IS09B12IZ

Dinamik Risk Yönetimi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • Risk yönetimi uzmanları

    Süre

        1 gün

    Amaç

      Bu eğitimle birlikte, değişen dünyada risklere hızlı adapte olabilmek, organizasyon için kritik risklere odaklanabilmek ve risk yönetimini sayısal temellere oturtarak performans üzerindeki etkisini ölçümleyebilmek adına risk profesyonellerine farkındalık yaratması amaçlanmaktadır. İleri seviye Risk Modelleme Eğitimleri öncesinde bu eğitimin alınması tavsiye edilir.

    Kapsam

 • Geleneksel risk yönetimi ile dinamik risk yönetimi arasındaki temel farklar
 • Risklerin sayısallaştırılması ve modellenmesine ilişkin temel yaklaşımlar ve gereklilikler
 • Dinamik risk yönetiminin aşamaları
  • Stratejik analiz ve hedef belirleme
  • Veri toplama
  • Model oluşturma ve validasyon
  • Sonuçların değerlendirilmesi ve kısıtlar
 • Veri yönetişimi ile ilgili önemli hususlar
 • Vaka çalışması: Risk sayısallaştırma ve modelleme örneği ve değerlendirmeler

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.