirliğe bağlılık

Tüketiciler satın alma kararlarını verirken şirketin sürdürülebilirlik uygulamalarını dikkate alıyor. İşletmeler ise Z kuşağının çevresel kaygılarına ciddi şekilde önem vermelidir. İklim değişikliği, küresel zorluklar listesinin başında yer alıyor, bunu kirlilik ve doğal kaynakların kaybı izliyor. EY analizi, Z kuşağının %60'ının iklim değişikliğine karşı yüksek hassasiyet gösterdiğini belirtiyor. Ancak yine aynı Z kuşağı iklim değişikliğine yanıt vermeye hazır olmayan ülkelerde yaşıyor.

COVID-19'un Z kuşağı üzerindeki önemli etkileri

Pandemi tüm nesilleri vurmuş olsa da bundan en çok etkilenen yine Z kuşağı oldu. Z kuşağındaki en genç neslin sosyal mesafe nedeniyle eğitimleri etkilendi. Z kuşağının çalışan nesli ise kendilerinden büyük ve daha deneyimli çalışma arkadaşlarına oranla daha fazla işten çıkarıldı. Bu da ciddi bir orantısızlığa sebep oldu. İşten çıkartılan bu Z kuşağı grubu ağır durgunluk döneminde ya yeni bir iş gücüne dahil olacak ya da eski işlerine geri dönecek.

Toplum değişmeye devam edecek. Özel işletmeler geleceği en iyi şekilde planlayabilmek için küresel nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan Z kuşağını dikkate almalıdır.

Z kuşağı megatrendleri hakkında daha detaylı bilgi almak için the EY Megatrends 2020 and beyond raporunun bir kopyasını indirin (pdf).

Özet

EY Megatrends raporunun vurguladığı gibi, özel işletmeler geleceği planlarken Z kuşağının temel değerlerini ve inançlarını anlamalı ve dikkate almalıdır.