482178901

İleri BT Denetimi Eğitimi (Laboratuvar Çalışması Dahil)

    Kimlere yönelik?

 • İç kontrol uzmanları
 • İç denetim uzmanları
 • Risk yönetim uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      BT denetimleri hakkında temel bilgi birikiminin üzerine sürece yönelik sertifikasyon ve dijitalleşme içerisindeki BT anlayışı eklenmesi ve bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşmak isteyen profesyonellerin kendilerine ileri bir vizyon katmaları amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Dünyada ve ülkemizde bilgi teknolojileri denetiminin gelişimi
 • Bilgi teknolojileri denetimi ile ilgili global düzenlemeler ve standartlar (COBIT, PCAOB denetim standartları, IFAC / IAASB denetim standartları vb.)
 • BT denetimi temel kavramlar ve denetim yöntemleri
 • BT denetim stratejisi ve denetimin planlanması
 • BT yönetim kontrol ve denetimi (laboratuar ortamında katılımcılarla birlikte BT bileşenleri üzerinde uygulama)
  • Erişim yönetimi ve görevler ayrılığı
  • Bilgi sistemleri edinimi geliştirilmesi ve bakımı
  • Değişiklik yönetimi
  • Bilgi sistemleri risk yönetimi
  • Bilgi mimarisi ve veri yönetimi
  • Denetim izi yönetimi
  • Konfigürasyon yönetimi (özellikle siber güvenlik kontrolleri ve temel güvenlik konfigürasyonları)
  • BT sürekliliğinin sağlanması, iş sürekliliğine etkisi
  • Dış hizmet sağlayıcılarla ilişkilerin yönetimi
 • BT denetim raporu ve görüş bildirme

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.