530055153

İş Süreçlerini Analiz ve İç Kontrolleri İyileştirme Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetçiler
 • İç kontrol uzmanları
 • Risk yönetim uzmanları
 • Süreç sahipleri/Süreç kontrol sorumluları
 • Süreç yönetimi uzmanları

    Süre

        2 gün

    Amaç

      Organizasyonun temelini iş süreçleri oluşturmaktadır. Doğru, verimli ve iç kontrollerle desteklenen iş süreçleri organizasyonun başarısına yardım ettiği gibi süreç içinde yer alan risklerin de önemli ölçüde azaltılmasını sağlar. İş süreçlerinin temellerini aktaran bu eğitimde çeşitli araç ve tekniklerle iş süreçlerinin kontrol etkinliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

    Kapsam

 • Süreç, Alt Süreç Kavramları ve Hiyerarşi Seviyeleri
 • Risk ve Kontrol Kavramları
 • Süreçlere Risk Bazlı Bakış
 • Çeşitli Yöntemlerle Süreç Haritalandırması
 • Karar Ağaçları
 • İç Kontrollerin Süreçte Tanımlanması
 • Süreç Değerlendirme ve Gelişim Önerileri Saptanması
 • RACI Matrislerinin Oluşturulması
 • Vaka Çalışması: Süreç haritalandırma örneği, risk ve kontrollerin tespiti ve gelişim önerilerinin belirlenmesi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.