912015068

IFRS 9 Eğitimi

    Kimlere yönelik?

  • İç denetçiler
  • Risk yönetim uzmanları
  • İç kontrol uzmanları

    Süre

      1 gün

    Amaç

      Alacak riskine ilişkin karşılık hesaplamasını ve buna ilişkin geliştirilebilecek yöntemleri düzenleyen IFRS 9 standardının temel ve önemli noktalarının detaylı ve örnekler üzerinden aktarımının yapılması hedeflenmektedir

    Kapsam

  • Sınıflandırma ve ölçüm
  • Değer düşüklüğü
  • Kredi riski parametreleri
  • IFRS 9 implementasyon denetimi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.