912015068

Denetçiler İçin IRB Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • İç denetçiler
  • İç kontrol uzmanları
  • Teftiş uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      İçsel derecelendirme sisteminin incelenmesi esnasında uygulanacak denetim ve validasyon tekniklerinin ekiplere kazandırılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

  • Basel II ve IRB
  • Kredi riski modelleri için temel konseptler
  • PD model denetimi
  • LGD model denetimi
  • EAD/CCF model denetimi
  • Validasyon süreci denetimi
  • Model kullanım süreci denetimi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.