29 May 2023
hızlı tüketim

Yeniden satış fiyatının tespiti vakaları gündemdeki yerini koruyor

Cihan Bilaçlı

EY Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü Kıdemli Müdür

EY Türkiye Vergi ve Hukuk Bölümü Kıdemli Müdür

29 May 2023

Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Korkmaz) muhtelif davranışlar yoluyla bayilerinin düşük kâr marjı ile ürün satışı yapmasını engellediği, bu hususta bayilere çeşitli yaptırımlar uyguladığı iddialarıyla başlayan soruşturma, Korkmaz ve dağıtıcılarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştı[1]. 2020 yılında yapılan mevzuat değişikliğiyle Türk rekabet hukukunun bir parçası olan uzlaşma müessesesi, yeniden satış fiyatının tespiti dosyalarında teşebbüslerin başvurmayı tercih ettiği bir yöntem olarak dikkat çekiyordu[2]. Söz konusu karar da bunun bir başka örneğini oluşturuyor.

Kararda yer alan belgelerde özellikle internet mecrasında fiyatları bozduğu ileri sürülen yeniden satıcılar hakkında yazışmaların bulunduğu, bu bayilere yönelik Korkmaz ve iki distribütörü çalışanlarınca müdahalelerde bulunulmaya çalıştığı anlaşılıyor. Karara göre Korkmaz, yeniden satıcılarının internet fiyatlarını çeşitli çevrim içi pazar yerlerinde sürekli takip etmekte ve belirlediği asgari fiyatın altında satış yapan yeniden satıcıları, iki distribütörleri vasıtasıyla ya da bölge müdürleri veya satış sorumluları aracılığıyla uyarmaktadır. Tespit edilen bir diğer hususa göre distribütörler, bölge müdürleri ya da satış sorumluları tarafından fiyatı düşürerek “fiyat bozduğu” iddia edilen bayilerle iletişime geçmekte ve fiyatı “düzeltmeleri” istemektedir. Fiyat “düzeltmesi” yapmayan yeniden satıcılara ise ürünlerinin satışa kapatılması, ilgili satıcıya ürün verilmemesi ve bayiliğinin iptal edilmesi gibi çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunun yanında, yetkili satıcılık sözleşmelerinde bayi ve distribütörlerin, Korkmaz tarafından belirlenen perakende satış fiyatının dışında bir fiyatla satış yapılmasının ve internet üzerinden farklı fiyat seviyelerinde satış yapmasının yasaklandığı tespit edilmiştir.

Kurul kararında, yeniden satış fiyatının tespitinin amaç bakımından rekabeti kısıtlayıcı niteliğini haiz olduğu; rekabeti kısıtlayıcı etki doğurmasa dahi ihlal olarak nitelendirilebileceği yeniden vurgulanıyor. Karar, yeniden satıcıların satış fiyatlarına gerek sözleşme gerek fiili uygulamalarla müdahale edilme çabası, uyarılar, yaptırımlar gibi hususları ayrıntılı şekilde açıklıyor. Distribütörlerin sağlayıcının yeniden satış fiyatını koruma politikasına uymakla yükümlü olmalarını hafifletici bir unsur olarak değerlendiren Kurul, iki distribütörün yeniden satış fiyatını koruma uygulamalarına dahil olma sorumluluğunu ortadan kaldırmamıştır. Teşebbüslerin uzlaşmayla birlikte idari para cezasından %25 oranında indirim alması kararda dikkat çeken bir diğer husustur.

 

[1] 10.11.2022 tarihli, 22-51/754-313 sayılı karar.

[2] Geçtiğimiz yıl alınan kararların kısa bir özeti için makalemiz incelenebilir: https://www.vergidegundem.com/tr_TR/makale?categoryName=Vergide&publicationNumber=2&publicationYear=2023&publicationId=5027764

Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Özet

  • Küçük ev aletleri
  • Yeniden satış fiyatının tespiti

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.